Tuesday, February 28, 2012

ျမန္မာ့သမိုင္း [ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာဆိုတာမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္ပါ]

ျမန္မာ့သမိုင္း


ျမန္မာ့အႀကိဳသမိုင္း


ျမန္မာ့သမိုင္းကို သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား မဟုတ္တဲ့၊ သဘာဝ ယုတၱိ မတန္

တာေတြ ပံုျပင္သက္သက္ ေျပာခဲ့တာေတြကို ျဖဳတ္ပစ္သင့္ေပမဲ့ မျဖဳတ္ခဲ့တဲ့၊ ျဖည့္သင့္

တာေတြကိုလည္း မျဖည့္ခဲ့တဲ့၊ ပံုျပင္နဲ႔ သမိုင္းနဲ႔ ခြဲမရေအာင္တြဲေနတဲ့ သမိုင္းပံုျပင္ေတြ

မဟုတ္တဲ့၊ ဒီ ျမန္မာ့ေျမထဲကတူးေဖာ္ရရွိတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ကိုးကားၿပီး ေရးသား

ထားတဲ့ "ျမန္မာအႀကိဳသမိုင္း" အေၾကာင္းကိုရသေလာက္ စုစည္းတင္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါ

တယ္။ ဒါေတြအျပင္ ေရွးႏွစ္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာက ျမန္မာ့ ေျမေပၚမွာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက

တဲ့ သတၱဝါေတြနဲ႔ ေရေျမေတာေတာင္အေနအထားန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အသစ္ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြ

ကိုလည္း စုစည္းေပးထားပါတယ္။

 

ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္အေနာက္ကုန္းေလွ်ာက ပဒတ္လိုဏ္(ျပဒါးလင္း) အမွတ္(၁)မွာ နံရံေဆးေရး

ရွိတယ္။ အဲဒီ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရင္အႏွစ္ ၂၀,ဝ၀ဝ က ၁၀,ဝ၀ဝ အတြင္းေရးဆြဲ ခဲ့တာေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာ့အႀကိဳသမိုင္း ေလ့လာေရးက ႏုေသးေတာ့ ဒီမွာ ေတြ႕ ထားတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္းနဲ႔

ေက်ာက္လက္နက္ေတြကနည္းေသးတယ္။ ဒီေတာ့ေရွးလူေတြရဲ႕အေနအထိုင္ အစားအေသာက္

အေျခအေနေတြကို စံုေအာင္မေျပာတတ္ေသးပါ။ တျခားကေလ့လာ ၿပီးသမွ်နဲ႔စပ္ဟပ္ၿပီး

သ႐ုပ္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကလူဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ပံုမွာ ျမန္မာဘက္က အညာသား

ဆိုတာ ဂ်ာဗာလူ၊ ေဘဂ်င္လူနဲ႔ တတန္းတည္း ဟိုမိုအိရက္တပ္စ္ (မတ္ရပ္လူ) အဆင့္

ေရာက္ၿပီးပါၿပီ။ သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြအရ အရင္ အႏွစ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ က စၿပီး

ရွိေနပါၿပီ။

 

တျခား ေဒသေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ လူေတြလိုပဲ အညာသားရဲ႕ဘဝကိုလည္း ေနရာေဒသ ဆိုင္ရာ

သဘာဝအေနအထားက ပံုသြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တမ်ိဳး ေျပာရရင္ သူေနရတဲ့ အပူပိုင္း

ေတာထဲကစားလို႔ ျဖစ္တဲ့ အပင္၊ အသီး၊ အ႐ြက္၊ အေခါက္၊ အျမစ္ေတြကို စားမယ္။ သူ႔လိုပဲ

အပင္ေတြမွရတဲ့ အစာကိုစားတဲ့ (အခု မ်ိဳးတံုးၿပီ ျဖစ္တဲ့) အေကာင္ေတြကို လူက

သတ္ျဖတ္စားမယ္။ ေရအိုင္ေရကန္ေတြက ေရခ်ိဳငါးကို မွ်ားစားမယ္။ အပူအေအး၊ မိုး၊ ေလနဲ႔

သတၲဝါႀကီးေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္က ကင္းလြတ္ေအာင္ ဂူထဲမွာ ခိုေအာင္း ေနမယ္။ သူ ေနထိုင္

ခဲ့တဲ့ ေနရာက ျမန္မာ အထက္ပိုင္း ျဖစ္လို႔ သူ႔ကို ခပ္လြယ္လြယ္ အညာသားလို႔ နာမည္

ေပးထား ပါတယ္။ သူက မုဆိုးတံငါ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအမ်ိဳးက မိန္းမကို အတင္း ဖမ္းယူ

လာၿပီး အိမ္ရာထူေထာင္မယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 

တကယ္က ရန္သူလာတိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ မိန္းမေတြကေျပးရပုန္းရတယ္။ ရန္သူအသာရၿပီ ဆိုရင္

အထီးကိုသတ္၊ အမကိုသားမယား ျပဳၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရွးလူေတြဟာ ကိုယ့္အမ်ိဳး

ထဲကမိန္းမကိုမယူဘဲ အမ်ိဳးလြတ္တ့ ဲ မိန္းမကိုခိုးယူ ေပါင္းသင္းတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေရွးဦး လူေတြရဲ႕ မိသားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးက ထားရာမွာေနဆိုသလို ေအာက္တန္းက်တဲ့အေန

မ်ိဳးေနရတယ္လို႔ ထင္ရင္ မွားမယ္။ လင္မယား ျဖစ္တဲ့ အခါ ကိုယ္စီကိုယ္ငွကိုယ္စြမ္းရာဝင္ၿပီး

အိမ္ေထာင္ဝန္ကို ထမ္းၾကရမယ္။ သားမယား အသားစားရဖို႔ လင္ေယာကၤ်ားက အမဲ လိုက္

တယ္။ သားေကာင္က အၿမဲလိုသေလာက္ သတ္ရမယ္ မဟုတ္ပါ။ မယားက ေတာလည္ၿပီး

စားေကာင္းမယ့္ အသီးအ႐ြက္၊ အေခါက္အျမစ္နဲ႔ငွက္ဥရွာေပးပါမွ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ စားေသာက္

ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မိန္းမက မ်ိဳးဆက္သစ္ ရေအာင္ ကေလး ေမြးေပးတယ္။

 

ဒီလို ကို္ယ္စီကိုယ္ငွစြမ္းရာက အမႈထမ္းတာကို ခါတိုင္းေျပာေနက် တာဝန္ေဝထားတယ္လို႔

ေျပာရင္ အတိအက်မမွန္ပါ။ လင္ေရာမယားပါပူးတြဲၿပီး မိသားစုအစားအစာနဲ႔ အႏၲရာယ္

ကင္းဖို႔တာဝန္ယူၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါအျပင္ အမ်ိဳးသမီးေၾကာင့္လူတိုးပြားတယ္။ လူမ်ားရင္

လုပ္သားမ်ားလာမယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ရန္အႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ ေပးမယ့္သူပိုမ်ားလာ

မယ္။ ဒါေၾကာင့္သားေမြးေပးသူကိုတေလးတစားထားၿပီး ဆက္ဆံမယ္လု႔ ိ ေတာင္ ယူဆစရာ

ရွိပါတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ မိသားစုဟာႀကီးထြားၿပီး အားေကာင္းလာပါတယ္။ ဂူနံရံမွာ အမ်ိဳးသမီး

က႑ကို တေလးတစား ေနရာေပးထားပံုကို တဘက္စာမ်က္ႏွာမွာျပထားပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိတဲ့ မိန္းမကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး သားဖြားတဲ့အခါ အေသအေပ်ာက္ နည္း

ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္မယ္လို႔ေတာင္ မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။

 

သားသမီးငယ္ငယ္နဲ႔ေသရင္လူတစုလံုးအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးပံု အငယ္ေလးေတြကို (မလွေပမယ့္) ဗိနပ္စ္ ေခၚၾကတယ္။ ဒီပံုေလးေတြက

ေခါင္းေသးေသး၊ မ်က္ႏွာမပီမသ၊ လက္ေသးငယ္ၿပီး ရင္၊ ဗိုက္နဲ႔တင္ပါးဆံု အဆမတန္

ႀကီးတာကို ေတြ႕ရတတ္တယ္။ လိင္ကိုလည္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္း

ေခတ္ လူေတြ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အရပ္ေတြမွာ ဗိနပ္စ္ကို ႐ုပ္လံုး ႐ုပ္ျပား နံရံေဆးေရး အမ်ိဳးစံု

ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္းကာလက လူေတြဟာအင္မတန္လိုလား တမ္းတၾကပံု

ေပၚပါတယ္။

 

ျမန္မာေျမက မုဆိုး ေတြဟာ ေတာကြ်ဲ၊ ေမြးရွည္ဆင္၊ ေရခဲ သမင္နဲ႔ ဝက္ဝံလို အေကာင္ႀကီး

ေတြကို သတ္ခြင့္ရမယ္မထင္ပါနဲ႔။ အဲဒီ အေကာင္ေတြက သမပိုင္းဇံုမွာမွ ရွိတတ္တာ မ်ိဳးပါ။

ဒီမွာလည္း အခု ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ၾကံ့၊ ဆင္၊ ဆိတ္၊ ျမင္း၊ သမင္ ဆိုတဲ့ သတၲဝါ ေတြရဲ႕ အထက္

ေရွးသတၲဝါကိုပဲ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္တ့ ဲ ေတာထဲမွာ လိုက္လံ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕အေကာင္ရဲ႕ပံုကို ပဒတ္လိုဏ္ (ျပဒါးလင္းဂူ) အမွတ္ (၁)ရဲ႕ အလယ္နံရံမွာ ေတြ႕ရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ အေနာက္ ကုန္းေလွ်ာက ပဒတ္လိုဏ္ (ျပဒါးလင္း) အမွတ္ (၁) မွာ နံရံ

ေဆးေရး ရွိတယ္။ အဲဒီ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရင္အႏွစ္ ၂၀,ဝ၀ဝ က ၁၀,ဝ၀ဝ အတြင္း ေရးဆြဲ

ခဲ့တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေရွးေဟာင္း ကာလက လူ႐ိုင္းေတြ သံုးတဲ့ လက္နက္ ဆိုရင္ ေက်ာက္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊

သစ္သား တင္းပုတ္ေတြ၊ ဝါးခြ်န္ေတြ၊ ေလာက္လႊဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္း

ကိရိယာကို ေခတ္ကိရိယာနဲ႔ ရွင္းျပမွ ဒါေတြကို ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး၊ ဘယ္လို အသံုး

ခ်မယ္ဆိုတာ မွန္းဆႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

စင္းလံုးေခ်ာ ေသြးထားတဲ့ လက္ပုဆိန္တခုကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မံု႐ြာ

တဖက္ မိုးႀကိဳးျပင္မွာ (ေကာက္) ရတယ္။ အဲဒီ ေက်ာက္ဖိစပ္ဖူး လက္နက္မွာ ေက်ာက္သစ္

ကာလ လယ္သမား၊ ယာသမားဟာ သားငါး စားရဖို႔ မုဆိုး တံငါ တပိုင္း လုပ္ေနရတုန္း ဆိုတဲ့

သက္ေသခံခ်က္ တခုကို ေတြ႕ရတယ္။ ေလးျမားကို မိုးမ်ားက မိုးပါး ကာလ ကို အကူး၊ အရင္

အႏွစ္ တေသာင္း အထက္ကပဲ တီထြင္ သံုးစြဲခဲ့ၾကတာ ျဖစ္လို႔ အမဲလိုက္ရာမွာ ေရွးကထက္

ပိုၿပီး က်င္လည္လို႔ သားေကာင္အရ မ်ားမယ္။

 

အခုလို ေခတ္ကာလ ေရာက္ေတာ့ ရန္ျဖစ္ၾကရင္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုး ေလးျမား စြဲကိုင္ၿပီး

တိုက္ခိုက္ၾကမယ္ ထင္ရပါတယ္။ ျမန္မာ တံငါ ေတြဟာ ကေန႔ထိ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းက

တံငါေတြ သံုးခဲ့တဲ့ ဝါးယက္သဲ့လို ငါးဖမ္း ကိရိယာေတြ သံုးေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆ

ပါတယ္။ အဲဒီ ကိရိယာ ေတြက ၾကမ္း၊ ခရာ၊ ဆင္လိမ္၊ ေဆာင္း၊ ဆုတ္ကပ္၊ ဒိုင္းဝန္း၊ ဓမင္း၊

ပက္ခြံပံု၊ ရင္ကြဲၿမံဳး အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေတာ္လွန္ေရး စၿပီ ဆိုရင္ လူေတြဟာ လြင္ျပင္မွာ ရွိတဲ့ သစ္ေတာကို

ခုတ္ထြင္ၿပီး စိုက္ခင္းေတြ လုပ္တယ္၊ ႐ြာတည္တယ္၊ တိရစာၦန္ ေမြးတယ္။ အေနာက္

အာရွမွာ ဆိုရင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ဟာ အရင္ႏွစ္ ၉၀ဝ၀ က ၅၀ဝ၀ အထိ ရွည္ၾကာ

ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ဆိုရင္ အရင္ အႏွစ္ ၈၀ဝ၀ ေလာက္က ဆန္ကို စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္

ၾကမယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္သစ္ ကာလဟာ အရင္ အႏွစ္ ၃၀ဝ၀ အထိ ရွိေန

ေသးတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ အပင္ စိုက္တာနဲ႔ အေကာင္ ေမြးတာ ဘယ္ဟာက အရင္

က်သလဲ ေျပာဖို႕ ခက္ပါတယ္။ ၿပိဳင္တူလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ျမန္မာ့ဓေလ့ (Myanma Culture)

ျမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္း (Myanma History in Brief) (၁)

The WAVES မဂၢဇင္း Vol 4, September, 2006 မွ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ "ျမန္မာ့ဓေလ့

Myanma Culture (ျမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္း Myanma History in Brief)" ကို ျပန္လည္ကူးယူ

ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

 

အႀကိဳသမိုင္း။ ။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚေသာ ေနရာတြင္ ယခင္အႏွစ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္က

လက္နက္ကို အသံုးျပဳတတ္ၿပီျဖစ္ေသာ ေရွးလူမ်ားေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာသီဥတုမွာ ယခု

အခါထက္ ပို၍ေအးသည္။ မိုးမွာ၊ ယခုထက္ သံုးဆမွ ေျခာက္ဆခန္႔ ပိုသျဖင့္၊ မိုးေစြကာလဟု

ေခၚရပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္မွစ၍ ထိုေရွးလူမ်ားသည္ လက္နက္ လုပ္

တတ္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာသည္။ အလြန္ေအးေသာ ေျမာက္ေလကို ေၾကာက္သျဖင့္၊

ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌ ေတာင္ဘက္သို႔ အေပါက္ လွည့္ေသာ ဂူမ်ားတြင္သာ ေနၾကသည္။

ယခင္အႏွစ္ ၄၀,ဝ၀ဝ ေလာက္မွ စ၍ လူအစစ္မ်ား ျဖစ္လာ ၾကသည္။ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ

သည္၊ ရာသီဥတုမွာ ယခင္အႏွစ္ ၁၀,ဝ၀ဝ မွ စ၍၊ တျဖည္း ျဖည္း ယခု ရာသီဥတုမ်ိဳး ျဖစ္လာ

ပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၁၁,ဝ၀ဝ ခန္႔က၊ ထိုသူမ်ား ေနခဲ့ေသာ ျပဒါးလင္းဂူတြင္ သူတို႔ ေရးဆြဲခဲ့

ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း နံရံ ပန္းခ်ီကား တို႔ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္၊ ယခု ဆင္၊ ဝက္၊ သမင္

တို႔ႏွင့္ တူေသာ ပံုမ်ား၊ အ႐ိုးသာ ေဖာ္ျပေသာ ငါးႏွင့္ လက္ဝါးပံုမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဂူတြင္း

မွ ျမင္ရေသာ ေနထြက္ပံုမွာ၊ ႐ႈခင္းကား ျဖစ္မည္ထင္ရပါသည္။

ယခင္အႏွစ္ ၉,ဝ၀ဝ မွ ၃,ဝ၀ဝ အထိ ေက်ာက္သစ္ ကာလ အတြင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရစာၦန္

ေမြးျမဴေရး စတင္ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမစ္ဝွမ္းေျမျပန္႔တြင္ ႐ြာမ်ားတည္၍၊ အိမ္ေဆာက္

ကာ ေနထိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ေခတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုး လုပ္တတ္သည္။

ေလးေသာဝန္ကိုဆြဲရန္ လွည္းႏွင့္ႏြားရွိလာသည္။ လက္နက္တြင္ေလးႏွင့္ျမား ေပၚလာသည္။


အစသမိုင္း။ ။ ယခင္အႏွစ္ ၃,ဝ၀ဝ ေလာက္မွစ၍ ၿမိဳ႕တည္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္လာပါ

သည္။ အေစာဆံုးဟုထင္ရေသာ ၿမိဳ႕မွာ၊ ယခု ကူမဲၿမိဳ႕ အနီးရွိ မိုင္းေမာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟု ေခၚ

ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂,၁၀ဝ ကၿမိဳ႕ဟုယူဆသည္။ ထို႔ေနာက္ယခု ေတာင္တြင္း

ႀကီး ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဗိႆႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟုေခၚေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂,ဝ၀ဝ က ၿမိဳ႕ဟု

ယူဆသည္။ ယခု ဝက္လက္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ယခင္အႏွစ္ ၁,၇၀ဝ မွ

ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေမာ္ဇာအနီး သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ယခင္ အႏွစ္ ၁,၆၀ဝ က

ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္၊ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕တည္သူမ်ားကို ပ်ဴလူမ်ိဳးဟု ေခၚပါသည္


စကားခ်ပ္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ အယူအဆအရဆိုလွ်င္ ထိုမိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္
ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အႏွစ္ငါးရာခန္႔က တည္႐ွိေနခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ (LuZein)

Inline image 1

ပံု-၁)  မဇၨိဳမေေဒသနယ္ပံု (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ားမွ)


Inline image 2

ပံု-၂)  ဘီစီ၄ရာစု (ဗုဒၶႏွစ္၂၀၀ေက်ာ္)မွ ေအဒီ၁၄၀၀ (ဗုဒၶႏွစ္၂၀၀၀) အတြင္း ဗုဒၶသာသနာပ်ံ႕ႏွံ႔တည္႐ွိခဲ့ရာ အရိယ ဗုဒၶသာသနိကေျမပံု (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ားမွ)Inline image 3
ပံု-၃)  ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶသာသနိက ေျမပံု (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ားမွ)ျမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္း (Myanma History in Brief) (၂)

 

ပ်ဴေခတ္။ _______။ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာတို႔ႏွင့္အမ်ိဳး တူေသာအုပ္စုတစု ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ဴတို႔ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေခၚေသာ ေနရာကို ျမန္မာတို႔ထက္ ေစာ၍ ေရာက္ရွိေနထိုင္သူမ်ား

ျဖစ္ပါ၍၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေျမျပန္႔တြင္ေနသည္။ အိႏၵိယမွေရာက္လာေသာ သာသနာ

ျပဳတို႔ ေက်းဇူးျဖင့္၊ ျဗာဟၼဏဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာကိုရယူလ်က္ ပ်ဴဘာသာစကားကို

အိႏၵိယ အကၡရာမ်ားအသံုးျပဳကာ စာေရးနည္းပညာကို ခရစ္(၇)ရာစုမွစ၍ တတ္ေျမာက္လာ

ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ခရစ္ (၄) ရာစု ႏွစ္မွ စ၍ (၉) ရာစုႏွစ္ အထိကာလကို

ပ်ဴေခတ္ဟု ေခၚသည္။

 

မြန္လူမ်ိဳး။ ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝ၊ စစ္ေတာင္း ျမစ္ဝႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ဝျဖစ္ေသာ မုတၲမဝန္းက်င္

ေနရာမ်ားတြင္ ယေန႔ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကမ္ဖူခ်တြင္ ေနသူတို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးတူေသာ မြန္လူမ်ိဳးသည္

ခရစ္ႏွစ္မေပၚမီကပင္ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ပ်ဴလူမ်ိဳးကဲ့သို႔ပင္ အိႏၵိယဓေလ့ကို

လက္ခံ၍ ျဗာဟၼဏသာသနာဝင္ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာဝင္မ်ားျဖစ္လာ၍၊ ခရစ္(၈)ရာစုႏွစ္ေလာက္

တြင္ စာေရးနည္းပညာကို တတ္လာသည္။ ပ်ဴတို႔ႏွင့္အတူ မြန္တို႔ကို နန္ေက်ာင္တို႔က ခရစ္

(၉) ရာစု ႏွစ္ဝက္ခန္႔တြင္လာေရာက္တိုက္ခိုက္၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္၊ မြန္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီး

သည္။ ပ်ဴႏွင့္မြန္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတန္ခိုးက်ဆင္းၿပီးသည့္ေနာက္မွ၊ ခရစ္(၉)ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း

တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔သို႔ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဴဓေလ့၊ မြန္ဓေလ့ကို ျမန္မာတို႔ ရရွိလ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး

ေနာက္မွ ျမန္မာတို႔ ဗုဒၶသာသနာဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္

 

ျမန္မာလူမ်ိဳး။ ။ ျမန္မာတို႔သည္ တပိန္ျမစ္ဟု ေခၚေသာ ေမာျမစ္ညာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္

ခဲ့ၾက၍ ခရစ္ (၉) ရာစု ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းကုန္းျမင့္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔သို႔

ဆင္းလာေနထိုင္ၾကသည္။ ပထမေက်ာက္ဆည္နယ္ႏွင့္မင္းဘူးနယ္မ်ားကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္

ပုဂံကို ဗဟိုျပဳ၍ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည္။

 

ဗုဒၶ သာသနာဝင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ (၁၁) ရာစု ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ အားေကာင္းေသာ

ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအခါမွ စ၍ ျမန္မာစကားကို အိႏၵိယမွ ေရာက္လာေသာ

အကၡရာကိုသံုး၍စာေရးတတ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားစြာတည္ေဆာက္

ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္ေခၚေသာ ခရစ္(၁၁)ရာစုႏွစ္ႏွင့္ (၁၃)ရာစု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာက္စာ

မ်ားစြာ ေရးထိုး ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂံေခတ္ဓေလ့ကို ေကာင္းစြာသိရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္

(၁၃) ရာစု ႏွစ္အကုန္တြင္ မြန္ဂိုတို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ပုဂံႏိုင္ငံ ပ်က္စီးရပါသည္။

ပုဂံ ပ်က္စီး ၿပီးေနာက္ ခရစ္ (၁၄) ရာစု ႏွစ္အတြင္း၌ ပင္းယသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၃၆၅ မွ စ၍ အင္းဝသည္

ျမန္မာ တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ ၁၇၅၁ တြင္ မြန္တို႔ဖ်က္၍ အင္းဝ ပ်က္စီးသည္။ အင္းဝ

ေခတ္တြင္ ျမန္မာစာေပမ်ားစြာ ထြန္းကား တိုးတက္သည္။

အင္းဝႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ေပၚေသာမင္းဆက္ကို ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ဟု ေခၚသည္။ ၁၇၅၁

မွ ၁၈၈၅ အထိကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဟု ေခၚပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ

အျမင့္ဆံုး ကာလ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာ စာေပလည္း မ်ားစြာ တိုးတက္သည္၊ အဂၤလိပ္တို႔

ေရာက္လာသျဖင့္ ၁၈၈၅ မွ စ၍ ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၄ ဇန္နဝါရီ

၁၉၄၈ ေရာက္ေသာ အခါမွ ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အထူးထင္ရွားေသာအခ်က္မ်ားမွာ

 

(၁) ျမန္မာတို႔သည္ ခရစ္(၁၁) ရာစုႏွစ္မွစ၍ ဗုဒၶသာသနာကို လက္ခံခဲ့၍ မည္သည့္ကိစၥမဆို

ဗုဒၶ သာသနာကို ထိပ္တန္းကထား၍ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေသာဓေလ့ကို ရခဲ့ပါသည္။

(၂) မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္မွာ တိဗက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဓေလ့မ်ားစြာလည္း

ျမန္မာ တို႔ယခုတိုင္ ဆက္လက္၍အသံုးျပဳ ေနပါသည္။

(၃) ခရစ္(၁၉) ရာစုႏွစ္မွစ၍ ဥရာပဓေလ့ ထိုးေဖာက္လာသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထူေထာင္ ရာတြင္ ဥေရာပ ဓေလ့ မ်ားစြာကို ယူငင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။

(၄) ေခတ္အခါအေလ်ာက္ ဓေလ့မ်ားေျပာင္းလဲေသာ္လည္း အစဥ္အလာ ဓေလ့ကို တတ္ႏိုင္

သေလာက္ ထိမ္းရန္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလံုး ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။

(၅) ယခုတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရနည္း၍ ေတာေနလူဦးေရ မ်ားသည္။ စက္႐ံု

အလုပ္သမားထက္ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးေရမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ယေန႔အထိ ေတာေနလူတို႔၏ လယ္သမားႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတူတကြ ေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ -

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း တို႔ ျဖစ္၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ

သာသနာမ်ားမွာ -

ခရစ္ သာသနာ၊ ဗုဒၶ သာသနာ၊ မူဆလင္ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴ သာသနာတို႔ အျပင္ နတ္

ကိုးကြယ္ျခင္းလည္း ရွိေသးသျဖင့္

(က) လူမ်ိဳး အလိုက္ ႐ိုးရာ ဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေအာင္ အားေပး ကူညီၾကျခင္းႏွင့္

(ခ) ယံုၾကည္မႈ အလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ခြင့္ရွိရန္ ဂ႐ုျပဳျခင္း တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

တြင္း၌ လူတိုင္း အထူး ဂ႐ုျပဳေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာတို႔မွာ အမ်ားစု ျဖစ္၍ ဗမာ့

ဓေလ့မွာ အထူး ထင္ရွားေသာ္လည္း အမ်ိဳးအလိုက္၊ ယံုၾကည္မႈအလိုက္ အုပ္စုဓေလ့မ်ား

မွာလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ထြန္းကားလ်က္ပင္ ရွိပါသည္။

 

မွတ္ခ်က္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း (ျမန္မာဆိုတာ) (shougon (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္) မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။ (Lu Zein)


ျမန္မာႏိုင္ငံ (၁၃၀၀ - ၁၈၈၅) ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကို ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (LuZein)


၁၃၀၀ ပုဂံႏိုင္ငံပ်က္
၁၃၀၁ တ႐ုတ္က ျမင္စိုင္းကို ရေအာင္ မသိမ္းႏိုင္
၁၃၁၂ ပင္းယၿမိဳ႕တည္
၁၃၆၂ ဗညားဦး ေ႐ႊတိဂံု ေစတီ ဉာဏ္ေတာ္ကို ၆၆ ေပထိျမႇင့္
၁၃၆၄ ရွမ္းဖ်က္လို႕ ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္းပ်က္
၁၃၆၅ အဝၿမိဳ႕တည္

၁၃၆၈ ဇီးေတာဆည္ ေဆာက္၊ မိတၳီလာကန္ ျပန္ဆည္
၁၃၆၉ မဒမ က နန္းေတာ္ကို ဗဂိုးေျပာင္း
၁၃၇၄ ရခိုင္က ျမန္မာမွာ နန္းလ်ာေတာင္း
၁၃၉၀ - ၉၁ ေဗာေလာက်န္းေတာ ေသ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ေမြး
၁၄၀၄ ရခိုင္မင္းေတြ ရခိုင္ဘြဲ႕အျပင္ မဟာေမဒင္ဘြဲ႕ကိုလဲယူ
၁၄၃၃ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (ေျမာက္ဦး) တည္
၁၄၃၅ ပထမ ဥေရာပတိုက္သား နိကိုလိုဒီကြန္တီ ဗဂိုးေရာက္
၁၄၃၇ သံတြဲ ရခိုင္ လက္ေအာက္ခံ စျဖစ္
၁၄၄၆ သိုဟန္ဘြား တ႐ုတ္မွာ အညံ့ခံ
၁၄၅၀ ဗညားက်န္ ေ႐ႊတိဂံုေစတီ ဉာဏ္ေတာ္ကို ေပ ၃၀၂ ထိျမႇင့္
၁၄၅၃ တာ့ခ္ေတြ ကြန္စတန္တီနိုပယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကိုသိမ္း
၁၄၅၃ ရွင္ဥတၲမေက်ာ္၊ ရွင္သီလဝံသတို႕ ေမြးဖြား၊ ျမန္မာစာေပ ႀကီးပြား
၁၄၅၆ အဝက ကႏၵီစြယ္ေတာ္တိုက္ကို အဖူးအေမွ်ာ္သြား
၁၄၆၀ ရွင္ေစာပု ေ႐ႊတိဂံု ေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္ကို ခ်ဲ႕
၁၄၇၂ ရာမာဓိပတိ (ဓမၼေစတီ) မင္းက ဗုဒၶဂါယာကို အလွဴေတာ္ ပို႕လႊတ္
၁၄၅၇ ရာမာဓိပတိ (ဓမၼေစတီ) မင္းက သာသနာ သန္႕စင္ေရး အတြက္ သီရိလကၤာနဲ႕ ဆက္သြယ္၊ ကလ်ာဏီ
ေက်ာက္စာ ေရးထိုး
၁၄၉၀ ဗာ့စကိုဒဂါမက အိႏၵိယ ေရလမ္းကို စၿပီး ေတြ႕ရွိ
၁၅၀၃ ေတာင္ငူက ေက်ာက္ဆည္နယ္ကို သိမ္းယူ
၁၅၀၃ မိုးညႇင္းက ေ႐ႊဘိုနယ္ကိုသိမ္း
၁၅၀၇ လုဒိုဗိကိုဒီဗာသိမ ေရာက္
၁၅၁၉ မဒမမွာ ပုတေက (ဖဳရတုဂုေစေ) ေတြ ကုန္တိုက္ လာဖြင့္

၁၅၂၃ သိုဟန္ဘြား အဝ မင္းျဖစ္
၁၅၃၉ တပင္ေ႐ႊထီး ဗဂိုးသိမ္း၊ ဗဂိုးမွာ နန္းသစ္ေဆာက္
၁၅၄၁ တပင္ေ႐ႊထီး မဒမကိုသိမ္း
၁၅၄၄ တပင္ေ႐ႊထီး ျမင္းျခံ အထိ အညာျမန္မာကိုသိမ္း
၁၅၄၆ ငၾကည္ေျမာင္း ေဖာက္
၁၅၄၇ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တိုက္လာတဲ့ ျမန္မာတပ္ကို မင္းဘင္က တြန္းလွန္
၁၅၄၈ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား) ကို ျမန္မာက ပထမ အႀကိမ္ ဝန္းရံတိုက္ခိုက္
၁၅၅၀ တပင္ေ႐ႊထီး လုပ္ၾကံခံရ၊ မြန္ေတြက ျမန္မာကို ဗဂိုးက ႏွင္
၁၅၅၁ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္) ဗဂိုးရ၊ သမိန္ေထာကို ကြပ္
၁၅၅၅ ကႏၵီ စြယ္ေတာ္တိုက္ကို ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္) က ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့လႊတ္
၁၅၅၅ - ၅၉ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္) က အညာျမန္မာ၊ ရွင္းျပည္၊ မဏိပူရက လင္းဇင္း (ဗိယင္ခ်န္း)
ထိသိမ္း၊ သူပိုင္တဲ့ နယ္တြင္းမွာ နတ္ကို သားေကာင္နဲ႕ ယဇ္ပူေဇာ္တာ၊ လူစေတးတာ ေတြကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္။
၁၅၆၄ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား) ကို ျမန္မာက ဒုတိယ အႀကိမ္ ဝန္းရံ၊ ၿမိဳ႕ကိုသိမ္း၊ တနသၤာရီ ျမန္မာ လက္ေအာက္ခံ
ျဖစ္လာ၊ ဗဂိုးကို မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီး၊
၁၅၆၇ အေၾကျမန္မာ (ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသ) မွာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးတဲ့ ေဘးဆိုက္
၁၅၆၉ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား)ကို ျမန္မာက တတိယ အႀကိမ္ ဝန္းရံ၊
၁၅၇၄ - ၇၆ ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္ သီရိလကၤာက သမီးကညာနဲ႕ စြယ္ေတာ္ရ
၁၅၈၀ခန္႕ ဓမၼသတ္ေက်ာ္နဲ႕ ကိုးေဆာင္ခ်ဳပ္ေရးၿပီး
၁၅၈၇ - ၉၃ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား) ကို ျမန္မာက စတုတၲ အႀကိမ္ ဝန္းရံ၊ ဘာမွ် အရာမေရာက္
၁၆၀၀ ရခိုင္၊ ယိုးဒယား ေပါင္းၿပီး ဗဂိုးကိုတိုက္၊ အေၾကျမန္မာ (ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ) မွာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္း ေဘးဆိုက္၊
ႏိုင္ငံ အစိတ္စိတ္ ၿပိဳကြဲ၊ ဒီဗရစ္တို တညင္မွာ အခိုင္အမာေန
၁၆၀၉ ရွင္မျဖဴ (ဆာနဒဝိပ) ကြ်န္းမွာ ထိေဗာင္ (ထိဗဳာ) အခိုင္အမာ တပ္စြဲ
၁၆၁၃ အေနာက္ဘက္ လြန္မင္းက မင္းဆက္ကို ခိုင္ခံ့ေအာင္ လုပ္ၿပီး တညင္ကိုသိမ္း

