Thursday, December 16, 2010

၀ဋ္မွာအျမဲ၊ ငရဲမွာ အပ by mingala

၀ဋ္မွာအျမဲ၊ ငရဲမွာ အပ ဆိုသည္ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပရေသာ္-

* မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကံမ်ား က်ဴးလြန္သူသည္ ငရဲအပါအ၀င္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

* ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရမည့္ သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား အာသႏၷကံတည္းဟူေသာ ေသခါနီးအခ်ိန္ ၾကားျဖတ္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ စိတ္ေဇာသည္ ကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္အာရံုစိတ္ေဇာျဖင့္ ေသလြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ ပဥၥာနႏၲရိယကံ (ဂရုကကံ)ႀကီးကို က်ဴးလြန္ထားမႈ မရွိပါက ထိုသူသည္ ငရဲကိုအပျပဳ၍ သုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ကံႀကီး ဟူေသာ ေလွႀကီးေပၚတြင္ အကုသိုလ္ကံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ခဲမ်ားကို တင္ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ခဲမ်ား မျမႇဳပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

*သုဂတိဘံု၌ ငရဲကိုအပျပဳ၍ ေရာက္ေနေသာသူသည္ ကုသိုလ္ကံအရွိန္ ကုန္ပါလွ်ၽင္ မလြဲမေသြ ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ျပန္က်ရပါမည္။

* ငရဲက်ေရာက္ရမည့္ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို အနည္းဆံုး ေသာတာပတၱိမရ္ ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ငရဲက်အပါအ၀င္ အပါယ္ေလးဘံုကို အျပီးပိုင္ အပျပဳႏိုင္ပါသည္။

* ကုသိုလ္ကံမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို မရရွိထားပါက ေသခါနီးအခ်ိန္ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈစိတ္ေဇာ တခုခုျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္သြား ႏိုင္ေပသည္။

* အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ငရဲက်ရသူသည္ ငရဲ၌ ဒုကၡဆင္းရဲမႈမ်ားစြာကို ခံ၍ လြတ္လာခဲ့သည္တိုင္ ထိုအကုသုိလ္ကံ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ၀ဋ္ေၾကြးသည္ ဘ၀အဆက္ဆက္၌ အခြင့္သာသလို လိုက္ပါ၍ ၀ဋ္မွာအျမဲ ဆိုသည့္အတိုင္း ခံရေပဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ အထက္ပါ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္သတိျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

* မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကို ျပဳလုပ္ ေျပာဆို၊ ၾကံစည္ျခင္း လံုး၀မရွိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။ (မေကာင္းမႈကိုေရွာင္)

* ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို အျမဲတမ္းျပဳလုပ္၊ ေျပာဆို၊ ၾကံစည္မိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ၾကရပါမည္။(ေကာင္းမႈကို ေဆာင္)
* အဓိကအားျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္၊ ေကာင္းမႈကို ေဆာင္ျပီး ယခုဘ၀တြင္ပင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို ဖိဖိစီးစီး ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေသာတာပတိၱမဂ္ကို ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အနိမ့္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ႀကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ၾကရပါမည္။

Wednesday, December 15, 2010

ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ႀကီးႏ ွင့္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးအား အင္ဂ်င္နီယာနည ္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းပါေမာကၡ ဦးညီလွငယ္ ျပဳစုေသာ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးအား အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း စာတမ္းေလး ရလာပါ၍ စိတ္ဝင္စားသူ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ စကန္ဖတ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 17 pages 2.40 Mb ရွိပါတယ္။ အလိုရွိပါက ဒီမွာ ယူပါ။ ဒေလာ့ေဘာက္ထဲမွာပါ။ http://dl.dropbox.com/u/11126335/EBook/UNyiHlaNge/KyaikHtiiYo-Seti.pdf

Monday, December 13, 2010

8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ တြက္ ၾကည့္ခ်င္

8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။
ဘယ္လိုတြက္ရင္ ေကာင္းမလဲ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ မ်ားၾကည့္ေနတာ...

နည္းနည္းေတာ့ လမ္းစရၿပီ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္

ေပးခ်က္။
88888888

အေျဖ။
888+88+8+8+8 = 1000

ေပါက္ေဖာ္အေျဖပါ (အဟဲ..ခ်တြက္ၾကည့္ရင္ သိပီးသားေပါ့)

အေျဖကေန တဆင့္ ေလ့လာၾကည့္မိတယ္

8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8+8 8+8+8+8
8 8 8+8+8+8+8 8
8+8+8+8 8+8 8 8

ဒီေတာ့ ေပးခ်က္ 8 8 8 8 8 8 8 8 ရဲ႕ ၾကားထဲမွာ (+,-,*,/) ၄ခုတည္းက တစ္ခုခုရေအာင္ ထည့္ၿပီး တြက္ၾကည့္ရင္ ရၿပီပဲ...

ပူးေရးမည့္ ဂဏန္းၾကားကေနရာအတြက္လည္း မွတ္စရာ တစ္ခု ေပးဦးမွ...ေဗ်ာင္သေကၤတေနရာအတြက္ကိုေလ | လို႔ မွတ္လိုက္မယ္။
ဒီေတာ့ စမ္းထည့္ၾကည့္ရမည့္ MathSymbol သေကၤတတစ္ခုတိုးမယ္။ အားလံုးေပါင္း ၅ခုျဖစ္မယ္။
|,+,-,*,/ ေပါ့

8 8 8 8 8 8 8 8

+ + + +

8 8 8+8 8+8+8+8

ၾကားေနရာထဲ ထည့္မွာက MathSymbol ၅ခုထဲက တစ္ခုခု ျဖစ္ရမွာ
| + - * /
တစ္ေနရာမွာ ထည့္ရမွာ ၅ခုထဲက တစ္ခုခု..စုစုေပါင္း ေနရာက ခုႏွစ္ေနရာဆိုေတာ့

အားလံုး အကြက္က ၅ ခုႏွစ္ထပ္ = အကြက္ေပါင္း ၇၈၁၂၅ ကြက္ စမ္းတြက္ရမွာ
(* ခ်ဲနဲ႕ဆင္တူပဲ ခ်ဲက ဂဏန္း၁၀လံုး ၃ေနရာဆိုေတာ့ ၁၀ သံုးထပ္ = အကြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကြက္)

8 8 8 8 8 8 8|8 = ?
8 8 8 8 8 8 8+8 = ?
8 8 8 8 8 8 8-8 = ?
8 8 8 8 8 8 8*8 = ?
8 8 8 8 8 8 8/8 = ?
.
.
.
.
စသျဖင့္ေပါ့ ေဖာ္နည္းကား (ေဖာ္ျမဴလာ ကို ဆိုလိုပါသည္) ေတာ့ ရသြားၿပီ။
က်န္တာ စက္ေပၚတင္ ကိုယ္ အားသန္တဲ့ နည္းနဲ႕ ေရးခ်တြက္ရံုပဲ
ႀကိဳက္တဲ့နည္းနဲ႕ ျပန္ေၾကာ့ (loopingပတ္ၾကည့္)။ ရတဲ့ စာေၾကာင္းကို တြက္ထုတ္ၾကည့္။
အႀကိမ္ 78125 မွာ အေျဖ 1000 ရတဲ့ စာေၾကာင္း ဘယ္၂ေၾကာင္း ရမလဲ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္း သေဘာတရားကို
အရင္းတည္ၿပီး တြက္ထုတ္ၾကည့္တာ အႀကိမ္ 78125 ကို

3 မိနစ္ ေလာက္ၾကာတယ္။ vb.net နဲ႕ေပါ့။

(* 8 ႐ွစ္လံုးကေန 1000ရေအာင္တြက္တာေလာက္ပဲဆိုရင္ေတာ့
ဒီ႕ထက္ပိုျမန္ပါတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ MathSymbol အေနနဲ႕

+ နဲ႕ ေဗ်ာင္ ႏွစ္ခုပဲ လိုတာဆိုေတာ့ေလ...)

ဒီထက္ ျမန္ေအာင္ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။
flexibility အေနနဲ႕ ေပးခ်က္ဟာ ကိန္းရွင္ေတြ ျဖစ္ရမယ္။

ဥပမာ။ ။
8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ...ကေန
9 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔
1234567890 နဲ႕ 51 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔
1112234 နဲ႕ 100 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔ ဘာပဲလာလာ ရွိသမွ် အေျဖ အကုန္ ထုတ္ႏိုင္ရမယ္။

ဦးေဏွာက္ေသြးတဲ့ သေဘာေပါ့ေလ...

အဆင့္တစ္က MathSymbol ကို loop ပတ္ျဖည့္ၿပီး ကိန္းတန္းေတြ ေဆာက္တာ
အဆင့္ႏွစ္က ရလာတဲ့ ကိန္းတန္းေတြကို evaluate လုပ္ၾကည့္တာ
ဒါေလးပဲ

ဒီလို ျပႆနာကို အျခားေသာ ပိုေကာင္းမြန္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ေလ့လာလိုပါတယ္။

နီးစပ္ရင္ ျပန္ေဆြးေႏြးေပးပါဦး :)
ေလးစားစြာျဖင့္ /ဧးသိမ္း/

Friday, December 10, 2010

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး (from Myanmar Online Encyclopedia)

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ဘုရား သုိ႔မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဝတ္ျပဳရာတြင္ ပထမဆံုးေသာ ရြတ္ဆုိေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘုရားရွိခိုး ဂါဌာျဖစ္သည္။ ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိအမွား မ်ားအား ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ႏွင့္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ဂါဌာမ်ားရွိသည္။ ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ဂါဌာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိင္း အတူျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ် ကြဲလြဲတပ္သည္။

* 1 ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၁
* 2 ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၂
* 3 မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 4 မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 5 အမ်ားသံုး ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 6 အက်ယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

o 6.1 အပါယ္(၄)ပါး
o 6.2 ကပ္(၃)ပါး
o 6.3 ရပ္ျပစ္(၈)ပါး
o 6.4 ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါး
o 6.5 ၀ိပတၱိတရား(၄)ပါး
o 6.6 ဗ်ႆနတရား(၅)ပါး

ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၁

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊

ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်ႆနတရား ငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ အဆံုးစြန္ေသာ ဘဝ၌ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ဘုရား။

ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၂

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊

ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ ၊ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွွင္ဘုရား။ ကန္ေတာ့ရေသာအက်ဳိးအားေၾကာင့္ အပါယ္(၄)ပါး၊ ကပ္(၃)ပါး၊ ရပ္ျပစ္(၈)ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါး၊ ၀ိပၸတိတရား(၄)ပါး၊ ဗ်သနတရား(၅)ပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရပါလုိ၏ အရွင္ဘုရား။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနကံ တည္းဟူေသာ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေျပာက္ျငိမ္း၍ အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေရး ရန္ေဘးကင္းေႀကာင္း ေကာင္းမႈမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါး ( မိဘ, ဆရားသမား ) တို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေႀကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, မိစၧာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာသမားတို႔အား ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေမွ်ာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေႀကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

အမ်ားသံုး ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကံသံုးပါးတို႔တြင္ တပါးပါးေသာ ကံျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိသည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တို႔မွ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ဤသို႔ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေႀကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, ေဘး ၂၅-ပါး, ကံႀကမၼာ ၃၂-ပါး, ဥပဒၵေ၀ါ ၁၆-ပါး, ဒဏ္ ၁၀-ပါး, အျပစ္ ၈-ပါးတို႔မွ ဘ၀ဆက္တိုင္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္သာျဖစ္၍ အဆံုးစြန္ေသာဘ၀ ေနာက္ကာလ၌ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

အက်ယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

အပါယ္(၄)ပါး

၁။ ငရဲ

၂။ တိရစၧာန္

၃။ ၿပိတၱာ

၄။ အသူရကာယ္

(၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားစြာျပဳခြင့္မရၾကေသာ ငရဲၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

(က) အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမွ်တစ္ခါတည္း ေသေၾကေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲထိန္းတို႕၏ ခုတ္ျဖတ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေသာ သိဥၥိဳးငရဲ ၊

(ခ) ငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သားေကာင္ကို ေခြးေတြ လိုက္သလို အတင္းလိုက္ၾကျပီး ေမာဟိုက္သြားသည့္အခါ သစ္တံုးၾကီးကို သစ္ေရြသမားတို႕က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႕ က်က်နန မ်ဥ္းၾကိဳးခ်၍ ပက္လက္တစ္မ်ိဳး ၊ ေမွာက္လ်က္တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ဲယာတစ္မ်ိဳး ၊ ေရွ႕ေနာက္တစ္မ်ိဳး အားျဖင့္ အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသ၍ လြတ္ခြင့္မရႏိုင္ၾက ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြခံၾကရသည့္ ကာဠသုတ္ငရဲ ၊

(ဂ) ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးလ်ံေတြထလွ်က္ အထု (၉) ယူဇနာရွိေသာ သံေျမျပင္ၾကီးျဖစ္၌ ငရဲသားတို႕ဟာ ထန္းပင္ငုတ္ေလးေတြစိုက္ထားသလို ခါးထိေအာင္စိုက္ထားျခင္းခံရျပီး အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ၾကီးက စားမည္၀ါးမည္ဆိုေနသလို တဒိန္းဒိန္း တၿခိမ္းၿခိမ္းျမည္ဟီးလ်က္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႕ သြားျပီး ၊ ေနာက္ေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ၾကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာေျမာက္အရပ္သို႕သြားျပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႕ ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ၾကီးကလည္း အေရွ႕အရပ္သို႕ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ ျပန္၍လာျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွသံေတာင္ေတြ သန္းဥတုတ္သလို ဖိႏွိပ္ၾကိတ္ေခ်ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံ မကုန္သမွ်ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိတ္ခံရရွာေသာ သံဃာတငရဲ ၊

(ဃ) မီးေတာက္တို႕သည္ တ၀ုန္းး၀ုန္း့ ထလ်က္ ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕၏ ဒြါရ (၉) ေပါက္မွ အတင္း၀င္ေရာက္ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္အားငယ္စြာ တစာစာေအာ္ၾကရရွာျပီး ျပင္းစြာငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္ မီးေတာကမီးလွ်ံ အေလာင္ခံေနၾကရေသ ေရာရုာ၀ငရဲ ၊

(င) မီးခိုးတို႔တစ္ငရဲလံုးဖံုး လြမ္းေနျပီး ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕ကို မီးခိုးတို႕ကအတြင္းအျပင္ အတင္း၀င္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသူ ငရဲသားတို႕မွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ သနားစဖြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေသာ မဟာေရာရု၀ငရဲ ၊

(စ) ငရဲသို႕က်ေရာက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ၾကီးမား၍ မီးလွ်ံထေသာ သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ထားျပီးလွ်င္ ထိုသံတံမွ ထြက္ေသာ မီးလွ်ံတို႕က အျမဲပူေလာင္ေစတတ္ေသာ တာပနငရဲ ၊

(ဆ) မီးလွ်ံထေနေသာ သံေတာင္ၾကီးႏွင့္ ထိုသံေတာင္၏ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ေတြစိုက္ထူထားျပီး ငရဲသူငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သံေတာင္ေပၚသို႕ မတက္တက္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကျပီး သံေေတာင္ေပၚသို႕ေရာက္ေသာအခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္းေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ေျခ၌ရွိေသာ တံက်င္ေပၚေရာက္ေအာင္ တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကား ခနဲ စူး၀င္ျခင္းခံၾကရရွာေသာ မဟာတာပန ငရဲ ၊

(ဇ) မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား အၾကားမရွိပဲ တစ္ငရဲလံုးမီးလွ်ံမ်ားဆက္ေနျပီးငရဲသားခ်င္းလည္း ၀ါးက်ည္ေတာက္အတြင္း မုန္ညွင္းေစ့ကေလးေတြ ျပည့္က်ပ္ေနသကဲ့သို႔ အၾကားမရွိျပည့္က်ပ္ေနေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အၾကားအရွိ ၊ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရႏိုင္ဘဲ မီးလွ်ံ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡဤသံုးမ်ိဳးတို႕ဆက္စပ္ေေနေသာ အ၀ီစိငရဲတို႕ႏွင့္ ထို ငရဲတစ္ထပ္တစ္ထပ္၌ ဘင္ပုပ္ငရဲ ၊ ျပာပူငရဲ ၊ လက္ပံေတာငရဲ ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ ၊ေ၀တၱရဏီ“ သံရည္ျမစ္ငရဲ ၊ ဟု တံတိုင္းခတ္သကဲသို႕ ရံပတ္၍ေနေသာ ငရဲအရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၂) ဆင္ ၊ျမင္း ၊ ကၽြဲ ၊ ႏြား ၊ ေခြး ၊ ၾကက္ ၊ ငွက္ ငါးလိပ္စေသာ ကုန္းေန ေရေန အေျခေလးေခ်ာင္း ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၊ အေျခအမ်ား သတၱ၀ါတို႕ႏွင့္ ေၿမြ စေသာ အေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိရစၧာန္ အျဖစ္ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၃) တေစၧ ၊ မွင္စာ ၊ သရဲ သဘက္ အစိမ္းဖုတ္ေကာင္ ၊က်တ္ေကာင္ စသည့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၄) ၿပိတၱာအၾကီးစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စံညခံ ၊ ညခံေန႔စံ စသည္ျဖင့္လည္း ခံေနၾကရရွာေသာ အသူရကာယ္ အရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

ကပ္(၃)ပါး

(၁) သတၱႏၱရကပ္ = လက္နက္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ ငရဲဘံုသို႔ေရာက္ၾကရ၏။)

(၂) ေရာဂႏၱရကပ္ = အနာေရာဂါေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကားမ်ားေသာအားျဖင့္နတ္ရြာသုဂတိသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။)

(၃) ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္ = အစာေရစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿပိတၱာဘံုသို႔ေရာက္ၾကရ၏။)

ရပ္ျပစ္(၈)ပါး

မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

(၁၊၂၊၃) ဘုရားပြင့္ေနဆဲအခါ ငရဲ ၊ တိရစၧာန္ ၊ၿပိတၱာ စေသာ အပါယ္အရပ္ ( အသူတကယ္ကို ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ယူ ) ၊

(၄) ဘုရားရွင္ပြင့္ဆဲ ဘုရားရွင္ကိုမဖူးေတြ႕ႏိုင္ ၊ တရားမနာႏိုင္ၾကရွာေသာ ခႏၶာကိုယ္သာရွိ၍ စိတ္၀ိဉာဏ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ စိတ္၀ိဉာဏ္သာရွိျပီး ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒီဃာယုနတ္တို႕အရပ္ ၊

(၅) အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား လူရိုင္းမ်ားေနသည့္ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္ ၊

(၆) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ မိစၧာဒိ႒ိရွိေနျခင္း ၊

(၇) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ တရားနာလည္းေလာက္ေသာ ဉာဏ္မရွိသူ ၊

(၈) တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာ ဉာဏ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါလူ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

[ျပင္ဆင္ရန္​] ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါး

(၁) ေရ

(၂) မီး

(၃) မင္း

(၄) ခုိးသူ

(၅) မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ

၀ိပတၱိတရား(၄)ပါး

၀ိပတၱိတရားဆုိသည္မွာ ေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေလ၏။

(၁) ကာလ၀ိပတၱိ = မင္းဆိုး၊ မင္းယုတ္အုပ္စိုးေသာအခါ ကာလ

(၂) ဂတိ၀ိပတၱိ = အပါယ္ေလးပါးတို႔၌ျဖစ္ရျခင္း စသည့္မေကာင္းေသာ ဂတိိျဖစ္၍

(၃) ဥပဓိ၀ိပတၱိ = ရူပါအဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

(၄) ပေယာဂ၀ိပတိၱ = အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ၊ သတိ၀ီရိယမရွိပဲ ျပဳမူ ၊ေျပာဆို ၾကံစည္မူ စသည့္မေကာင္းေသာ အၿဖစ္ဆိုးတို႕ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊

ဗ်ႆနတရား(၅)ပါး

(၁) ဉာတိဗ်ႆန = ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း

(၂) ေဘာဂဗ်ႆန = စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း

(၃) ေရာဂဗ်ႆန = အနာေရာဂါၿဖစ္ျခင္း

(၄) ဒိ႒ိဗ်ႆန = မွားယြင္းေသာ မိစၧာအယူကိုယူျခင္း

(၅) သီလဗ်ႆန = သီလပ်က္ျခင္း စေသာပ်က္စီးျခင္းတို႕ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း ဟူေသာ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ -ဤမေကာင္းေသာ တရားတို႕မွ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ၊ မဂ္တရား - ေသာတာပတၱိမဂ္ ၊ သကဒါဂါမိမဂ္ ၊ အနာဂါမိမဂ္ ၊ အရဟတၱမဂ္ ၊ ဖိုလ္တရား - ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ ၊ အနာဂါမိဖိုလ္ ၊ အရဟတၱဖိုလ္ ၊ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ - ခႏၶာအသစ္ တစ္ဖန္မျဖစ္ရာ ၊ေသျခင္းသေဘာလည္း မရွိရာ ၊ ဒုကၡအေပါင္းမွလည္း ကင္းေ၀းရာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ စေသာ ၊ တရားေတာ္ျမတ္တို႕ကို သံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာ မက်င္လည္ရေတာ့ပဲ အျမန္ဆံုး ရရပါလို၏ အရွင္ဘုရား ။

credit to: Myanmar Online Encyclopedia

ေဖေဖာ္၀ါရီမွတ္တမ္း (from သီဟထြန္း Bsc(Luv) ၏ ေဖာ္ ဝပ္ေမးမွ)

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ် မ္းလို ့တုန္
မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

ေ၀းခဲ ့ၿပီ…… အတိုးေပးၿပီးငါကပိုက္ဆံေခ်းမလို ့…..သံဓိဏၭာန္ခ်ထားခဲ ့တာဘဲ…….ငါ မင္းဆီကမ်ားရမလားလို ့
ငါႀကည္ ့တဲ ့အၿပာကားေတြ…ဗိုက္ပူမ က ငွားသြား….ငါ ့ရဲ ့အၿပာရုပ္ရွင္္ေတြ ကာတြန္းေခြြ အၿဖစ္နဲ ့ ၿပန္ရ….ငါ ့အေဖ၀ယ္သိမ္းထားတဲ ့ဟာေတြ….အေဖသိရင္ေသပါ ၿပီ…အေဖသိရင္ေတာ ့ေသပါၿပီဗ်ာ
ဒီဒိုင္ရာရီကိုေရးသား….မင္နဲ ့ငါနဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဴး…ဆပ္စလူးထ ေပါင္းလဲမနဲပါဘူး သူမ်ားဆီ္မွာ အေႀကြးတင္ေနတာ…ဘယ္လိုၿပန္ဆပ္
ရမလဲ… မသိေတာ ့ဘူး
မင္းလိုခ်င္တဲ ့၂ လံုးဂဏန္း..ငါ ့ဘက္ကမေပးႏွိုင္….ယံုႀကည္စြာေမွ်ာ္လင္ ့ခဲ ့ ငါတို ့နွစ္ေယာက္ေတာ ့မေ၀းႏုိင္…..ဘာေႀကာင္ ့ ဒီနံပတ္ကမထြက္ရတာလဲ ငါ ့ဦးေနွာက္ကမေတြးႏိုင္…ဒီေန ့အထိမေမ ့နိုင္..ငါ ခ်ဲထိုးဆဲပဲယေန ့တိုင္ ငါ ့အခန္းနံရံေတြေပၚမွာ..ခ်ဲဂဏန္းေတြကပ္ထားဆဲ
ငါ ့ႏွလံုးေသြးလည္ပတ္မွုကေတာ ့ ဒီေန ့ကစပီးရပ္တန္ ့ခဲ ့
ပါတ္လည္ေရာ…စီးရီးေရာ..ဘိုးေတာ္ဂဏန္းေရာ…အဆံုပါပဲဲ
ဒါလဲမေပါက္ဘူး…. ကုန္တာပါပဲ

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

တိုက္ဆိုင္လိုက္တာမ်ားကြာ…ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉ ရက္~~~
ဆိုးခ်က္ကရင္နင္ ့စရာ….ေတာင္ငူကိုသြားခဲ ့…ေဆာင္ထူထူၿခံဳရငး္နဲ ့…အေမွာင္ထူထူၿဖတ္ခဲ ့
ဗေလာင္ဆူတဲ ့ရင္ခြင္နဲ ့ေပါ ့………….
မင္းကChelsea ကိုအထင္ႀကီးတာလား….Ferguson ကိုမက္ေမာတာလား
မႀကားခ်င္ရင္လဲနားပိတ္ထားလိုက္…ငါကေတာ ့ဒါကိုဆက္ေၿပာမွာဘဲ
မင္းအေပါင္းအသင္းေတြလာလာႀကပ္တဲ ့…၂လံုးဂဏန္းေတြနဲ ့တင္ၿပာရာခပ္ခဲ ့ ဟိုအရင္ကေတာ ့ဒါဟာအမွတ္တမဲ ့..ခုေတာ ့အေပါင္ဆိုင္ဆိုတာ ထဲငါဟာေရာက္ခဲ ့ နားလည္ေပးပါ..ပရိတ္သတ္ႀကီးရယ္…ေဘာလံုးပြဲေလးေလာင္းတဲ ့ဟာကို
အၿပစ္မဲ ့တာလို ့မေၿပာခ်င္..မုသာ၀ါဒါႀကဴးလြန္ခဲ ့…
တစ္လံုးၿပား၂၀ ဆိုတာ….မဟုတ္ပါဘူး..ညာတာ..
တကယ္က…ႏွစ္လံုးသေရ...ဒိုင္နဲ ့ေပါင္းၿပီးေလာင္းတဲ ့အခ်ိန္ႀကေတာ ့ ရဲကငါ ့ကိုဆြဲဆိ္..ေထာင္က်ခဲ ့့တာ၄ႏွစ္..ေပ်ာ္လို ့ထပ္ပီးေနတာ ၃ႏွစ္ အၿဖစ္အပ်က္ေတြၿပန္လည္ေတြးရင္း..အိမ္ၿပန္ခဲ ့ပါေတာ ့ကြာငါ ့အခ်စ္ ေတာင္းပန္္တယ္ကြာ..တေလာကလံုးေဗ်ာင္းဆံေနတာဘဲ
ေဘာလံုးပြဲဒိုင္ကိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ ့ လုက္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူး ပရိပ္သတ္ၿကီးရယ္

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာလ၁ရက ္ေကာင္းကင္ၿပာၿပာၾကီးရဲ႕ေအာက္မွာ အမြဲဇယားကိုစတင္ခဲ႕ အဲဒီေန႕ကအပူးမထြက္ပါ……….
ဒီဇင္ဘာ၈ရက္…ႏွလံုသားကိုဓာတ္လိုက္ၿပီ ..တလံုးပဲလြဲသြားတယ္…………… ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္~~သူေပးတဲ ့လက္စြပ္ေမာင္းကြင္းေလးကို
လမ္းထိပ္ကေဒၚႀကြက္မဆီ္မွာ သြားေပါင္ခဲ ့~~~ဘယ္ေတာ ့မွ ၿပန္မေရြးႏွိုင္ခဲ ့ ဧၿပီ၁၀ ရက္ကၽြန္ေတာ္႕ေမြးဂဏန္းေလးထြက္သြားတယ္ အိးု....အို....အရူးအမူးပဲ ေမလ၂၃ ဘ၀တသက္စာခ်ဲထိုးစားေတာ႕မယ္လို႕ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ခဲ႕ဘူးတာပဲေပ်ာ္ၿမဴးခဲ႕ တညလံုးမအိပ္ပဲခ်ဲတြက္ခဲ႕ တဘ၀လံုးဆိတ္သုန္းမြဲေရာပဲ
ေပးလိုက္ရတာဆြဲၾကိဳးနဲ႕ၿပန္ရလိုက္တာအေႀကြးဇယားပဲ
ေအာက္တိုဘာ၁၆ရက္ေပ်ာ္ရွြင္ရတဲ႕ေန႕ေတြရွိသလို ထမင္းေတြလည္းငတ္ခဲ႕ ၿပန္ေပါက္လိုက္ ပါသြားလိုက္နဲ႕ အေၾကြးႏြံထဲနစ္ခဲ႕
ေဖေဖာ္၀ါရီ၉ရက္ ကၽြန္ေတာ္႕ဘ၀ကြဲပ်က္………ကၽြန္ေတာ္႕ဘ၀ကြဲပ်က္

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါ ခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

မိုးေတြရြာတုန္းမွာ~~နားခိုစရာဟာတကယ္မဲ ့လို
့~~~ငါတေရာက္ထဲေလွ်ာက္တယ္..အိုလမ္းမ်ားဟာ
မွားယြင္းတဲ ့လမ္းေတြမွာ….ခ်ဲထိုးတာ ငါေပ်ာ္ခဲ ့~~~~ ခ်ဲေပါက္္ဖို ့တကယ္္ခက္ခဲ…လြဲမွားတဲ ့ဘ၀ႀကီးကို
သိခဲ ့ရေနာက္မွာေလ~~~~ အမွားမ်ားၿပန္ၿပင္တုန္းမွာ….အားလံုးနဲ ့ငါကေ၀း အူး…..အူး….အူး..အူး….အူး….အူး… အူး
အာ….အာ…အာ…အား.. အား….
(ကၽြန္ေတာ္႕ကိုႀကည္ ့မရလို ့တဲ ့....ေခြး၃ေကာင္လိုက္လို ့
ထြက္ေၿပးလိုက္ရတာ…ပုဆိုးကိုၿပဲေေရာ)
အူး…..အူး….အူး..အူး….အူး….အူး
ပန္….ပန္….ပန္… ပန္…ပန္….ပန္
ပန္…ပန္….ပန္… ပန္…ပန္….ပန္.
from သီဟထြန္း Bsc(Luv) ၏ ေဖာ္ဝပ္ေမးမွ ရပါသည္။
ေရးသူသိပါက ေျပာပါ။ ေဖာ္ျပရန္ ဝန္မေလးပါေၾကာင္း...

Thursday, December 9, 2010

မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္း by အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေ႐ ႊပါရမီေတာရ)ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေ႐ႊပါရမီေတာရ)၏ မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္း စာအုပ္ေလး scan ဖတ္ၿပီး ဓမၼဒါန ျပဳပါရေစ။ အလို႐ွိက ဒီေနရာမွာ ဝင္ယူပါ က်ေနာ့္ရဲ႕ dropbox ထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 651kb, 34 pgs

Wednesday, December 8, 2010

ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု (ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ)၁) သခင္ျမတ္ဆိုင္ ေရးထားတဲ့ ပံုႏွိပ္မူရင္းေလးပါ

ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု တဲ့ ဒီမွာယူပါ (fileden) ။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၂၀၇) မ်က္ႏွာ၊ ေရးသူ - သၡင္ျမတ္ဆိုင္
က်ေနာ့္ dropbox ထဲက ဆြဲခ်ယူလိုလ်င္ ဒီမွာယူပါ (dropbox) size: 20.5 mb

၂) ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုတိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ တဲ့ (ဒီေခတ္မွာ ျပန္စာစီထားတဲ့ ဟာေလး) ဒီမွာ
စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၁၆) မ်က္ႏွာ၊ ေရးသူ - သၡင္ျမတ္ဆိုင္

က်ေနာ့္ dropbox ထဲက ဆြဲခ်ယူလိုလ်င္ ဒီမွာယူပါ (dropbox) size: 119 kb

ကိုယ္နဲ႕ မဆိုင္ေသာ စာမ်ား စစ္ထုတ္ရေအာင္ (Gmail မွာ ေျပာတာေနာ္)

ေအာက္ပါ Keyword စာသားကို ဂ်ီေမး search box မွာ ရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာၾကည့္ပါ။

from:(*} AND -from:{me} AND -To:{me}) -{googlegroups.com})


ရွင္းလင္းခ်က္
from{*} » အားလံုးထံမွ လာေသာ စာ ျဖစ္မယ္
AND -from:{me} » ကိုယ္က ပို႔ထားတဲ့ စာေတာ့ မဟုတ္ရဘူး
AND -To:{me} » ကိုယ့္ဆီကို တိုက္ရိုက္ လာတဲ့ စာေတာ့ မဟုတ္ရဘူး
-{googlegroups.com}) » အဲ့စာထဲမွာ googlegroups.com ဆိုတဲ့ စာသား မပါရဘူး (ဂလုက ေမးေတြ မွားဖ်က္မိမွာစိုးလို႔ ထည့္ထားတာ)

ဒါဆိုရင္ အေရးမပါတဲ့ အာပလာ ေမးေတြ၏ စာရင္း က်လာပါလိမ့္မယ္။
အဲ့ဒီ ေမးစာရင္း ရလာရင္ လိုသလို ဆက္လုပ္ႏိုင္ဘို႕ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီစာမ်ိဳး စစ္ထုတ္ဘို႕ Filter ေဆာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္က ပံုအတိုင္းေပါ့ဗ်ာ...


လြယ္ပါတယ္ From အကြက္ထဲမွာ ခုနက Keyword စာရဲ႕အေရွ႕ဆံုးက from{ ကို ျဖဳတ္ပီး paste လိုက္ရံုပဲ
ေအာက္ကလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့..

*} AND -from:{me} AND -To:{me}) -{googlegroups.com})


ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
https://layhtankone.wordpress.com

Google က အသစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ Google Groups New Version ဗားရွင္း

Welcome to the new Google GroupsThe new Google Groups is an improved way to participate in online discussions. It’s easy to get started: search or browse for topics that interest you, or sign in to see all of your groups.

If you have feedback, we’d love to hear what you think.

Go back to the old Google Groups

The new Google Groups is an improved way to participate in online discussions.

Google Groups မွာ က်င္လည္က်က္စားေနၾကတဲ့ ေဘာ္ဒါအေပါင္းတို႔ေရ...

အခု Google က အသစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ဗားရွင္း အသစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

အရင္ကလို ကိုယ့္ဂ်ီေမးသံုးစရာ မလိုပဲ Google Group ထဲဝင္ၿပီး စာလွလွ ရိုက္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ...

လင့္မွာ....
မူလစာမ်က္ႏွာ = https://groups.google.com/forum/?hl=en&lnk#overview
မိမိ မန္ဘာဝင္ထားရာဂလုမ်ား = https://groups.google.com/forum/?hl=en&lnk#myforums

အသြင္ အျပင္ကေတာ့ ေအာက္ကပံုအတိုင္းပါပဲ (မျမင္ရရင္ အေပၚဆံုးက display images ကို ႏွိပ္ပါ။)
ဖစ္ေဘာက္ဆန္ဆန္ပဲ ေရးတဲ့သူရဲ႕ အိုင္ကြန္ေလးေတြပါ ျပပါတယ္။ ဂ်ီေမးနဲ႕ဆို မျမင္ရေသးဘူးေလ...။
ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ေတာ့ပစ္ေတြဆို ေဖးဗရိတ္ထဲ ထည့္ထားလို႔ ရတယ္။

overview_preview.jpg

All of your discussions in one placeOrganize with favorites and folders, choose to follow along via email, and quickly find unread posts.

Express yourselfUse rich-text editing to customize your posts with fonts, colors, and images.

People power discussionsUse photos, nicknames, and automatic translations to share your thoughts with the world.

Speed mattersKeyboard shortcuts and a streamlined design mean you won’t spend time waiting to read and get involved. Press "?" to see the full list of shortcuts.