Thursday, July 1, 2010

မန္မိုရီစတစ္ က Readyboost ရ၊မရ ဘယ္လို စမ္းၾကမလဲ ဆိုရင္...

မန္မိုရီစတစ္ က Readyboost ရ၊မရ ဘယ္လို စမ္းၾကမလဲ ဆိုရင္...
Readyboost ရဘို႔ရာ ထိုးတဲ့ ျဖဳတ္တပ္လြယ္ ဟတ္ဒစ္/မန္မိုရီစတစ္ ဟာ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရပါမယ္။

 1. The capacity of the removable media is at least 256 MB (or 250 MB after formatting).
  ပမာဏအနည္းဆံုး ၂၅၆မက္ဂါဘိုက္ ႐ွိရမည္။ ေဖာ္မက္ခ်ပီးလ်င္ ေနရာလြတ္ ၂၅၀မက္ က်န္ရမည္။

 2. The flash memory devices must be capable of 2.5MB/sec throughput for 4K random reads spread uniformly across the entire device.
  ၄ကီလိုဘိုက္ ဖိုင္မ်ားကို ၂.၅မက္ပါစကၠန္႔ႏွင့္ ေပးဖတ္ႏိုင္ရမည္။

 3. The flash memory devices must also be capable of 1.75MB/sec throughput for 512K random writes spread uniformly across the device.
  ၅၁၂ကီလိုဘိုက္ ဖိုင္မ်ားကို ၁.၇၅မက္ပါစကၠန္႔ႏွင့္ ေဆ့ဗ္ႏိုင္ရမည္။

 4. The removable media device should have an access time of 1ms or less.
  လွမ္းဖတ္လ်င္ ႏိုးထခ်ိန္ ၁မီလီစကၠန္႔သာ ႐ွိရမည္။

 5. The flash media must have at least 235 MB of free storage psace.
  စတစ္ျဖစ္ပါက အနည္းဆံုး ၂၃၅မက္ ေနရာလြတ္ရမည္။

 6. Formatted as NTFS or FAT32 filesystem, both can make use a maximum of 4 GB of flash memory, which is the ReadyBoost limit, and in FAT32 case, the ReadyBoost.sfcache file size is also limited by FAT32 filesystem to 4GB.
  ေဖာ္မက္ခ်ပီးလ်င္ ၄ဂစ္ထက္မႀကီးရ။ NTFS ဝါ FAT32 ျဖစ္ရမည္။

 7. ReadyBoost supports one flash device at any one time as of currently.
  ရယ္ဒီဘုစ္ ကို စက္တစ္လံုးလ်င္ စတစ္ တခုသာ သံုးစြဲႏိုင္သည္။


ဒီေတာ့ အားလံုးခ်ံဳ၍ ေျပာရလ်င္
၂၅၆မက္ႏွင့္ ၄ဂစ္အၾကား NTFS / FAT32 ႏွင့္ ေဖာ္မက္ခ်ထားေသာ
USB 2.0 ႏွင့္ အထက္ စတစ္မ်ားသာ ရယ္ဒီဘုစ္ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။


Read/Write ေႏွးေသာ စတ္မ်ား readyboost မရပါ။ ေနာက္ပီး ရယ္ဒီဘုစ္ သံုးသည့္ စတစ္ဟာ (စက္ပိတ္ထားခ်ိန္မွာ၊ စက္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ) စက္မွာ အေသတပ္ဆင္ထားရမည့္ စတစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စတစ္အပိုမ႐ွိရင္ အသံုးမတည့္ပါဘူး။ ေနာက္ပီး Windows7 ႏွင့္ Windows Vista မွာသာ ရယ္ဒီဘုစ္ ပါပါတယ္။ XP မွာ မပါပါဘူး။

စတစ္အသစ္ ဝယ္မည့္သူ ျဖစ္ပါက အခြံတြင္ Readyboost enabled ဝါ Readyboost Ready စတစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူဘို႔ အႀကံေပးလိုပါတယ္။ အခြံကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ေဈးေပါေသာ စတစ္မ်ား အေရာင္းသြက္ၿပီး ထို စတစ္မ်ားဟာ Read/Write ေႏွးၿပီး readyboost မရပါ။ readyboost စာသားပါ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ၿပီး ထိုစာသားကို အမွန္ျခစ္ မျခစ္ထားၾကပါဘူး။

စတစ္ က readyboost ရ၊မရ ဘယ္လို စမ္းၾကမလဲ ဆိုရင္...

 1. Insert the USB 2.0 flash drive (memory stick, thumbdrive, pendrive, key drive and etc) into USB port, or a memory card (SD, SDHC MMC, CF, MS, xD and etc) into a card reader.
  စတစ္ကို စက္မွာ ဝါ ကတ္ရီဒါမွာ ထိုးလိုက္ပါ။

 2. On AutoPlay pop-up window, select Speed up my system using Windows ReadyBoost.
  ေအာ္တိုပေလး တက္လာပါမယ္။ ရယ္ဒီဘုစ္ ရေသာ စတစ္ဆိုပါက Speed up my system using Windows ReadyBoost ဆိုေသာ စာသား ေပၚလာပါမယ္။ ေအာက္က ပံုကို ႐ႈပါ။

 3. Alternatively, if there is no AutoPlay dialog, right click on the removable disk drive in Windows Explorer, and select Properties. Then, go to ReadyBoost tab.
  အကယ္၍ ေအာ္တိုပေလး မတက္လာပါက ဝင္းဒိုးအိပ္စ္ပလိုရာဖြင့္၍ ထိုးလိုက္ေသာ စတစ္ကို Right Click ေခါက္၍ Properties ေခၚပါ။ ထို႔ေနာက္ ReadyBoost စာမ်က္ႏွာကို ဝင္ပါ။ (ReadyBoostမရေသာ စတစ္ျဖစ္ပါက ထိုစာမ်က္ႏွာကို မျမင္ရပါ။)

 4. Select Dedicate this device to ReadyBoost option to use entire flash memory space on the device as ReadyBoost virtual memory, up to a maximum of 4GB.
  ဝင္ၿပီးပါက ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ Option သံုးမ်ိဳးေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။
  က) Do not use this device. = ဒီစတစ္ကို ရယ္ဒီဘုစ္မလုပ္လိုပါ။
  ခ) Dedicate this device to ReadyBoost = ဒီစတစ္ကို ရယ္ဒီဘုစ္မွ ေစလိုရာေစပါ။ သံုးစြဲပါမည္။ ေဒတာ မသိမ္းပါ။
  ဂ) Use this device. = ရယ္ဒီဘုစ္လည္း သံုးမည္။ ေဒတာလည္း သိမ္းမည္။

 5. Select Use this device and then specify to space to reserve for system speed using the slider bar or specify the value in MB in the text box below the option.
  Use this device ကို ေ႐ြးပါက ရယ္ဒီဘုစ္အတြက္ ခြဲေဝေပးမည့္ ေနရာလြတ္ပမာဏကို ျဖည့္စြက္ေပးရပါမယ္။


mydigitallife မွ ကိုးကားပါတယ္။

/ဧးသိမ္း/

ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးခ်က္။
2010/7/1 Pyae Sone

စမ္းၾကည့္ဦးမယ္ဗ်ာ .

2010/7/1 ဧးသိမ္း
ဟုတ္ကဲ့ စမ္းၾကည့္ပါ။ က်ေနာ့္ စတစ္က ရယ္ဒီဘုစ္ေတာ့ ရပါရဲ႕။
အပိုမ႐ွိေတာ့ အဲ့လို အေသတြဲထားဘို႔က် မျဖစ္ျပန္၊ ဒါနဲ႔ပဲ မသံုးျဖစ္ေတာ့ဘူး။ :P

ဒါေပသိ မစားရတဲ့ စပ်စ္သီးမို႔လို႔ ခ်ဥ္တယ္ ေျပာတယ္လို႔ေတာ့ မထင္နဲ႔ေနာ္း... ရယ္ဒီဘုစ္ လုပ္တာ စက္က ပိုမျမန္လာႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေျပာၾကေသးခင္ဗ်။  ကိုျပည့္စံု ဖတ္မိမလားမသိဘူး။ ဟို... Prefetch ကိစၥေလ။ Prefetch က ရယ္ဒီဘုစ္ ဆန္ဆန္ပဲ။

ရယ္ဒီဘုစ္က ဝင္းဒိုးျမန္ျမန္ တက္လာဘို႔ သံုးသလို...
ပရီဖက္ခ်္က ဝင္းဒိုးတက္ပီးေနာက္ သံုးစြဲေနက် ပ႐ိုဂရမ္ေတြ ျမန္ျမန္တက္ဖို႔ လုပ္ေပးတာေပါ့။

အဲ... တခ်ိဳ႕စက္ေတြမွာက် ပရီဖက္ခ်္ေႏွာက္ယွက္လို႔ စက္ပိုေတာင္ေႏွးလာဆိုပဲ။ သံုးေနက် ပ႐ိုဂရမ္ေတြအတြက္ စေပါ့ေတြ သူက ႀကိဳက်က္မွတ္ေပးေနလို႔ေလ..အဲ့ေ
တာ့ ဝင္းဒိုး ျမန္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ပရီဖက္ခ်္အထဲက ဖိုင္ေတြကိုေတာင္ လိုက္ဖ်က္ပစ္ၾကတယ္တဲ့။

ေျပာရရင္ေတာ့ ဝင္းဒိုး၏ ရယ္ဒီဘုစ္ေကာ၊ ပရီဖက္ခ်္ေကာ ေလာဂ်စ္က နည္းနည္းေကြးေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပရီဖက္ခ်္ကိုေတာင္ မႀကိဳက္လို႔ ရယ္ဒီဘုစ္ကို ေမ့ထားလိုက္တယ္။ ဗား႐ွင္းအသစ္ေပၚရင္ေတာ့ ထပ္စမ္းၾကည့္ဦးမဗ်။ :)

2 comments :

 1. ကၽြန္ေတာ့္ေလထန္ကုန္းေလးဟာ .... အေျဖမွန္ေတြကိုပဲသုံးထားတာပါ မိတ္ေဆြ၊ မယုံရင္ၾကည့္လွည့္ပါေနာ္ .....
  အကုန္ျမင္သြားေစရမယ့္ ..... ဧးသိမ္းရဲ႕ အေတြးမၿငိမ္းတဲ့ .... ေလထန္ကုန္း ........  မိုးကိုကို(မန္း)

  ReplyDelete
 2. တယ္...ဒီကေလး.. တက္ေဆာ့ျပန္ပီ။ ခဏေလး အေပါ့သြားမိပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ လြတ္ထားလို႔ကို မရဘူး။

  ReplyDelete

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား