Monday, May 14, 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားအသစ္နဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ …

လစာေခါင္းစဥ္မွ ဝင္ေငြအေပၚ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားအသစ္နဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ ေဆာင္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ …


သင္ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရမလဲ သိပါသလား?


သင့္အေၾကာင္းကို အဝါကြက္မွာ ျဖည့္ပါ။ အေျဖကို အျပာကြက္ မွာ ၾကည့္ပါ။


Excel နဲ႕ တြက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ကို http://luzein.minus.com/mKR6Y2VXR/3 မွာ ေဒါင္းလုပ္ခ်ယူပါ။ ဖိုင္ဖြင့္ဘို႕ password က luzeinဖစ္ပါတယ္ :)


revision 2012.5.15: wrong Larger Rates were fixed. *What were wrong? see above image.
                             credit to: sis Nayoowaytun and bro Kyawnaingtoe
                       
for their kind effort on proof-reading. 

                        I hope this version 2012-5-15 should be error free now. :)
revision 2012.5.16: Insert Table view for line by line input as below.
revised version 2012.5.17 showing tax rate (virtually, the ration between Income and Tax) to the table. Please see as below.

Friday, May 4, 2012

Word Quiz: Microsoft Office Word 2007 / 2010 သံုးတဲ့သူအတြက္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းပါ။

Word Document ဖိုင္ထဲ (ဝါ) Template ထဲမွာ ေန႔စြဲတစ္ခု ထည့္ထားခ်င္တယ္။ ထည့္ခ်င္တဲ့ Date Format က ရက္ လ ႏွစ္ (ေန႕) နဲ႕ပါ။
ဥပမာ။ 1-5-2012 (Tue) ေပါ့။ ေန႔စြဲေျပာင္းတာနဲ႕ ေန႔ပါ လိုက္ေျပာင္းရမယ္။ ေန႔ သက္သက္ကို manually မထည့္ခ်င္ဘူး

*** ကန္႔သတ္ခ်က္က
  • အဲ့ေန႕စြဲဟာ Today ေတာ့ မျဖစ္ရဘူး။
  • Excel နဲ႕လည္း မေျဖရဘူး။ :)

scenario: ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္အတြက္ ေန႔စြဲမ်ားႏွင့္ events မ်ား စုစည္းထားသည့္ word ဖိုင္ တစ္ခု ရွိသည္ ဆိုပါစို႔။ တာဝန္က် ေက်ာင္းဆရာသည္ ႏွစ္စဥ္ ၎ဖိုင္ကို ပြားယူ၍ ရက္ခ်ိန္းျခင္း၊ event မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ routine work ကိ္ု လုပ္ရသည္။ event မ်ားကို ရက္အလိုက္ စီ၍ ေဖာ္ျပထားရာ ရက္၊ ေန႕ ႏွင့္ event ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရသည္မွာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရက္ႏွင့္ ေန႔ မွာ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ရက္သတ္သတ္ ေန႔သတ္သတ္ manually ျဖည့္သြင္းရသည္မွာ human error မ်ားေသာ အလုပ္ပို တစ္ခုဟု ယူဆသည္။ ၎ routine work ကို သူသည္ word ဖိုင္ အျဖစ္သာ ထား႐ွိလိုသည္။ Excel ဖိုင္ (သို႔မဟုတ္) Excel Object ကို လံုးဝ မသံုးခ်င္ေပ။  

ဥပမာ ။    ။

10-9-2012 (MON)  အားကစားပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁)
.
.
.

25-9-2012 (TUE)    အတန္းလိုက္ အစမ္းေလ့က်င့္အၿပီး
26-9-2012 (WED)  ရီဟာဇယ္ စုေပါင္းေလ့က်င့္ပြဲ
27-9-2012 (THU)   အားကစားပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔

ဒီလို  ရက္နဲ႕ ေန႔ ေတြ အမ်ားႀကီး ေရးရတဲ့ အခါ ေန႕နဲ႕ ရက္နဲ႕ တြဲၿပီး ေဖာ္ျပခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ :) 


Quiz မွာ...
Word ဖိုင္သက္သက္ျဖင့္ ၎ routine work တြင္ human error ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ သင္ ၎အား မည္သို႔ အႀကံေပးႏိုင္မည္နည္း ?
by Number to Myanmar Text on Friday, May 4, 2012 at 10:50am ·

Wednesday, May 2, 2012

ကိန္း၊ ဂဏန္း၊ သခ်ၤာ ဟူသည္................................[by Number to Myanmar Text]

by Number to Myanmar Text on Wednesday, May 2, 2012 at 10:48am ·

ပံု ဝိကီမွ ရယူထားပါသည္။
ကိန္း = ပူစာၦ၊ အနက္။ ကိ (ပါဠိလို)။ သခ်ၤာေဗဒ ေ႐ွးေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ "ကိန္းခန္း" ဟူ၍ ကိန္း ႏွင့္ ခန္းကို တြဲ၍ ေခၚေဝၚထားရာ ကိန္းမွာ ၁ မွ ၉ အထိ ေပါင္း ႏႈတ္ ေျမွာက္ စား၍ ရေသာ ဂဏန္းကို "ကိန္း" ဟုေခၚ၍ ထို႔သို႔ တြက္ခ်က္၍ မရေသာ သုညကို "ခန္း" ဟု ေခၚေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သခ်ၤာသမိုင္းအရ ကိန္းဆယ္လံုး ႐ွိရာတြင္ သုညသည္ တစ္၏ အေရွ႕မွ ရွိ၍ (၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉) မ်ားကို ကိန္းျပည့္ကိန္းဟု ေခၚသည္။

* Natural Numbers, Counting Numbers ဟု ေခၚၾကပါတယ္။ Natural Numbers ထဲမွာ သံုည ပါ မပါကို ျငင္းခံုေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြပဲ ျငင္းျငင္း ျမန္မာေတြ ကိန္း နဲ႕ ခန္း ကို ခြဲေခၚပံု၊ သံုညကို "ခန္း" ဟု အမည္ေပးပံုမွာ အလြန္ သေဘာက်စရာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာမ်ား
  • မရွိျခင္း (Null) ႏွင့္
  • ကုန္ခန္းျခင္း သံုည၊ ခန္း (Zero) ကို
ခြဲျခားနားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။

* ကိန္း ကို အဂၤလိ္ပ္လို Numerals ဟု သမုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိန္းတို႔ကို သညာျပဳထားေသာ သေကၤတမ်ားကို Numeral Symbol ဟု ေခၚပါသည္။ ဥပမာ။ တစ္ ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးေသာ ၁ စသည္။
* Numeral Symbol ကို ျမန္မာလို ဘယ္လို ေခၚသလဲ ရွာေတြ႕လွ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။

ဂဏန္း = အေရအတြက္ (ပါဠိလို)။ ေရွးက "ကနန္း" ဟု ေရးသားၾကသည္။
(အထက္ေဇာ္ျပပါ ကိန္းတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ေရတြက္ထားေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို ဂဏန္းျဖင့္ ျပဆိုပါသည္။ ဥပမာ။ ၁၂၀၀၊ ၁၀၊ ၁၅ စသည္။
* ဂဏန္း ကို အဂၤလိပ္လို Numbers ဟု ခိုင္းႏိႈင္းလွ်င္ သင့္မည္ ထင္ပါတယ္

သခ်ၤာ = သေကၤတ အမွတ္သညာ။ သခ်ၤာကို သေကၤတသေဘာျဖင့္ ကိန္း၊ ဂဏန္းတို႔၏ အမည္သညာျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳ၍ တြက္ခ်က္ရာတြင္ သံုးသည္။ သခ်ၤာမွာ အမွတ္သညာျဖစ္သည္။ သညာအမွတ္ကို မသိလွ်င္ ေရတြက္မရေသာ ကိန္းဂဏန္းသာလွ်င္ ျဖစ္မည္။ ထိုေၾကာင့္ အသေခ်ၤ (1E+140) ဟူေသာ သညာကို ျမန္မာ့က်မ္းဂန္မ်ား၌ လာ႐ွိသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ တြက္ကိန္းသခ်ၤာ၏ ညႊန္းတမ္းအျဖစ္ တင္ျပၾကပါသည္။

* သခ်ၤာကို အဂၤလိပ္လို Number System ဟု သမုတ္က သင့္ေတာ္မည္ ထင္ပါသည္။  Number System ဟူသည္ ေအာက္ပါ အဓိပၸာယ္ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိေၾကာင္း "သခ်ၤာေဝါဟာရ အဘိဓာန္"တြင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းက ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။
(၁) ကိန္းဂဏန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အစုအေဝး၊ (၂) ဂဏန္းေရးသားနည္းစံနစ္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္၍ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဂဏန္းေရးသားနည္းစံနစ္ဟူသည္ ကိန္းမ်ားကို ေရးသားပံု ေရးသားနည္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ဥပမာ သံုည ကို "0" တစ္ကို "1"ဟု ေရး၏ဟု ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ ၎ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ Numeral Symbol (ဝါ) Numerical digit မ်ား ေနရာခ်နည္းသည္လည္း သခ်ၤာဟု ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။

(ဆရာႀကီး ဒဂုန္နတ္႐ွင္ေရးေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ကိန္းဂဏန္းသခ်ၤာ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။)
ေဆြးေႏြးရန္ရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြန္းမန္႔ ေပးၾကပါရန္...။ Thank you...
credit to source: Number to Myanmar Text

Download link:
http://www.mediafire.com/download/yayqgd4ejgjxzn8/Deployed_Num2MyanText_2013-12-17.zip