၁၆၁၇ မင္းခေမာင္းက ရွင္မျဖဴ ကြ်န္းကိုသိမ္း၊ မာ့ဘ္နဲ႕ ပုတေက (ဖဳရတုဂရေစေ) ေပါင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ကို တိုက္ခိုက္
၁၆၁၉ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္ ဗဂိုးေရာက္
၁၆၂၅ မာ့ဘ္ - ပုေတေက ေပါင္းၿပီး ဒကၠ (ဓာငငာ) ကို တိုက္
၁၆၂၇ ဒါ့ခ်္နဲ႕ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီ ေတြက ျမန္မာမွာ ကုန္တိုက္ဖြင့္
၁၆၂၈ တ႐ုတ္က ျမန္မာမင္းကို အခြန္ဘ႑ာ ဆက္ခ်ိန္ တန္ၿပီလို႕ ႏိႈးေဆာ္ဖို႕ သံေစလႊတ္
၁၆၃၀ မႏုသာရ ေ႐ႊမွ်ဥ္း ဓမၼသတ္ စီရင္
၁၆၃၅ အဝကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေျပာင္း
၁၆၃၈ သာလြန္မင္းက စစ္တမ္းယူ
၁၆၅၂ - ၆၂ တ႐ုတ္ဘက္က အညာ ျမန္မာ နယ္ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ လုယက္
၁၆၆၀ ရခိုင္မွာ ပိုက္ဆံ (ဒဂၤါး) သြန္းၿပီး သံုးစြဲၿမဲသံုး
၁၆၆၁ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ႐ွား႐ႈဂ်ာ လုပ္ၾကံခံရ
၁၆၆၂ ယုန္ဂ္လ အညံ့ခံ
၁၆၆၆ မိုဂါ (ံဳဂုလ) ေတြ စစ္တေကာင္း သိမ္း၊ ဘဂၤလားကို မာဘဘ္နဲ႕ ပုတေက ပူးတြဲ ဖ်က္ဆီး လုယက္ျခင္း ရပ္စဲ
၁၆၇၇ ဒါ့ခ်္နဲ႕ အဂၤလိပ္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ တိုက္ခြဲေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ုပ္သိမ္း
၁၆၈၃ ဒါ့ခ်္ကုမၸဏီ တိုက္ခြဲ ရခိုင္က ႐ုပ္သိမ္း
၁၆၈၇ ဘိတ္ (ၿမိတ္) မွာ အဂၤလိပ္ေတြ အသတ္ခံရ
၁၆၈၈ ဘိတ္ (ၿမိတ္) ကို ျပင္သစ္က ေခတၲသိမ္းယူ၊ ျပင္သစ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီ တိုက္ခြဲ တညင္မွာဖြင့္
၁၆၉၅ ဖလိဝုဒ့္နဲ႕ ဆီလီတို႕ အဝကိုေရာက္
၁၇၀၉ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီ တိုက္ခြဲ တညင္မွာ ျပန္ဖြင့္
၁၇၂၁ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းစ
၁၇၂၄ - ၅၀ အညာ ျမန္မာဘက္ မဏိပူရမွာ လုယက္
၁၇၂၅ ျမန္မာက ဇင္းမယ္ကို လက္လႊတ္

၁၇၄၀ ဗဂိုး၊ တညင္၊ မဒမ က ျမန္မာေတြ ေျပးခဲ့ရ
၁၇၄၃ ျမန္မာက တညင္ရ၊ ျပန္လက္လြတ္၊ မြန္က တညင္ရွိ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုန္တိုက္ေတြကို မီးတိုက္
၁၇၄၇ အုတ္ဖိုေကြ႕ရွမ္းက မဒရာရွိ မြန္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္း
၁၇၅၀ အဝမင္းက ယြန္နန္ကို အကူအညီေတာင္း၊ မႏုရင္း ဓမၼသတ္ ျပဳစု
၁၇၅၁ ေက်ာက္ဆည္ကို မြန္တို႕သိမ္း
၁၇၅၂ အဝကို မြန္တို႕သိမ္း
၁၇၅၃ အဝက မြန္တို႕ထြက္
၁၇၅၄ အဝကို မြန္တို႕က အႀကီးအက်ယ္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္တာကို အေလာင္းမင္းတရားက တြန္းလွန္
၁၇၅၅ မြန္တို႕က ဟံသာဝတီေရာက္ မင္းကို ေရမွာေဖ်ာက္၊ အေလာင္းမင္းတရား ေျပ၊ ျမန္ေအာင္၊ ရန္ကုန္ကို သိမ္း၊
အဂၤလိပ္ သေဘၤာေတြကို ဖမ္း၊ ရန္ကုန္မွာ မီးေလာင္၊ ကပၸတိန္ ေဗကာ သံအျဖစ္နဲ႕ အေလာင္းမင္းတရားဆီ လာ၊ မဏိပူရကို
ပထမ အႀကိမ္ ဖ်က္ဆီး ရွမ္းက အညံ့ခံ
၁၇၅၅ - ၅၆ တညင္ကို ရံ၊ ျပင္သစ္ သေဘၤာကို ဖမ္း
၁၇၅၆ မႏုက်ယ္ကို ျပဳစု
၁၇၅၆ - ၅၇ ဗဂိုးကိုရံ၊ မြန္တို႕ကို အၿပီးတိုင္ႏိုင္
၁၇၅၇ လက္စတာ သံအျဖစ္နဲ႕လာ၊ အဂၤလိပ္နဲ႕ အေလာင္းမင္းတရား ညႇိႏိႈင္းေရး ေအာင္ျမင္
၁၇၅၈ - ၅၉ အေလာင္းမင္းတရားက မဏိပူရကို ေအာင္ႏိုင္
၁၇၅၉ နာဂရစ္ သတ္ပြဲ
၁၇၆၀ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား) ကို ျမန္မာက ပဥၥမအႀကိမ္ ဝန္းရံ၊ တနသၤာရီကို ျမန္မာက သိမ္း၊ အဲဗ္စ္
သံအဖြဲ႕ေရာက္၊ ရန္ကုန္မွာ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုန္တိုက္ဖြင့္
၁၇၆၃ လက္ဝဲသုႏၵရက မဲဇာေတာင္ေျခ ရတု ေရးသား စီကံုး
၁၇၆၄ မဏိပူရကို တိုက္ခိုက္လုယက္
၁၇၆၅ အဝကို မင္းေနျပည္ ျပန္လုပ္၊ ဗ်ာက႐ိုဏ္းက်မ္း ေရး
၁၇၆၇ အယုဒၶယ (ယိုးဒယား) ကို ျမန္မာက ဆ႒မ အႀကိမ္ ဝန္းရံသိမ္းယူ

၁၇၆၅ - ၆၉ တ႐ုတ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္
၁၇၇၃ မြန္ေတြ ထိုင္းလင္းဘက္မွာ ခိုလံႈ
၁၇၇၄ ဆင္ျဖဴရွင္က ေ႐ႊတိဂံုေစတီကို အခုလက္ရွိ ဉာဏ္ေတာ္ ၃၂၇ ေပထိ ျမႇင့္၊ မြန္မင္းကို သုတ္သင္
၁၇၆၈ - ၈၂ ျဖာတက္က ထိုင္းလင္း (ယိုးဒယား) က ျမန္မာေတြကို တိုက္ထုတ္
၁၇၇၅ - ၇၇ ကခ်နဲ႕ ဂ်ိမ္တိယ စစ္ေၾကာင္းခ်ီတက္
၁၇၇၆ ျမန္မာစာ သင္ပုန္းႀကီးကို အီတလီမွာ ပံုႏွိပ္
၁၇၈၀ မဟာဗႏၶဳလ ေမြးဖြား
၁၇၈၃ အမရပူရကို မင္းေနျပည္လုပ္၊ ရန္ကုန္ကို မြန္တို႕က ေခတၲသိမ္း
၁၇၈၄ - ၈၅ ရခိုင္ကိုသိမ္း၊ အရပ္ရပ္ ေက်ာက္စာေတြ စု
၁၇၈၄ စစ္တမ္းေကာက္
၁၇၈၅ - ၈၆ ထိုင္းလင္း (ယိုးဒယား) ကိုတိုက္
၁၇၈၇ တ႐ုတ္က ျမန္မာကို သံလႊတ္
၁၇၉၀ - ၉၇ မင္းကြန္းမွာ ဘုရားတည္
၁၇၉၄ ရခိုင္မွာ သူပုန္ထ၊ ျမန္မာက စစ္တေကာင္း ဘက္ကိုဝင္
၁၇၉၅ - ၁၈၀၂ ထိုင္း သံအဖြဲ႕ေရာက္၊ ခ်င္းပ်ံ သူပုန္ထ၊ ရခိုင္ေတြ စစ္တေကာင္း ဘက္မွာ ခိုလံႈ၊ ေကာက္
သံအဖြဲ႕ေရာက္
၁၈၀၂ သီရိလကၤာမွာ အမရပူရ သံဃာဂိုဏ္းေရာက္
၁၈၀၃ က်ိဳင္း႐ံုႀကီးကို ယိုးဒယား ဘက္က ဝင္ေရာက္ လုယက္ က်ိဳင္းတံုက လူေတြ ဖမ္းသြား
၁၈၀၃ - ၁၈၀၉ - ၁၈၁၁ ကဲန္နဒ္ သံအဖြဲ႕ေရာက္
၁၈၀၇ - ၁၆ အညာျမန္မာမွာ ငတ္မြတ္ျခင္းေဘး ဆိုက္ေရာက္
၁၈၀၉ - ၁၁ ျမန္မာက ကရာကြ်န္းစက္နဲ႕ ဂ်န္႕စီလံုကို သြားၿပီး လုယက္
၁၈၁၀ ဗုဒၶဂါယာကို ျမန္မာက ဘုရားဖူးသြား

၁၈၁၃ မဏိပူရကို ခ်ီတက္၊ ဂ်ပ္ဆင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္
၁၈၁၄ မဒမမွာ မြန္ေတြ ပုန္ကန္ ထိုင္းလင္းဘက္ကို ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈ
၁၈၁၅ ခ်င္းပ်ံ ကြယ္လြန္
၁၈၁၆ အာသမ္ကို ျမန္မာက တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္
၁၈၁၈ ျမန္မာက ဘဂၤလားကိုလဲ ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႕ စေျပာ
၁၈၁၉ ျမန္မာက မဏိပူရကို သိမ္း၊ ျမန္မာက အာသမ္ကို သိမ္း
၁၈၂၃ အဝကို မင္းေနျပည္ ျပန္လုပ္၊ ရွင္မျဖဴ (ဆဟာဟပုရိ) ကြ်န္းကို ျမန္မာက သိမ္း
၁၈၂၄ - ၂၆ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ပထမစစ္ ျဖစ္ပြား၊ ရခိုင္နဲ႕ တ နသၤာရီကို အဂၤလိပ္ယူ
၁၈၅၂ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ ျဖစ္ပြား၊ အေၾကျမန္မာကို အဂၤလိပ္သိမ္း
၁၈၅၇ မႏၩေလးၿမိဳ႕ စတည္
၁၈၈၅ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ တတိယစစ္ ျဖစ္ပြား၊ အညာျမန္မာကို အဂၤလိပ္ သိမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ (၁၃၀၀ - ၁၈၈၅) ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
သန္းထြန္း
၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၀၀။


မွတ္ခ်က္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ မံုေ႐ြး စာအုပ္တိုက္က ထုတ္ေဝ ျဖန္႕ခ်ိတဲ့ 'ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ဖုကုအိုကသြား မွတ္တမ္း'
စာအုပ္က ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ေရးသားတဲ့ "ျမန္မာသစ္" စာတမ္းမွ ျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ (Lu Zein)

No comments :

Post a Comment

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား