Wednesday, June 9, 2010

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

ကုသိုလ္ေလး တစ္ပဲေလာက္မ်ား ရမလားလို႔... မေန႔က က်ေနာ္ နာယူမိတာေလး ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါရဲ႕။ ဝါးတားတား ျဖစ္ေနတာေလးေတြ ဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလ၏ တရားေတာ္နာမိမွပဲ ႐ွင္းသြားေတာ့တယ္။ :)

[caption id="attachment_225" align="alignleft" width="221" caption="မိဂဒါဝုန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ"][/caption]

ဆရာေတာ္က ေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႔ အစျပဳထားပါတယ္။ "ဘုရားကို ဘာလို႔ ႐ွိခိုးတာလဲ"တဲ့။ တိက်တဲ့ အေျဖတစ္ခုေလာက္ မိတ္ေဆြမွာ ႐ွိပါသလား။ ထိုတရားနာေနစဥ္အခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ့္မွာ ဆရာေတာ့္ေမးခြန္းအတြက္ တိက်တဲ့ အေျဖမ႐ွိေနခဲ့ဘူးခင္ဗ်။ ဒါနဲ႔ပဲ တရားဝင္ေထာက္ဘို႔ေနေနသာ၊ ေတမိလုပ္ၿပီး၊ ခပ္ကုပ္ကုပ္ေလး ဆက္နာရေတာ့တာေပါ့။ ဆရာေတာ္သာ သိရင္ "ေဟ့! ဒီမယ္ ေနပါဦး... မင့္က ဘာဗုဒၶဘာသာလဲကြ?" လို႔ ထေကာမွာ အေသခ်ာပါပဲ။ ဒီေမးခြန္းအေပၚ မိတ္ေဆြမွာ ႐ွိထားတဲ့ အေျဖေလးေတြနဲ႔ ဆရာေတာ္၏ တရားအေျဖ ကိုက္၊ မကိုက္ တိုက္ၾကည့္လိုက္ပါဦးဗ်ာ...

ဗုဒၶဟူသည္?
- သစၥာေလးပါးတရားကို ဆရာမကူပဲ မိမိဘာသာ ထိုးထြင္းသိျမင္သူ။

ဗုဒၶဘာသာ ဟူသည္?
- ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဟူသည္?
- ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဘုရား ဟူသည္?
- ကယ္တင္႐ွင္မဟုတ္၊ ဖန္ဆင္း႐ွင္မဟုတ္၊ ေကာင္းကင္မွ က်လာတာမဟုတ္။
အၿမဲမွန္ကန္ေသာတရားကို သင္ၾကားျပသ၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ဆံုးမတတ္သူ။

ဓမၼ ဟူသည္?
- အၿမဲ မွန္ကန္ေသာ တရား။ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အဆံုးအမ။
(ေကာင္းတာလုပ္လ်င္ ေကာင္းက်ိဳးရမည္။ မေကာင္းတာလုပ္လ်င္ တူညီေသာအက်ိဳးကို
ခံစားရမည္။)

ဘုရားကို ဘာလို႔ ႐ွိခိုးလဲ?
- ေက်းဇူး႐ွိ၍။

ဘုရား၏ ေက်းဇူးက ဘာေက်းဇူးလဲ ?
- ဓမၼ (အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေသာ တရား)ကို ေဟာဆိုညႊန္ျပဆံုးမေပးျခင္း။

ဘုရားကို ဘယ္လို ေက်းဇူးဆပ္မလဲ ?
- ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ​၌ လိုက္နာ၊ က်င့္ႀကံ၊ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္။

ဓမၼ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႐ွိပါသလား?
အႏွစ္သာရ ႐ွိေသာ အရာတိုင္းမွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုတာ႐ွိ၏။
ထို႔အတူ ဓမၼခႏၱာေပါင္း ႐ွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၏ အႏွစ္သာရမွာ...
အပမာဌ တရား ျဖစ္၏။ (၎မွာ...မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းတည္းဟူေသာ တရားျဖစ္၏။
ေကာင္းမႈလုပ္ဖို႔လည္း မေမ့ႏွင့္။ မေကာင္းတာ မျပဳမိဖို႔လည္း
မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္။)

သစၥာေလးပါးအက်ဥ္း
ဒုကၡသစၥာ = ဤခႏၱာ၏ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡတည္းဟူေသာ အမွန္တရားကိုသိျခင္း။
သမုဒယသစၥာ = ဤခႏၱာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တပ္မက္မႈမ်ားကို သိျမင္ျခင္း။
နိေျဂာဓသစၥာ = ေနာက္ခႏၱာတစ္ခု ထပ္မံ အလိုမ႐ွိေတာ့ျခင္း။
မဂၢသစၥာ = ဤခႏၱာမွ လြတ္ရာနည္းလမ္းကို သိျခင္း။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ပန္းတိုင္ ?
- နိဗၺာန္

နိဗၺာန္ဟူသည္?
- ခ်မ္းသာျခင္းမ႐ွိ၊ ဆင္းရဲျခင္းမ႐ွိ။ ပကတိ ေအးၿငိမ္းရာအမွန္ ေနရာတစ္ခု။

နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္း႐ွိပါသလား?
- ႐ွိပါ၏။ ၎ကို မဂၢင္႐ွစ္ပါးဟု ေခၚ၏။

မဂၢင္႐ွစ္ပါးအက်ဥ္း ...
the elements of the Eightfold Path မဂၢင္႐ွစ္ပါးကို ပညာ၊ သီလ၊ သမာဓိဟူ၍
အဆင့္ (၃) ဆင့္ ခြဲႏိုင္၏

Wisdom (panna) ပညာျဖင့္...
- အေကာင္းအဆိုးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္၏ (မွန္စြာ ျမင္ျခင္း - သမၼာ
ဒိ႒ိ)။ Right Understanding (samma ditthi)
- သမၼာသကၤပၸ-မွန္စြာၾကံျခင္း။ Right Aspiration (samma sankappa)

Morality (sila) သီလျဖင့္
- သမၼာ၀ါစာ- မွန္စြာေျပာျခင္း။ Right Speech (samma vaca)
- သမၼာကမၼႏၲ-မွန္စြာျပဳျခင္း။ Right Action (samma kammanta)
- သမၼာအာဇီ၀-မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း။ Right Livelihood (samma ajiva)

Concentration (samadhi) သမာဓိျဖင့္
- သမၼာ၀ါယာမ- မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း။ Right Effort (samma vayama)
- သမၼာသတိ- မွန္စြာ အမွတ္ရျခင္း။ Right Mindfulness (samma sati)
- သမၼာသမာဓိ- မွန္စြာ စူးစုိက္တည္ၾကည္ျခင္း။ Right Concentration (samma samadhi)

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဘုရားသည္ လူသားစင္စစ္ျဖစ္၏။ လူသားခ်င္းအတူတူ
အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ွိခိုးရသနည္း?
- သစၥာေလးပါးတရားကို ဆရာမကူပဲ ကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္၍ ျဖစ္သည္။

(ဧဝံေမသုတံ။ ။ ဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလ၏ တရားေတာ္မွနာယူမွတ္သားသည္မ်ား
ခ်ေရးထားပါေၾကာင္း...)
--~--~--~-/ဧးသိမ္း/-~--~--~--
ထပ္မံ ကိုးကားေသာ စာစုမ်ား။
http://www.buddhanet.net/4noble.htm
https://ahlataya.wordpress.com/category/%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9/%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96/
https://thirdheaven.wordpress.com/2009/07/08/%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8-four-noble-truths/
24 June 2010

1 comment :

  1. ကိုဧးသိမ္း၏ ဘာသာေရးအေပၚအေလးထား ပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိပါသည္။ အခြင္႔အေရးရလွ်င္ ကိုဧးသိမ္းႏွင္႔ဓမၼအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္ပါေသးသည္။ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

    ReplyDelete

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား