Thursday, December 16, 2010

၀ဋ္မွာအျမဲ၊ ငရဲမွာ အပ by mingala

၀ဋ္မွာအျမဲ၊ ငရဲမွာ အပ ဆိုသည္ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပရေသာ္-

* မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကံမ်ား က်ဴးလြန္သူသည္ ငရဲအပါအ၀င္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

* ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရမည့္ သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား အာသႏၷကံတည္းဟူေသာ ေသခါနီးအခ်ိန္ ၾကားျဖတ္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ စိတ္ေဇာသည္ ကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္အာရံုစိတ္ေဇာျဖင့္ ေသလြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ ပဥၥာနႏၲရိယကံ (ဂရုကကံ)ႀကီးကို က်ဴးလြန္ထားမႈ မရွိပါက ထိုသူသည္ ငရဲကိုအပျပဳ၍ သုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ကံႀကီး ဟူေသာ ေလွႀကီးေပၚတြင္ အကုသိုလ္ကံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ခဲမ်ားကို တင္ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ခဲမ်ား မျမႇဳပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

*သုဂတိဘံု၌ ငရဲကိုအပျပဳ၍ ေရာက္ေနေသာသူသည္ ကုသိုလ္ကံအရွိန္ ကုန္ပါလွ်ၽင္ မလြဲမေသြ ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ျပန္က်ရပါမည္။

* ငရဲက်ေရာက္ရမည့္ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို အနည္းဆံုး ေသာတာပတၱိမရ္ ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ငရဲက်အပါအ၀င္ အပါယ္ေလးဘံုကို အျပီးပိုင္ အပျပဳႏိုင္ပါသည္။

* ကုသိုလ္ကံမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို မရရွိထားပါက ေသခါနီးအခ်ိန္ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈစိတ္ေဇာ တခုခုျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္သြား ႏိုင္ေပသည္။

* အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ငရဲက်ရသူသည္ ငရဲ၌ ဒုကၡဆင္းရဲမႈမ်ားစြာကို ခံ၍ လြတ္လာခဲ့သည္တိုင္ ထိုအကုသုိလ္ကံ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ၀ဋ္ေၾကြးသည္ ဘ၀အဆက္ဆက္၌ အခြင့္သာသလို လိုက္ပါ၍ ၀ဋ္မွာအျမဲ ဆိုသည့္အတိုင္း ခံရေပဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ အထက္ပါ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္သတိျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

* မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကို ျပဳလုပ္ ေျပာဆို၊ ၾကံစည္ျခင္း လံုး၀မရွိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။ (မေကာင္းမႈကိုေရွာင္)

* ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို အျမဲတမ္းျပဳလုပ္၊ ေျပာဆို၊ ၾကံစည္မိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ၾကရပါမည္။(ေကာင္းမႈကို ေဆာင္)
* အဓိကအားျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္၊ ေကာင္းမႈကို ေဆာင္ျပီး ယခုဘ၀တြင္ပင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို ဖိဖိစီးစီး ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေသာတာပတိၱမဂ္ကို ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အနိမ့္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ႀကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ၾကရပါမည္။

Wednesday, December 15, 2010

ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ႀကီးႏ ွင့္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးအား အင္ဂ်င္နီယာနည ္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းပါေမာကၡ ဦးညီလွငယ္ ျပဳစုေသာ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးအား အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း စာတမ္းေလး ရလာပါ၍ စိတ္ဝင္စားသူ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ စကန္ဖတ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 17 pages 2.40 Mb ရွိပါတယ္။ အလိုရွိပါက ဒီမွာ ယူပါ။ ဒေလာ့ေဘာက္ထဲမွာပါ။ http://dl.dropbox.com/u/11126335/EBook/UNyiHlaNge/KyaikHtiiYo-Seti.pdf

Monday, December 13, 2010

8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ တြက္ ၾကည့္ခ်င္

8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။
ဘယ္လိုတြက္ရင္ ေကာင္းမလဲ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ မ်ားၾကည့္ေနတာ...

နည္းနည္းေတာ့ လမ္းစရၿပီ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္

ေပးခ်က္။
88888888

အေျဖ။
888+88+8+8+8 = 1000

ေပါက္ေဖာ္အေျဖပါ (အဟဲ..ခ်တြက္ၾကည့္ရင္ သိပီးသားေပါ့)

အေျဖကေန တဆင့္ ေလ့လာၾကည့္မိတယ္

8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8+8 8+8+8+8
8 8 8+8+8+8+8 8
8+8+8+8 8+8 8 8

ဒီေတာ့ ေပးခ်က္ 8 8 8 8 8 8 8 8 ရဲ႕ ၾကားထဲမွာ (+,-,*,/) ၄ခုတည္းက တစ္ခုခုရေအာင္ ထည့္ၿပီး တြက္ၾကည့္ရင္ ရၿပီပဲ...

ပူးေရးမည့္ ဂဏန္းၾကားကေနရာအတြက္လည္း မွတ္စရာ တစ္ခု ေပးဦးမွ...ေဗ်ာင္သေကၤတေနရာအတြက္ကိုေလ | လို႔ မွတ္လိုက္မယ္။
ဒီေတာ့ စမ္းထည့္ၾကည့္ရမည့္ MathSymbol သေကၤတတစ္ခုတိုးမယ္။ အားလံုးေပါင္း ၅ခုျဖစ္မယ္။
|,+,-,*,/ ေပါ့

8 8 8 8 8 8 8 8

+ + + +

8 8 8+8 8+8+8+8

ၾကားေနရာထဲ ထည့္မွာက MathSymbol ၅ခုထဲက တစ္ခုခု ျဖစ္ရမွာ
| + - * /
တစ္ေနရာမွာ ထည့္ရမွာ ၅ခုထဲက တစ္ခုခု..စုစုေပါင္း ေနရာက ခုႏွစ္ေနရာဆိုေတာ့

အားလံုး အကြက္က ၅ ခုႏွစ္ထပ္ = အကြက္ေပါင္း ၇၈၁၂၅ ကြက္ စမ္းတြက္ရမွာ
(* ခ်ဲနဲ႕ဆင္တူပဲ ခ်ဲက ဂဏန္း၁၀လံုး ၃ေနရာဆိုေတာ့ ၁၀ သံုးထပ္ = အကြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကြက္)

8 8 8 8 8 8 8|8 = ?
8 8 8 8 8 8 8+8 = ?
8 8 8 8 8 8 8-8 = ?
8 8 8 8 8 8 8*8 = ?
8 8 8 8 8 8 8/8 = ?
.
.
.
.
စသျဖင့္ေပါ့ ေဖာ္နည္းကား (ေဖာ္ျမဴလာ ကို ဆိုလိုပါသည္) ေတာ့ ရသြားၿပီ။
က်န္တာ စက္ေပၚတင္ ကိုယ္ အားသန္တဲ့ နည္းနဲ႕ ေရးခ်တြက္ရံုပဲ
ႀကိဳက္တဲ့နည္းနဲ႕ ျပန္ေၾကာ့ (loopingပတ္ၾကည့္)။ ရတဲ့ စာေၾကာင္းကို တြက္ထုတ္ၾကည့္။
အႀကိမ္ 78125 မွာ အေျဖ 1000 ရတဲ့ စာေၾကာင္း ဘယ္၂ေၾကာင္း ရမလဲ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္း သေဘာတရားကို
အရင္းတည္ၿပီး တြက္ထုတ္ၾကည့္တာ အႀကိမ္ 78125 ကို

3 မိနစ္ ေလာက္ၾကာတယ္။ vb.net နဲ႕ေပါ့။

(* 8 ႐ွစ္လံုးကေန 1000ရေအာင္တြက္တာေလာက္ပဲဆိုရင္ေတာ့
ဒီ႕ထက္ပိုျမန္ပါတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ MathSymbol အေနနဲ႕

+ နဲ႕ ေဗ်ာင္ ႏွစ္ခုပဲ လိုတာဆိုေတာ့ေလ...)

ဒီထက္ ျမန္ေအာင္ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။
flexibility အေနနဲ႕ ေပးခ်က္ဟာ ကိန္းရွင္ေတြ ျဖစ္ရမယ္။

ဥပမာ။ ။
8 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ...ကေန
9 ရွစ္လံုးနဲ႔ 1000 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔
1234567890 နဲ႕ 51 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔
1112234 နဲ႕ 100 ရေအာင္ ဘယ္လို တြက္ရမလဲ..တို႔ ဘာပဲလာလာ ရွိသမွ် အေျဖ အကုန္ ထုတ္ႏိုင္ရမယ္။

ဦးေဏွာက္ေသြးတဲ့ သေဘာေပါ့ေလ...

အဆင့္တစ္က MathSymbol ကို loop ပတ္ျဖည့္ၿပီး ကိန္းတန္းေတြ ေဆာက္တာ
အဆင့္ႏွစ္က ရလာတဲ့ ကိန္းတန္းေတြကို evaluate လုပ္ၾကည့္တာ
ဒါေလးပဲ

ဒီလို ျပႆနာကို အျခားေသာ ပိုေကာင္းမြန္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ေလ့လာလိုပါတယ္။

နီးစပ္ရင္ ျပန္ေဆြးေႏြးေပးပါဦး :)
ေလးစားစြာျဖင့္ /ဧးသိမ္း/

Friday, December 10, 2010

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး (from Myanmar Online Encyclopedia)

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ဘုရား သုိ႔မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဝတ္ျပဳရာတြင္ ပထမဆံုးေသာ ရြတ္ဆုိေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘုရားရွိခိုး ဂါဌာျဖစ္သည္။ ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိအမွား မ်ားအား ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ႏွင့္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ဂါဌာမ်ားရွိသည္။ ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ဂါဌာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိင္း အတူျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ် ကြဲလြဲတပ္သည္။

* 1 ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၁
* 2 ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၂
* 3 မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 4 မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 5 အမ်ားသံုး ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
* 6 အက်ယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

o 6.1 အပါယ္(၄)ပါး
o 6.2 ကပ္(၃)ပါး
o 6.3 ရပ္ျပစ္(၈)ပါး
o 6.4 ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါး
o 6.5 ၀ိပတၱိတရား(၄)ပါး
o 6.6 ဗ်ႆနတရား(၅)ပါး

ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၁

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊

ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်ႆနတရား ငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ အဆံုးစြန္ေသာ ဘဝ၌ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ဘုရား။

ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး ၂

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊

ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ ၊ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွွင္ဘုရား။ ကန္ေတာ့ရေသာအက်ဳိးအားေၾကာင့္ အပါယ္(၄)ပါး၊ ကပ္(၃)ပါး၊ ရပ္ျပစ္(၈)ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါး၊ ၀ိပၸတိတရား(၄)ပါး၊ ဗ်သနတရား(၅)ပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရပါလုိ၏ အရွင္ဘုရား။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနကံ တည္းဟူေသာ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေျပာက္ျငိမ္း၍ အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေရး ရန္ေဘးကင္းေႀကာင္း ေကာင္းမႈမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါး ( မိဘ, ဆရားသမား ) တို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေႀကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, မိစၧာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာသမားတို႔အား ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေမွ်ာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေႀကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

အမ်ားသံုး ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ

ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကံသံုးပါးတို႔တြင္ တပါးပါးေသာ ကံျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိသည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တို႔မွ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ဤသို႔ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေႀကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, ေဘး ၂၅-ပါး, ကံႀကမၼာ ၃၂-ပါး, ဥပဒၵေ၀ါ ၁၆-ပါး, ဒဏ္ ၁၀-ပါး, အျပစ္ ၈-ပါးတို႔မွ ဘ၀ဆက္တိုင္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္သာျဖစ္၍ အဆံုးစြန္ေသာဘ၀ ေနာက္ကာလ၌ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

အက်ယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

အပါယ္(၄)ပါး

၁။ ငရဲ

၂။ တိရစၧာန္

၃။ ၿပိတၱာ

၄။ အသူရကာယ္

(၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားစြာျပဳခြင့္မရၾကေသာ ငရဲၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

(က) အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမွ်တစ္ခါတည္း ေသေၾကေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲထိန္းတို႕၏ ခုတ္ျဖတ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေသာ သိဥၥိဳးငရဲ ၊

(ခ) ငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သားေကာင္ကို ေခြးေတြ လိုက္သလို အတင္းလိုက္ၾကျပီး ေမာဟိုက္သြားသည့္အခါ သစ္တံုးၾကီးကို သစ္ေရြသမားတို႕က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႕ က်က်နန မ်ဥ္းၾကိဳးခ်၍ ပက္လက္တစ္မ်ိဳး ၊ ေမွာက္လ်က္တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ဲယာတစ္မ်ိဳး ၊ ေရွ႕ေနာက္တစ္မ်ိဳး အားျဖင့္ အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသ၍ လြတ္ခြင့္မရႏိုင္ၾက ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြခံၾကရသည့္ ကာဠသုတ္ငရဲ ၊

(ဂ) ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးလ်ံေတြထလွ်က္ အထု (၉) ယူဇနာရွိေသာ သံေျမျပင္ၾကီးျဖစ္၌ ငရဲသားတို႕ဟာ ထန္းပင္ငုတ္ေလးေတြစိုက္ထားသလို ခါးထိေအာင္စိုက္ထားျခင္းခံရျပီး အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ၾကီးက စားမည္၀ါးမည္ဆိုေနသလို တဒိန္းဒိန္း တၿခိမ္းၿခိမ္းျမည္ဟီးလ်က္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႕ သြားျပီး ၊ ေနာက္ေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ၾကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာေျမာက္အရပ္သို႕သြားျပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႕ ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ၾကီးကလည္း အေရွ႕အရပ္သို႕ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ ျပန္၍လာျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွသံေတာင္ေတြ သန္းဥတုတ္သလို ဖိႏွိပ္ၾကိတ္ေခ်ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံ မကုန္သမွ်ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိတ္ခံရရွာေသာ သံဃာတငရဲ ၊

(ဃ) မီးေတာက္တို႕သည္ တ၀ုန္းး၀ုန္း့ ထလ်က္ ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕၏ ဒြါရ (၉) ေပါက္မွ အတင္း၀င္ေရာက္ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္အားငယ္စြာ တစာစာေအာ္ၾကရရွာျပီး ျပင္းစြာငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္ မီးေတာကမီးလွ်ံ အေလာင္ခံေနၾကရေသ ေရာရုာ၀ငရဲ ၊

(င) မီးခိုးတို႔တစ္ငရဲလံုးဖံုး လြမ္းေနျပီး ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕ကို မီးခိုးတို႕ကအတြင္းအျပင္ အတင္း၀င္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသူ ငရဲသားတို႕မွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ သနားစဖြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေသာ မဟာေရာရု၀ငရဲ ၊

(စ) ငရဲသို႕က်ေရာက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ၾကီးမား၍ မီးလွ်ံထေသာ သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ထားျပီးလွ်င္ ထိုသံတံမွ ထြက္ေသာ မီးလွ်ံတို႕က အျမဲပူေလာင္ေစတတ္ေသာ တာပနငရဲ ၊

(ဆ) မီးလွ်ံထေနေသာ သံေတာင္ၾကီးႏွင့္ ထိုသံေတာင္၏ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ေတြစိုက္ထူထားျပီး ငရဲသူငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႕က သံေတာင္ေပၚသို႕ မတက္တက္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကျပီး သံေေတာင္ေပၚသို႕ေရာက္ေသာအခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္းေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ေျခ၌ရွိေသာ တံက်င္ေပၚေရာက္ေအာင္ တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကား ခနဲ စူး၀င္ျခင္းခံၾကရရွာေသာ မဟာတာပန ငရဲ ၊

(ဇ) မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား အၾကားမရွိပဲ တစ္ငရဲလံုးမီးလွ်ံမ်ားဆက္ေနျပီးငရဲသားခ်င္းလည္း ၀ါးက်ည္ေတာက္အတြင္း မုန္ညွင္းေစ့ကေလးေတြ ျပည့္က်ပ္ေနသကဲ့သို႔ အၾကားမရွိျပည့္က်ပ္ေနေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အၾကားအရွိ ၊ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရႏိုင္ဘဲ မီးလွ်ံ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡဤသံုးမ်ိဳးတို႕ဆက္စပ္ေေနေသာ အ၀ီစိငရဲတို႕ႏွင့္ ထို ငရဲတစ္ထပ္တစ္ထပ္၌ ဘင္ပုပ္ငရဲ ၊ ျပာပူငရဲ ၊ လက္ပံေတာငရဲ ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ ၊ေ၀တၱရဏီ“ သံရည္ျမစ္ငရဲ ၊ ဟု တံတိုင္းခတ္သကဲသို႕ ရံပတ္၍ေနေသာ ငရဲအရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၂) ဆင္ ၊ျမင္း ၊ ကၽြဲ ၊ ႏြား ၊ ေခြး ၊ ၾကက္ ၊ ငွက္ ငါးလိပ္စေသာ ကုန္းေန ေရေန အေျခေလးေခ်ာင္း ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၊ အေျခအမ်ား သတၱ၀ါတို႕ႏွင့္ ေၿမြ စေသာ အေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိရစၧာန္ အျဖစ္ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၃) တေစၧ ၊ မွင္စာ ၊ သရဲ သဘက္ အစိမ္းဖုတ္ေကာင္ ၊က်တ္ေကာင္ စသည့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

(၄) ၿပိတၱာအၾကီးစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စံညခံ ၊ ညခံေန႔စံ စသည္ျဖင့္လည္း ခံေနၾကရရွာေသာ အသူရကာယ္ အရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

ကပ္(၃)ပါး

(၁) သတၱႏၱရကပ္ = လက္နက္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ ငရဲဘံုသို႔ေရာက္ၾကရ၏။)

(၂) ေရာဂႏၱရကပ္ = အနာေရာဂါေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကားမ်ားေသာအားျဖင့္နတ္ရြာသုဂတိသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။)

(၃) ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္ = အစာေရစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဤသတၱဝါတို႔ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿပိတၱာဘံုသို႔ေရာက္ၾကရ၏။)

ရပ္ျပစ္(၈)ပါး

မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

(၁၊၂၊၃) ဘုရားပြင့္ေနဆဲအခါ ငရဲ ၊ တိရစၧာန္ ၊ၿပိတၱာ စေသာ အပါယ္အရပ္ ( အသူတကယ္ကို ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ယူ ) ၊

(၄) ဘုရားရွင္ပြင့္ဆဲ ဘုရားရွင္ကိုမဖူးေတြ႕ႏိုင္ ၊ တရားမနာႏိုင္ၾကရွာေသာ ခႏၶာကိုယ္သာရွိ၍ စိတ္၀ိဉာဏ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ စိတ္၀ိဉာဏ္သာရွိျပီး ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒီဃာယုနတ္တို႕အရပ္ ၊

(၅) အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား လူရိုင္းမ်ားေနသည့္ ပစၥႏၲရာဇ္အရပ္ ၊

(၆) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ မိစၧာဒိ႒ိရွိေနျခင္း ၊

(၇) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ တရားနာလည္းေလာက္ေသာ ဉာဏ္မရွိသူ ၊

(၈) တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာ ဉာဏ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါလူ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊

[ျပင္ဆင္ရန္​] ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါး

(၁) ေရ

(၂) မီး

(၃) မင္း

(၄) ခုိးသူ

(၅) မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ

၀ိပတၱိတရား(၄)ပါး

၀ိပတၱိတရားဆုိသည္မွာ ေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေလ၏။

(၁) ကာလ၀ိပတၱိ = မင္းဆိုး၊ မင္းယုတ္အုပ္စိုးေသာအခါ ကာလ

(၂) ဂတိ၀ိပတၱိ = အပါယ္ေလးပါးတို႔၌ျဖစ္ရျခင္း စသည့္မေကာင္းေသာ ဂတိိျဖစ္၍

(၃) ဥပဓိ၀ိပတၱိ = ရူပါအဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

(၄) ပေယာဂ၀ိပတိၱ = အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ၊ သတိ၀ီရိယမရွိပဲ ျပဳမူ ၊ေျပာဆို ၾကံစည္မူ စသည့္မေကာင္းေသာ အၿဖစ္ဆိုးတို႕ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊

ဗ်ႆနတရား(၅)ပါး

(၁) ဉာတိဗ်ႆန = ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း

(၂) ေဘာဂဗ်ႆန = စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း

(၃) ေရာဂဗ်ႆန = အနာေရာဂါၿဖစ္ျခင္း

(၄) ဒိ႒ိဗ်ႆန = မွားယြင္းေသာ မိစၧာအယူကိုယူျခင္း

(၅) သီလဗ်ႆန = သီလပ်က္ျခင္း စေသာပ်က္စီးျခင္းတို႕ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း ဟူေသာ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ -ဤမေကာင္းေသာ တရားတို႕မွ အခါခပ္သိမ္းကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ၊ မဂ္တရား - ေသာတာပတၱိမဂ္ ၊ သကဒါဂါမိမဂ္ ၊ အနာဂါမိမဂ္ ၊ အရဟတၱမဂ္ ၊ ဖိုလ္တရား - ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ ၊ အနာဂါမိဖိုလ္ ၊ အရဟတၱဖိုလ္ ၊ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ - ခႏၶာအသစ္ တစ္ဖန္မျဖစ္ရာ ၊ေသျခင္းသေဘာလည္း မရွိရာ ၊ ဒုကၡအေပါင္းမွလည္း ကင္းေ၀းရာ အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ စေသာ ၊ တရားေတာ္ျမတ္တို႕ကို သံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာ မက်င္လည္ရေတာ့ပဲ အျမန္ဆံုး ရရပါလို၏ အရွင္ဘုရား ။

credit to: Myanmar Online Encyclopedia

ေဖေဖာ္၀ါရီမွတ္တမ္း (from သီဟထြန္း Bsc(Luv) ၏ ေဖာ္ ဝပ္ေမးမွ)

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ် မ္းလို ့တုန္
မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

ေ၀းခဲ ့ၿပီ…… အတိုးေပးၿပီးငါကပိုက္ဆံေခ်းမလို ့…..သံဓိဏၭာန္ခ်ထားခဲ ့တာဘဲ…….ငါ မင္းဆီကမ်ားရမလားလို ့
ငါႀကည္ ့တဲ ့အၿပာကားေတြ…ဗိုက္ပူမ က ငွားသြား….ငါ ့ရဲ ့အၿပာရုပ္ရွင္္ေတြ ကာတြန္းေခြြ အၿဖစ္နဲ ့ ၿပန္ရ….ငါ ့အေဖ၀ယ္သိမ္းထားတဲ ့ဟာေတြ….အေဖသိရင္ေသပါ ၿပီ…အေဖသိရင္ေတာ ့ေသပါၿပီဗ်ာ
ဒီဒိုင္ရာရီကိုေရးသား….မင္နဲ ့ငါနဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဴး…ဆပ္စလူးထ ေပါင္းလဲမနဲပါဘူး သူမ်ားဆီ္မွာ အေႀကြးတင္ေနတာ…ဘယ္လိုၿပန္ဆပ္
ရမလဲ… မသိေတာ ့ဘူး
မင္းလိုခ်င္တဲ ့၂ လံုးဂဏန္း..ငါ ့ဘက္ကမေပးႏွိုင္….ယံုႀကည္စြာေမွ်ာ္လင္ ့ခဲ ့ ငါတို ့နွစ္ေယာက္ေတာ ့မေ၀းႏုိင္…..ဘာေႀကာင္ ့ ဒီနံပတ္ကမထြက္ရတာလဲ ငါ ့ဦးေနွာက္ကမေတြးႏိုင္…ဒီေန ့အထိမေမ ့နိုင္..ငါ ခ်ဲထိုးဆဲပဲယေန ့တိုင္ ငါ ့အခန္းနံရံေတြေပၚမွာ..ခ်ဲဂဏန္းေတြကပ္ထားဆဲ
ငါ ့ႏွလံုးေသြးလည္ပတ္မွုကေတာ ့ ဒီေန ့ကစပီးရပ္တန္ ့ခဲ ့
ပါတ္လည္ေရာ…စီးရီးေရာ..ဘိုးေတာ္ဂဏန္းေရာ…အဆံုပါပဲဲ
ဒါလဲမေပါက္ဘူး…. ကုန္တာပါပဲ

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

တိုက္ဆိုင္လိုက္တာမ်ားကြာ…ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉ ရက္~~~
ဆိုးခ်က္ကရင္နင္ ့စရာ….ေတာင္ငူကိုသြားခဲ ့…ေဆာင္ထူထူၿခံဳရငး္နဲ ့…အေမွာင္ထူထူၿဖတ္ခဲ ့
ဗေလာင္ဆူတဲ ့ရင္ခြင္နဲ ့ေပါ ့………….
မင္းကChelsea ကိုအထင္ႀကီးတာလား….Ferguson ကိုမက္ေမာတာလား
မႀကားခ်င္ရင္လဲနားပိတ္ထားလိုက္…ငါကေတာ ့ဒါကိုဆက္ေၿပာမွာဘဲ
မင္းအေပါင္းအသင္းေတြလာလာႀကပ္တဲ ့…၂လံုးဂဏန္းေတြနဲ ့တင္ၿပာရာခပ္ခဲ ့ ဟိုအရင္ကေတာ ့ဒါဟာအမွတ္တမဲ ့..ခုေတာ ့အေပါင္ဆိုင္ဆိုတာ ထဲငါဟာေရာက္ခဲ ့ နားလည္ေပးပါ..ပရိတ္သတ္ႀကီးရယ္…ေဘာလံုးပြဲေလးေလာင္းတဲ ့ဟာကို
အၿပစ္မဲ ့တာလို ့မေၿပာခ်င္..မုသာ၀ါဒါႀကဴးလြန္ခဲ ့…
တစ္လံုးၿပား၂၀ ဆိုတာ….မဟုတ္ပါဘူး..ညာတာ..
တကယ္က…ႏွစ္လံုးသေရ...ဒိုင္နဲ ့ေပါင္းၿပီးေလာင္းတဲ ့အခ်ိန္ႀကေတာ ့ ရဲကငါ ့ကိုဆြဲဆိ္..ေထာင္က်ခဲ ့့တာ၄ႏွစ္..ေပ်ာ္လို ့ထပ္ပီးေနတာ ၃ႏွစ္ အၿဖစ္အပ်က္ေတြၿပန္လည္ေတြးရင္း..အိမ္ၿပန္ခဲ ့ပါေတာ ့ကြာငါ ့အခ်စ္ ေတာင္းပန္္တယ္ကြာ..တေလာကလံုးေဗ်ာင္းဆံေနတာဘဲ
ေဘာလံုးပြဲဒိုင္ကိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ ့ လုက္ဇာတ္မဟုတ္ပါဘူး ပရိပ္သတ္ၿကီးရယ္

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာလ၁ရက ္ေကာင္းကင္ၿပာၿပာၾကီးရဲ႕ေအာက္မွာ အမြဲဇယားကိုစတင္ခဲ႕ အဲဒီေန႕ကအပူးမထြက္ပါ……….
ဒီဇင္ဘာ၈ရက္…ႏွလံုသားကိုဓာတ္လိုက္ၿပီ ..တလံုးပဲလြဲသြားတယ္…………… ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္~~သူေပးတဲ ့လက္စြပ္ေမာင္းကြင္းေလးကို
လမ္းထိပ္ကေဒၚႀကြက္မဆီ္မွာ သြားေပါင္ခဲ ့~~~ဘယ္ေတာ ့မွ ၿပန္မေရြးႏွိုင္ခဲ ့ ဧၿပီ၁၀ ရက္ကၽြန္ေတာ္႕ေမြးဂဏန္းေလးထြက္သြားတယ္ အိးု....အို....အရူးအမူးပဲ ေမလ၂၃ ဘ၀တသက္စာခ်ဲထိုးစားေတာ႕မယ္လို႕ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ခဲ႕ဘူးတာပဲေပ်ာ္ၿမဴးခဲ႕ တညလံုးမအိပ္ပဲခ်ဲတြက္ခဲ႕ တဘ၀လံုးဆိတ္သုန္းမြဲေရာပဲ
ေပးလိုက္ရတာဆြဲၾကိဳးနဲ႕ၿပန္ရလိုက္တာအေႀကြးဇယားပဲ
ေအာက္တိုဘာ၁၆ရက္ေပ်ာ္ရွြင္ရတဲ႕ေန႕ေတြရွိသလို ထမင္းေတြလည္းငတ္ခဲ႕ ၿပန္ေပါက္လိုက္ ပါသြားလိုက္နဲ႕ အေၾကြးႏြံထဲနစ္ခဲ႕
ေဖေဖာ္၀ါရီ၉ရက္ ကၽြန္ေတာ္႕ဘ၀ကြဲပ်က္………ကၽြန္ေတာ္႕ဘ၀ကြဲပ်က္

(ေမ်ာလြင္ ့ေနတဲ ့တိမ္~~စိတၱဇဆန္တဲ ့ဒီမိုးမ်ား~~~ရြာေနတုန္း~~ငါ ခ်မ္းလို ့တုန္ မိုးသည္းတဲ ့ညေတြမွာ~~~ ခ်ဲတြက္ေန တညလံုး~~ ခ်ဲမေပါက္္တဲ ့ငါေတာ ့ရူး)

မိုးေတြရြာတုန္းမွာ~~နားခိုစရာဟာတကယ္မဲ ့လို
့~~~ငါတေရာက္ထဲေလွ်ာက္တယ္..အိုလမ္းမ်ားဟာ
မွားယြင္းတဲ ့လမ္းေတြမွာ….ခ်ဲထိုးတာ ငါေပ်ာ္ခဲ ့~~~~ ခ်ဲေပါက္္ဖို ့တကယ္္ခက္ခဲ…လြဲမွားတဲ ့ဘ၀ႀကီးကို
သိခဲ ့ရေနာက္မွာေလ~~~~ အမွားမ်ားၿပန္ၿပင္တုန္းမွာ….အားလံုးနဲ ့ငါကေ၀း အူး…..အူး….အူး..အူး….အူး….အူး… အူး
အာ….အာ…အာ…အား.. အား….
(ကၽြန္ေတာ္႕ကိုႀကည္ ့မရလို ့တဲ ့....ေခြး၃ေကာင္လိုက္လို ့
ထြက္ေၿပးလိုက္ရတာ…ပုဆိုးကိုၿပဲေေရာ)
အူး…..အူး….အူး..အူး….အူး….အူး
ပန္….ပန္….ပန္… ပန္…ပန္….ပန္
ပန္…ပန္….ပန္… ပန္…ပန္….ပန္.
from သီဟထြန္း Bsc(Luv) ၏ ေဖာ္ဝပ္ေမးမွ ရပါသည္။
ေရးသူသိပါက ေျပာပါ။ ေဖာ္ျပရန္ ဝန္မေလးပါေၾကာင္း...

Thursday, December 9, 2010

မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္း by အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေ႐ ႊပါရမီေတာရ)ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေ႐ႊပါရမီေတာရ)၏ မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္း စာအုပ္ေလး scan ဖတ္ၿပီး ဓမၼဒါန ျပဳပါရေစ။ အလို႐ွိက ဒီေနရာမွာ ဝင္ယူပါ က်ေနာ့္ရဲ႕ dropbox ထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 651kb, 34 pgs

Wednesday, December 8, 2010

ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု (ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ)၁) သခင္ျမတ္ဆိုင္ ေရးထားတဲ့ ပံုႏွိပ္မူရင္းေလးပါ

ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု တဲ့ ဒီမွာယူပါ (fileden) ။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၂၀၇) မ်က္ႏွာ၊ ေရးသူ - သၡင္ျမတ္ဆိုင္
က်ေနာ့္ dropbox ထဲက ဆြဲခ်ယူလိုလ်င္ ဒီမွာယူပါ (dropbox) size: 20.5 mb

၂) ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုတိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ တဲ့ (ဒီေခတ္မွာ ျပန္စာစီထားတဲ့ ဟာေလး) ဒီမွာ
စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၁၆) မ်က္ႏွာ၊ ေရးသူ - သၡင္ျမတ္ဆိုင္

က်ေနာ့္ dropbox ထဲက ဆြဲခ်ယူလိုလ်င္ ဒီမွာယူပါ (dropbox) size: 119 kb

ကိုယ္နဲ႕ မဆိုင္ေသာ စာမ်ား စစ္ထုတ္ရေအာင္ (Gmail မွာ ေျပာတာေနာ္)

ေအာက္ပါ Keyword စာသားကို ဂ်ီေမး search box မွာ ရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာၾကည့္ပါ။

from:(*} AND -from:{me} AND -To:{me}) -{googlegroups.com})


ရွင္းလင္းခ်က္
from{*} » အားလံုးထံမွ လာေသာ စာ ျဖစ္မယ္
AND -from:{me} » ကိုယ္က ပို႔ထားတဲ့ စာေတာ့ မဟုတ္ရဘူး
AND -To:{me} » ကိုယ့္ဆီကို တိုက္ရိုက္ လာတဲ့ စာေတာ့ မဟုတ္ရဘူး
-{googlegroups.com}) » အဲ့စာထဲမွာ googlegroups.com ဆိုတဲ့ စာသား မပါရဘူး (ဂလုက ေမးေတြ မွားဖ်က္မိမွာစိုးလို႔ ထည့္ထားတာ)

ဒါဆိုရင္ အေရးမပါတဲ့ အာပလာ ေမးေတြ၏ စာရင္း က်လာပါလိမ့္မယ္။
အဲ့ဒီ ေမးစာရင္း ရလာရင္ လိုသလို ဆက္လုပ္ႏိုင္ဘို႕ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီစာမ်ိဳး စစ္ထုတ္ဘို႕ Filter ေဆာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္က ပံုအတိုင္းေပါ့ဗ်ာ...


လြယ္ပါတယ္ From အကြက္ထဲမွာ ခုနက Keyword စာရဲ႕အေရွ႕ဆံုးက from{ ကို ျဖဳတ္ပီး paste လိုက္ရံုပဲ
ေအာက္ကလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့..

*} AND -from:{me} AND -To:{me}) -{googlegroups.com})


ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
https://layhtankone.wordpress.com

Google က အသစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ Google Groups New Version ဗားရွင္း

Welcome to the new Google GroupsThe new Google Groups is an improved way to participate in online discussions. It’s easy to get started: search or browse for topics that interest you, or sign in to see all of your groups.

If you have feedback, we’d love to hear what you think.

Go back to the old Google Groups

The new Google Groups is an improved way to participate in online discussions.

Google Groups မွာ က်င္လည္က်က္စားေနၾကတဲ့ ေဘာ္ဒါအေပါင္းတို႔ေရ...

အခု Google က အသစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ဗားရွင္း အသစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

အရင္ကလို ကိုယ့္ဂ်ီေမးသံုးစရာ မလိုပဲ Google Group ထဲဝင္ၿပီး စာလွလွ ရိုက္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ...

လင့္မွာ....
မူလစာမ်က္ႏွာ = https://groups.google.com/forum/?hl=en&lnk#overview
မိမိ မန္ဘာဝင္ထားရာဂလုမ်ား = https://groups.google.com/forum/?hl=en&lnk#myforums

အသြင္ အျပင္ကေတာ့ ေအာက္ကပံုအတိုင္းပါပဲ (မျမင္ရရင္ အေပၚဆံုးက display images ကို ႏွိပ္ပါ။)
ဖစ္ေဘာက္ဆန္ဆန္ပဲ ေရးတဲ့သူရဲ႕ အိုင္ကြန္ေလးေတြပါ ျပပါတယ္။ ဂ်ီေမးနဲ႕ဆို မျမင္ရေသးဘူးေလ...။
ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ေတာ့ပစ္ေတြဆို ေဖးဗရိတ္ထဲ ထည့္ထားလို႔ ရတယ္။

overview_preview.jpg

All of your discussions in one placeOrganize with favorites and folders, choose to follow along via email, and quickly find unread posts.

Express yourselfUse rich-text editing to customize your posts with fonts, colors, and images.

People power discussionsUse photos, nicknames, and automatic translations to share your thoughts with the world.

Speed mattersKeyboard shortcuts and a streamlined design mean you won’t spend time waiting to read and get involved. Press "?" to see the full list of shortcuts.

Wednesday, September 29, 2010

Gmail back up မွာ သတိျပဳမိတာေလးမ်ား

ဒါမ်ိဳး ဘယ္သူေတြ စမ္းၿပီးပီလည္း မသိဘူး အေနာ္ေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ပီ :p
တကယ္ပါ ဒီ အေကာင့္ ayethein90 မွာ ေမးေတြ ျပည့္ေနပီေလ...

ဒါေတာင္ မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၀၉ ဇြန္လကုန္မွ စေဆာက္ထားတဲ့ အေကာင့္ေနာ္
ေမးေတြ လြင့္လည္း မပစ္ခ်င္ဘူး ဒီအေကာင့္ပဲ ဆက္သံုးခ်င္တယ္ ဘာလုပ္မလဲ

ကိုေအာင္ႀကီး ျပန္တင္ေပးတဲ့ ဘက္ကပ္အတိုင္းပဲ အဲ့ဒီ နည္းနာအတိုင္းပဲ အတုယူတယ္

အျခား အေကာင့္တစ္ခုေဆာက္ပီး အဲ့အေကာင့္ထဲ အကုန္လႊဲပလိုက္မယ္ သြားေလေရာ့လဟယ္ပဲ :D

အေကာင္-့A က ေမးေတြကို အေကာင့္-B ကို လႊဲေပးလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ...

ဒါမ်ိဳး လုပ္ၾကည့္ခ်င္ (ကလိၾကည့္ခ်င္) တာလည္း ပါတယ္။ ဝါသနာကိုး..အဟဲ

အဲ့ဒီ process မွာ သတိျပဳမိတာေလးေတြ Fri တို႔ကို ျပန္မွ်ေဝျခင္လို႔ပါ..

ဆက္တင္းခ်ိန္ စ ေဖာ္ဝပ္ေပးၿပီး အေကာင္-့A က ထြက္ေပးလိုက္တာနဲ႔ အေကာင္-့B က စဆြဲေတာ့တာပဲ
(* အေကာင္-့A က ကိုယ္ ေလာ့ေအာက္ မေပးေသးသမွ် အေကာင္-့B မွာ အယ္ရာ ျပတယ္.. ဆြဲလို႔မရေၾကာင္းေပါ့ ဒါနဲ႔ ထြက္ေပးလိုက္တယ္)

လႊဲခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာျမင့္လဲ?
အေကာင္-့B ထဲ ကို အေကာင္-့A က ေမးေတြ အေဟာင္းဆံုးကေနစလို႔ တစ္ေစာင္ခ်င္း ဝင္လာတယ္
ၾကည့္ေနရင္ စိတ္မရွည္စရာပဲ...တကယ္ ေႏွးတယ္ အားလံုး 7ဂစ္ရဲ႕ ၇၀% ကို ၄-၅ ရက္ေလာက္ ၾကာေအာင္ လႊဲေနတယ္။ *** ၇၀% လို႔ ဘာလို႔ ေျပာလဲဆိုတာ ေအာက္တစ္ေနရာမွာ ျပန္ေျပာျပဦးမယ္။

သူလႊဲလို႔ ကုန္သေလာက္လည္း ရွိေရာ..ခုနက အေကာင္-့A က ဘက္ကပ္ဆက္တင္းကို ျပန္ျဖဳတ္လိုက္တယ္။ ခုဆို အေကာင္-့B ထဲမွာ အေကာင္-့A က ေမးအေဟာင္းေတြ နဲ႔တင္ ျပည့္သေလာက္ ရွိသြားပီ။ က်ေနာ္က အေကာင္-့A ကိုပဲ ဆက္သံုးလို႔ ရသြားပီ။ ဥပမာ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ တင္စားရရင္ အေကာင္-့A ကို အိမ္သာက်င္းေဟာင္း ေဖာ္ခိုင္းလိုက္သလိုပဲ။ အဟဲ...ျပန္သံုးလို႔ ရပီေပါ့။ ဒါေပမယ့္......

အကုန္ မေျပာင္ သြားဘူးဗ်ိဳ႕....
၃၀% ေလာက္ က်န္ေနေသးတယ္ (*ခုနက ေျပာထားတယ္ေနာ္ ၇၀% ပဲ လႊဲလို႔ ရေၾကာင္း)

ဘာေတြ က်န္ေနခဲ့လဲ?

Gmail Account ၏ space ကို ယူသံုးထားတာ မွန္သမွ် (ဥပမာ။ Google Documents၊ Google Calendar, Reader စသျဖင့္ ေနရာေတြမွာ ကိုယ္သိမ္းထားသမွ်ေတြ ပါမသြားဘူး။ ေအာ္တို လႊဲလိုက္လို႔ မရခဲ့ဘူးဗ်ိဳ႕။
ေနာက္ပီး Chat History ေတြ လည္း က်န္ေနခဲ့တယ္။ လႊဲလို႔ မရဘူး။

ေနာက္ပီး draft ေတြ အကုန္ (canned responsesေတြပါ အပါအဝင္) က်န္ေနခဲ့တယ္။

ဘာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလဲ?
လႊဲလိုက္တဲ့အထဲက ေမးအခ်ိဳ႔ ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ ဒီကထြက္ - ဟိုလည္းမေရာက္ ေမးေတြေလ..။ Google ဆာဗာက လွမ္းဖတ္ပီး ဒါေတာ့ ဘာျဖစ္တယ္ ဒါေတာ့ ညာျဖစ္ေနတယ္ (ကိုယ့္ေတာ့ အသိေပးပါရဲ႕) သူက ဝင္စြက္ ဖ်က္ပစ္တာ ခံရတယ္။ ကုန္ေရာပဲ... ျပန္မရေတာ့ဘူးဗ်ာ... :'(

သတိထားမိတာေတာ့ cmd တို႔ virus တို႔ del တို႔ စတဲ့ ကြန္မန္းေတြ ပါတဲ့ စာေတြေပါ့။
စာရိုးရိုးေတြပဲ အတက္ေတာင္ မပါဘူး...အဲ... ဒါေပသိ Google က မသကၤာဘူးဆိုပီး ဖ်က္ပလိုက္တယ္။
* က်ိမ္းေသတယ္.. Fri တို႔ ဒီေမးလည္း လႊဲတဲ့အထဲ ပါသြားရင္ အဖ်က္ခံ ရမွာပဲ :D

ေအာက္မွာ အဖ်က္ခံလိုက္ရတဲ့ ေမးတစ္ေစာင္အေၾကာင္း Google က အေၾကာင္းၾကားပံုေလး ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။
The message "[TaunggyiFamily-Myanmar] Re: အလြယ္ဆံုး VIRUS ေလးေရးၾကည္႕ရေအာင္" from king ofstar (kingofstar7) contained a virus or a suspicious attachment. It was therefore not fetched from your account ayethein90 and has been left on the server.

If you wish to write to king, just hit reply and send king a message.

Thanks,
The Gmail Team

တင္ျပခ်င္တာကေတာ့...ဒါပါပဲဗ်ာ.
ေအာ္...ဒါနဲ႔ ႀကံဳရင္ "အလြယ္ဆံုး VIRUS ေလးေရးၾကည္႕ရေအာင္" ေလး ျပန္မွ်ေပးပါဦးဗ်ိဳ႕... :)

----

2010/8/17 @nug Gyi <noriyuki.***@gmail.com>

ေမလ္းအေဟာင္းေလးထဲကေန မန္ဘာအသစ္ေတြအတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္
တစ္ခ်ိန္က ၀ါးတားတားလားမသိေတာ႔ဘူးတင္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ပိုစ္႔ပါ
အဆံုးသတ္ေလးၿဖည္႔ေရးေပးခ်င္တာနဲ႔လဲၿပန္တင္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္

ဒီ post ကို မတင္ခင္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ သခ်ာ စဥ္းစားပါေသးတယ္။ သူခိုးလမ္းျပ

လုပ္သလို၊ က်ားကို အေတာင္ပံ တပ္ ေပးသလို ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဘာမွ မသိ
နားမလည္ေသးတဲ႔ သိုးငယ္မ်ားကို က်ားပါးစပ္ ေပါက္က လြတ္ေစဖို႔အတြက္ လည္း အားလံုး
သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဘက္ကပဲ စဥ္းစားၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အတြက္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ သံုးနိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဘယ္နိုင္ငံသားေတြနဲ႔မွ မတူတဲ႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ထူးျခားတဲ႔
ဓေလ႔စရိုက္တစ္ခု က အင္တာနက္ေပၚကေန ခ်စ္သူျဖစ္ရင္ ခ်စ္သူရဲ႕ Gmail account ရဲ႕

Password ကို ေတာင္းၿပီး အေကာင္႔ထဲ ဝင္ၾကည္႔တာ၊ ျဖတ္သင္႔တာျဖတ္တာ၊ စစ္သင္႔တာ
စစ္တာေတြ လုပ္ၾကတာပါပဲ။ မသိရင္ေတာ႔ စစ္ေနခ်ိန္၊ ဝင္ၾကည္႔ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္႔ထဲက
အေၾကာင္းေတြ သူသိသြားၿပီး Sign out လုပ္လိုက္တာနဲ႔ သူဘာမွမသိေတာ႔ဘူး၊

ဘာမွမတက္နုိင္ေတာ႔ဘူး၊ ခဏျပၿပီး Password ျပန္ခ်ိန္းလိုက္မယ္ လို႔ ဘယ္ေတာ႔မွ
မစဥ္းစားလိုက္ပါနဲ႔။ ဝင္ၾကည္႔ေနခ်ိန္ ခဏ မွာ ၾကည္႔ေနတာေလး နဲနဲတင္ သိသြားမွာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ ဟိုး အရင္ account စ လုပ္ခ်ိန္ကေန ေနာက္ဆံုး account ကို လံုးဝ

မသံုး ေတာ႔ခ်ိန္ထိ အားလံုး သိေအာင္ လုပ္ထားလို႔ရပါတယ္။

ကိုယ္႔အတြက္ ကုိယ္ပဲ ဆိုရင္ေတာ႔ account အသစ္ တစ္ခု သံုးခ်င္ခ်ိန္ေတြမွာ အရင္က
အေဟာင္းထဲက Data ေတြ အားလံုးကို အသစ္ထဲ ကို ျပန္သိမ္းဖို႔ အရမ္း အဆင္ေျပပါတယ္။

Email ကို Back up လုပ္တဲ႔ စနစ္ေလးပါ။

အရမ္းစိတ္ဝင္စားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ Email ထဲမွာရွိေနတဲ့ Mail ေတြကို
တစ္ျခား Email တစ္ခုကို တစ္ေစာင္ခ်င္း Forward လုပ္စရာမလိုပဲ
နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ သူ႕အလိုလို တစ္ျခား Email တစ္ခုထဲကို Download

ခ်ျပီးသားျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႕ရပါ
တယ္။

ဒီ နည္းလမ္းက ကိုယ့္ရဲ႕ Password ကို အျခား တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေပးထားတတ္တဲ့
သူေတြအတြက္ အရမ္းကို အႏၱရယ္မ်ားတဲ့ နည္းလမ္းပါ။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ကိုယ့္
ထဲကရွိသမွ် Mail အားလုံးကို ကိုယ့္ Email address password ကိုသိေနတဲ့

တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္က download ခ်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူ ခ်တယ္ဆိုတာ
ကိုယ့္ထဲမွာလည္း စစ္လို႕မရဘူးေနာ္။ ဥပမာေျပာရရင္ sample က ကိုယ့္ရဲ့
mail ထားပါေတာ့ အျခား မသမာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ရဲ့ Password သိေနတယ္ဆိုရင္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္သြားပါက ကိုယ့္ထဲကို Verification code
ပါတဲ့ mail တစ္ေစာင္ပဲဝင္လာမယ္။ အဲဒီ mail ကိုလဲ အဲ႔ဒီ မသမာသူ
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကပဲ ယူျပီးတာနဲ႕ ျပန္ျဖတ္သြားရင္ ကိုယ္႔အေနနဲ႔ ဘာမွေတာင္
မသိလိုက္ရပဲ အားလုံးပါသြားလိမ့္မယ္။ အေဟာင္းေတြ ပါသြားရံုတင္ မဟုတ္ပါဘူး

ေနာက္ထက္ အသစ္ေတြ ဝင္လာရင္လည္း သူ႕ဆီကိုအလိုလို download ခ်ေနမွာပါ။

ဒီ post ရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ (၁) မသိသူမ်ားအတြက္ အသိတစ္ခု တိုးေစဖို႔၊ (၂)
ကိုယ္႔ Email လံုၿခံဳေရးကို သတိျပဳနိုင္ေစဖို႔နဲ႔ (၃) ကိုယ့္ရဲ့ Email ေတြကို

back up လုပ္လိုသူမ်ား လုပ္နိုင္ဖို႕ အတြက္ပါ။

သူမ်ား Mail ကို ခိုးဖို႕မဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးပဲ မွန္ကန္စြာအသုံးခ်မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။
ပထမဆံုး ကိုယ့္ Mail ေတြကို Back up လုပ္ျပီး သိမ္းထားဖို႕အတြက္ Gmail
အသစ္တစ္ခု လုပ္ပါ။

ျပီးရင္ အဲဒီ Email အသစ္ထဲကိုဝင္ပါ။ ဥပမာ.. sample ဆိုတဲ့ Mail ကို
အသစ္ လုပ္ထားေသာ Mail တစ္ခု ကေန Download ဆြဲမယ္ဆိုပါစို႕။

1. အသစ္လုပ္ထားေသာ Gmail ထဲကို အရင္ ဝင္ပါ။

2. Setting ကို သြားပါ။

3. Account and Import tab ထဲကို ဝင္လိုက္ပါ။

4. Add POP3 email account button ကို click ပါ။

5. Download ခ် မယ္႔ account ရဲ႕ Email Address ကို ျဖည္႔ပါ။ (Download ခ်

ျခင္းခံရမည္႔ account)။

6. Next Step ကို click ပါ။

7. Password ကို ရိုက္ထည္႔ၿပီး Label incoming messages box ေရွ႕တြင္
အမွန္ျခစ္ေပးၿပီး Dropdown တြင္ မိမိႏွစ္သက္သလို lable အသစ္တစ္ခု ေပးပါ။

8. Add Account ကို click ပါ။

9. Next Step ကို ဆက္သြားပါ။

10. နာမည္ျဖည္႔ၿပီး Next Step ကို click ပါ။

11. Send Verification botton ကို click ပါ။

12. Code နံပါတ္ကို ထည္႔ရန္ ေနရာနွင္႔ Verify button တစ္ခု က်လာပါလိမ္႔မယ္။
Code နံပါတ္ ရရွိရန္အတြက္ မူလ account ထဲသို႔ ျပန္ဝင္ပါ။ inbox (သို႔) span

mail ထဲသို႔ code နံပါတ္ ပါေသာ mail တစ္ေစာင္ ေရာက္ရွိ ေနပါလိမ္႔မယ္။

13. Code နံပါတ္ကို ျဖည္႔ၿပီး Verify လုပ္လိုက္ပါ။

နာရီအနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ Email အားလံုး ေရာက္ရွိလာပါ လိမ္႔မယ္။ အားလုံးပဲ
မွန္ကန္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

မွတ္ခ်က္။ ။ အနာသိရင္ ေဆးရွိ။ အေမးရွိရင္ အေျဖရွိ ဆိုတဲ႔အတိုင္း
အသိေနာက္က်သြားလို႔ ခံလိုက္ရသူေတြ၊ ကိုယ္႔ Email အခ်င္းခ်င္း Data
ေတြေျပာင္းေရႊ႕ရာမွ ရပ္တန္႔ခ်င္သူေတြနဲ႕ ကိုယ္ Gmail ကို သံႆယ ရွိသူေတြ အတြက္
ျပန္ေျဖနည္းတစ္ခု ေတာ႔ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ Password ေပးဖူးတဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ က

ကိုယ္႔ဆီက Email ေတြကို အထက္ပါ နည္းအတိုင္း Download ခ် သြားၿပီ ဆိုပါဆို႔။
အေဟာင္းေတြ ပါသြားတာေတာ့ ဘာမွ မတက္နုိင္ေတာ႔ ပါဘူး။ အေဟာင္းေတြ ပါသြားတာကို
တားလို႕မရေပမယ္႔ အသစ္ေတြ သူ႕ဆီမဝင္ေအာင္ တားလို႕ေတာ့ ရပါေသးတယ္။
ဘယ္လိုတားမလဲဆိုေတာ့ ေနာက္ post တစ္ခုတင္ၿပီး ေျဖရွင္း ေရးသား ေဖာ္ျပ ေပးပါမယ္။

Gmail အသံုးျပဳသူအားလံုး လံုၿခံဳ အစဥ္ေျပမႈမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔စံုၾကပါေစ။

ဒါေလးေတာ႔ကြ်န္ေတာ္ၿဖည္႔ေရးလိုက္ပါ႔မယ္ ေနာက္ထပ္ကို႔ေမလ္းေတြကို bck up ခ်လုိ႔မရေတာ႔ေအာင္
မိမိဂ်ီေမးလ္ setting ိကိုသြားပါ forwarding and POP/IMAP ကိုသြားပါ

disable POP ကို အမွန္ၿခစ္ေပးလိုက္ပါ save changes ကိုႏွိပ္ပါ
မိမိ ဂ်ီေမလ္းကို Post Of Protocol (POP) server ကေန ၀င္ခြင္႔ကိုပိတ္လိုက္မွာၿဖစ္လိ
bck up ခ်မဲ႔သူက ေနာက္ပိုင္းေမလ္းေတြကို ရရွိေတာ႔မွာမဟုတ္ပါ
ဆက္လုပ္ရင္လဲ မိမိဂ်ီေမလ္းအေကာင္႔ကို သူ bck up လုပ္ရန္ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔

Access Denied for this user name & password ဆိုၿပီးၿဖစ္ေနပါ႔မယ္

အေကာင္းဖက္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားၿပည္႔စံုပါေစ။

Thursday, September 16, 2010

စိတ္၏ ပ်ံ႕လြင့္တတ္ေသာ သေဘာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

တရားထိုင္လ်င္ စိတ္၏ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းတစ္နည္း ရပါသည္။
ထိုနည္းကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုဝင္းမင္းထြန္းမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။

တရားထိုင္လွ်င္ (တရားအားထုတ္လွ်င္)

  • ဝင္ေလထြက္ေလကို မိမိ၏အသိမွာထင္ရွားပါေစ။

  • စိတ္ကိုေလွ်ာ႔ထားပါ။ တင္းမထားရပါ။ သက္ေတာင္႔သက္သာေနပါ။

  • ပတ္ဝန္းက်င္ကဆူေနလဲ ထိုဆူညံတာေတြကိုပဲ ၿမဲမၿမဲ ေျပာင္းမေျပာင္း ပ်က္မပ်က္ သံုးသပ္ေပးေနပါ။

  • စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တဲ့အခါ သံုးသပ္ရန္မွာ...  1. ဒါဟာ သဘာဝပဲဆိုၿပီးလက္ခံေပးလိုက္ပါ

  2. စိတ္ဆိုတာ လွ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕လြင္႔တယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ကိုယူလိုက္ပါ

  3. ထို ပ်ံ႕လြင္႔တဲ႔စိတ္ကေလးကို မိမိရဲ႕ေနာက္အသိစိတ္ကေလးနဲ႔ပဲ ပ်ံ႕လြင္႔တဲ႔စိတ္ကေလး ဟာၿမဲသလား ေျပာင္းသလား ပိုလာသလား သံုးသပ္ေပးလိုက္ပါ  • အဲဒီလိုသံုးသပ္ေနခိုက္မွာ ပ်ံ႔လြင႔္စိတ္မရွိ ေတာ႔ဘူးဆိုတာ မိမိကုိယ္တိုင္ေတြရပါလိမ္႔မယ္


ဒါဟာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝိမလ ကိုယ္တိုင္လက္ဆင္္႔ကမ္းခဲ႔ေသာ တရားအားထုတ္နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအက်ိဳး အဆိုးအေကာင္းကို အေသအခ်ာ ေလ႔လာတတ္တဲ႔သူအတြက္ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ မခဲရင္းနိဳင္ပါဘူး။ ေလာကဒါဏ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ႔ အခါ ဓမၼေဆးနဲ႔ ကုတာအေကာင္းဆံုးပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ သိလာပါလိမ့္မည္။

(ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုဝင္းမင္းထြန္းမွ ကုသိုလ္ျပဳပါသည္ ခင္ဗ်ား...)
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္...
/ဧးသိမ္း/

Wednesday, September 15, 2010

ပါဏာတိပါတ။ သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းအတြက္ တိုက္႐ိုက္ တာ၀န္ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္း

သူမ်ားအသက္သတ္ျခင္းသည္ႀကီးမားေသာ အကုသိုလ္ျဖစ္၏ မည္သည္ဘာသာနွင့္မွ်မၾကည့္ဘဲ ေလာကဓမၼနည္းအရၾကည့္မည္ဆိုပါက သူတပါးအားသတ္ျခင္းသည္မေကာင္း တူညီေသာသက္ေရာက္မႈအတိုင္းမွာ တူညီိေသာတုန္႔ျပန္မႈရွိသည္။) ထို႔ေၾကာင့္သူတပါးအား(တရိစာၦန္အပါအဝင္) သတ္ေသာသူသည္မည့္သည္ခ်မ္းသာမွမရႏိုင္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္လည္း သတ္လွ်င္ အျပစ္ရွိတယ္ ေနာက္ ကိုယ္စားရန္ သူတပါးကသတ္ေပးလွ်င္လည္း အဲဒီအသားကိုစားရင္အျပစ္ရွိတယ္။ ကိုယ္ေရွ႔မွာသတ္ေနေသာအသားကိုစားလွ်င္လည္းအျပစ္ရွိတယ္။ သတ္ေနတာကိုၾကားေနရေသာအသားကိုစားလွ်င္လည္းအျပစ္ရွိတယ္။

အထက္ပါစာသားအရ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဘာအသား၊ ဘယ္လိုအသားကို စားစား၊ အသားကိုစားလွ်င္ အျပစ္ရွိတယ္လား?

မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာအရ လြဲမွားေသာခံယူခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားမွာ... ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္တဲ့ အခါမွာ သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းအတြက္ တိုက္႐ိုက္ တာ၀န္ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္

ေကာက္ႏႈတ္ရွင္းလင္းခ်က္မွာ...
ေမး - သင္ အသားစားရင္ သတၱ၀ါတစ္စံုတစ္ဦး ေသတဲ့အတြက္ သင့္မွာ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ငါးပါးသီလထဲက ပထမ သိကၡာပုဒ္ကို ခ်ိဳးတာ မဟုတ္ပါဘူးလား။

ေျဖ - မွန္ပါတယ္။ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအားျဖင့္ သြယ္၀ိုက္ၿပီးတာ၀န္ရွိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လဲ သင္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စားတဲ့အခါလဲ အတူတူပါပဲ။ လယ္ယာဦးႀကီးက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ပိုးေပါက္မပါဘဲ သင့္ ထမင္းစားပြဲေပၚ ေရာက္ေအာင္ အဆိပ္ေတြ ဖ်န္းေပးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ သားေရခါးပတ္အတြက္၊ လက္ဆြဲအိပ္အတြက္၊ သင္သံုးတဲ့ ဆပ္ျပာခ်က္ဖို႕ အမဲဆီ၊ ၿပီးေတာ့ တျခား တိရစၦာန္ သားေရနဲ႕ လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ဒါေတြအတြက္ တိရစၦာန္ေတြကို သတ္ရပါတယ္။ တျခား သတၱ၀ါ ေသတဲ့အတြက္ တစ္နည္းနည္းနဲ႕ သြယ္၀ိုက္ၿပီး တာ၀န္ မရွိေအာင္ အသက္ရွင္ေနဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒုကၡသစၥာရဲ႕ ပံုစံ တစ္ခုပါပဲ။ သူလို ကိုယ္လို သာမာန္ အသက္ရွင္ေနတာဟာ ဆင္းရဲပါတယ္။ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ သင္ ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္တဲ့ အခါမွာ သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းအတြက္ တိုက္႐ိုက္ တာ၀န္ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေရွာင္ၾကဥ္ရပါတယ္။


ဗုဒၶဘာသာဝင္ စာ႐ႈသူမ်ား သကၤာကင္းရန္ အက်ယ္ကို ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမွ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါရေစ..။
ဖတ္ရႈေပးျခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ား ေလးစားစြာျဖင့္ /ဧးသိမ္း/


(credit to: http://myatlayngon.blogspot.com/2010/02/txt.html or http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2008-08-30-03-23-18/4869-2010-03-20-21-35-50)ႏုိင္ငံျခားသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး၏ ဗုဒၶဘာသာအျမင္ အေမး အေျဖမ်ား


ဒီစာအုပ္က ဘာသာျပန္ စာအုပ္ပါ... စာအုပ္မူရင္း Good Question Good Answer အဂၤလိပ္စာအုပ္ကို ေရးသားသူက ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးVen. Shravasti Dhammika ပါ။ ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ဘုရားက ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ေပးထားတာပါ. စာအုပ္ကို ၁၉၉၃ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေျပာပံုအရကေတာ့ ဒီစာအုပ္မထုတ္မီ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္မွာ ဒီစာအုပ္ကိုပဲ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ဘာသာျပန္ၿပီး အခန္းဆက္အျဖစ္ ေဖၚျပဖူးပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ။
ေျဖ - “ဗုဒၶဘာသာ“ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ “ဗုဓိ“ ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွ လာတာပါ။ “ဗုဒၶ“ ဆိုတာ (ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ) “ႏိုးလာသူ“ လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ႏိုးၾကားေရး အေတြးအျမင္ (ဒႆန) ပညာပါပဲ။ ဒီဒႆနပညာကို ေဂါတမႏြယ္ဖြား သိဒၶတၳ မင္းသားကေန ဘုရား ျဖစ္လာတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက စတင္ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဟာ သက္ေတာ္ ၃၅ႏွစ္မွာ (ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ) ႏိုးလာၿပီးလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မူပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္လို႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေပါင္း သန္းသံုးရာေက်ာ္ ရွိေနပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေလာက္ အထိေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ အေရွ႕တိုင္း ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္သာ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ ယခုအခ်ိန္မွာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာမွာလဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဦးေရ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြါးေနပါတယ္။


ေမး - ဒီလိုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခုဘဲေပါ့။
ေျဖ - ဒႆနပညာဆိုတာ အဂၤလိပ္စကား Philosopy ကို ဘာသာျပန္ထားတာပါ။ အဘိဓာန္မ်ား ဖြင့္ျပခ်က္အရ ဆိုရင္ "philo"ဆိုတာ “ခ်စ္ခင္ျခင္း ေမတၲာ“ လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။ "sophy" ဆိုတာ “ပညာ“ လို႕ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ "Philosopy" ဆိုတာ “ပညာကို ခ်စ္ခင္ျခင္း“၊ သို႕မဟုတ္ “ေမတၲာႏွင့္ ပညာ“ လို႕ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒီစကား ႏွစ္လံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို အျပည့္အ၀ ေဖၚျပႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တရားက သဘာ၀တရားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ နားလည္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပည့္စံုဆံုး ဥာဏ္ပညာအရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႕ သင္ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ သတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ေမတၱာ က႐ုဏာတရား တိုးပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႕ကိုလဲ သင္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို အေတြးအျမင္ ပညာတစ္ရပ္လို႕ ဆိုႏိုင္ေသာ္လဲ သာမာန္ အေတြးအျမင္ပညာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အေတြးအျမင္ပညာ (Supreme Philosopy) သာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဆိုတာ ဘယ္သူပါလဲ။
ေျဖ - ခရစ္မေပၚမီ ၅၆၃ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္း (ကပၸိလ၀တ္ျပည္) ဘုရင္ သုေဒၶါဒနႏွင့္ မိဖုရား မယ္ေတာ္မာယာတို႕မွ သားကေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ပါတယ္။ ဒီမင္းသားကေလးဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရေသာ္လဲ ေနာက္ဆံုးမွာ ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕လာရတယ္။ ဒီမင္းသားဟာ သူ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူေတြ႕ျမင္ရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ၿပီး လူသားတို႕ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ကိုရွာဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ အသက္၂၉ႏွစ္ ရွိတဲ့အခါ ဒီမင္းသားဟာ သူ႕ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္ (ယေသာဓရာ)ႏွင့္ သားေတာ္(ရာဟုလာ)ကို ထားခဲ့ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခတ္က ဘာသာေရး ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ အထံမွာ အသိပညာ ဆည္းပူးဖို႕ ထြက္လာခဲ့တယ္။ သူတို႕ဟာ ဒီမင္းသားကို ေျမာက္ျမားစြာ သင္ၾကား ေပးၾကေသာ္လဲ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ကို မသိၾကတဲ့အတြက္ ဒီဆင္းရဲဒုကၡကို ဘယ္လို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလဲ မသိၾကဘူး။ သိဒၡတၳမင္းသားဟာ (ဥ႐ုေ၀လေတာ) မွာ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာေအာင္ ေလ့လာ ပြါးမ်ား အားထုတ္ၿပီးတဲ့ အခါမယ္ အ၀ိဇၨာကို ပယ္ခြါႏိုင္တဲ့အတြက္ (အမွန္တရားကို) ထိုးထြင္းသိျမင္သြားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး သူ႕ကို “ဗုဒၶ“ (ကိေလသာတည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ) “ႏိုးလာသူ“လို႕ ေခၚေ၀ၚ သမုတ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွစၿပီး ၄၅ႏွစ္ပတ္လံုး အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ သူေတြ႕သိထားတဲ့ တရားေတာ္မ်ားကို လွည့္လည္ေဟာေျပာ ခဲ့ပါတယ္။
(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဥ႐ုေ၀လေတာ၌ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ က်င့္စဥ္က ဘုရား မျဖစ္ေသးပါ။ ထိုအက်င့္မွားကို စြန္႕၍ အာနာပါနစ်ာန္ အေျခခံလ်က္ မဂၢင္ရွစ္တန္ ပြါးမွသာ ဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္ပါသည္။)
ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ မဟာ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ခႏၲီတရားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႕ဟာ တပည့္သာ၀ကအျဖစ္ ခံယူၾကပါတယ္။ သက္ေတာ္ ရွစ္ဆယ္ ျပည့္ေတာ္မူတဲ့အခါ သဘာ၀အေလ်ာက္ အိုျခင္းတရား၊ နာျခင္းတရားမ်ား ဖိစီးႏွိပ္စက္ ခံရေသာ္လဲ ခ်မ္းေျမ႕ေအးၿငိမ္းလ်က္ပင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္ မူပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဟာ သူ႕ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္နဲ႕ သားေတာ္ကို ပစ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ တာ၀န္မဲ့ရာ မေရာက္ဘူးလား။ (ဆက္ဖတ္ရန္) ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ သူ႕ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္နဲ႕ သားေတာ္ကို လြယ္လြယ္နဲ႕ ပစ္ထားႏိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူအခ်ိန္ အၾကာႀကီး စဥ္းစားၿပီး တြန္႕ဆုတ္တြန္႕ဆုတ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ သူ႕မိသားစုကို ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ တာထက္ တေလာကလံုးရဲ႕ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္တာက ပိုၿပီး အက်ိဳး ႀကီးမားတယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဒီလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါပဲ။ ႀကီးမားတဲ့ မဟာ က႐ုဏာေတာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာကို တေလာကလံုးရဲ႕ အက်ိဳးကို ေဆာင္ေစတာပါပဲ။ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ၿပီး အဆင္းရဲအပင္ပန္း ခံမႈေၾကာင့္ တေလာကလံုး ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးကို အခုတိုင္ ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ တာ၀န္မမဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါဟာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စြန္႕လႊတ္မႈ ႀကီးပါပဲ။


ေမး - ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္ စံသြားၿပီဆိုေတာ့ သူက ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။
ေျဖ - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကိုေတြ႕ရွိတဲ့ မုိက္ကယ္ ဖာရာေဒး ဟာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ သို႕ေသာ္လဲ သူ႕ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္က ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို အခုတိုင္ ကူညီေနပါတယ္။ ေရာဂါေပါင္း မ်ားစြာကို ကုသတဲ့ ကုထံုးေတြကို ေတြ႕ရွိတဲ့ လူး၀စ္ပါးစ္ခ်ား ဟာလဲ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။ သို႕ေသာ္လဲ သူေတြ႕ရွိတဲ့ ကုထံုးေတြက အခုတိုင္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္ေနဆဲပါပဲ။ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာ မ်ားစြာကို တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီ ဟာလဲ ေသသြားပါၿပီ။ သို႕ေသာ္လဲ သူဖန္တီးခဲ့တဲ့ အႏုပညာေတြက လူေတြကို အခုတိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးေနဆဲပါပဲ။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားနဲ႕ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၾကတာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာ္လဲ သူတို႕အေၾကာင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဖတ္႐ႈရတဲ့အခါမွာ သူတို႕လို ေနထိုင္ ျပဳမူလိုစိတ္မ်ား ကြၽႏု္ပ္တို႕ သႏၲာန္မွာ တဖြားဖြား ေပၚလာပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားပါၿပီ။ သို႕ေသာ္လဲ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားဟာ အခုတိုင္ ကူညီေနဆဲပါပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ နမူနာေကာင္းေတြက လူေတြကို အခုတိုင္ အားတက္ေစတုန္းပါပဲ။ သူ႕စကားေတာ္ေတြက အခုတိုင္ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ေျပာင္းလဲေစတုန္းပါပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာမွာသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ဒီလိုစြမ္းအားမ်ား ရွိေနႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား God လား။
ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာက သူဟာ ထာ၀ရဘုရား လို႕ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ သားေတာ္လို႕ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရဘုရားက လႊတ္လိုက္တဲ့ တမန္ေတာ္လို႕ျဖစ္ေစ မမိန္႕ၾကားပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ အလံုးစံု ျပည့္စံုတဲ့ လူသား တစ္ဦးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕လို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႀကိဳးစားလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႕လဲ သူ႕လိုပဲ အလံုးစံု ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားေတာ္ မူပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ရင္ ဘာေၾကာင့္ သူ႕ကို လူေတြက ရွိခိုး ကိုးကြယ္ေနၾကသလဲ။


ေျဖ - ကိုးကြယ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က တစ္စံုတစ္ခုေသာ တန္ခိုးရွင္ဘုရားကို (a God) ကိုးကြယ္တဲ့အခါ အဲဒီဘုရားကို ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳၾကတယ္။ ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ တစ္စံုတစ္ရာ ပူေဇာ္ ပသ ၾကတယ္။ ကိုယ္လိုတာကို ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းၾကတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ၾကတာကေတာ့ မိမိတို႕ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာသံကို အဲဒီဘုရားက ၾကားလိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္လို႕၊ ပူေဇာ္ ပသ တာကို လက္ခံလိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္လို႕၊ ဆုေတာင္းတာကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္လို႕ပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ကေတာ့ ဒီလို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ မ်ိဳးကို မလုပ္ၾကပါဘူး။ တျခား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈတစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိမိတို႕ ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာကို ႐ိုေသသမႈ ဂါရ၀ ျပဳၾကတယ္။ ဆရာအခန္းထဲ ၀င္လာရင္ ေနရာက ထ ေပးၾကတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ လူနဲ႕ေတြ႕ရင္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားသီခ်င္း တီးရင္ မတ္တပ္ရပ္ အေလးျပဳၾကတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ႐ိုေသေလးစားမႈကို ျပတဲ့ အမူအရာေတြ ပါပဲ။ ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳမႈကို ေဖၚျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အ႐ိုအေသ ဂါရ၀ျပဳၿပီး ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈမ်ိဳးပါပဲ။ တင္ပလႅင္ ေခြ ထိုင္ၿပီး ရင္ခြင္ထက္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ရြရြကေလးခ်ထားတဲ့ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ရဲ႕ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ၿငိမ္းေအးမႈနဲ႕ ေမတၱာတရား တိုးပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႕ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သတိေပး ေနပါတယ္။ အေမႊးတိုင္ရဲ႕ အေမႊးနံ႕က ကြၽႏု္ပ္တို႕ သႏၲာန္မွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေစဖို႕ သတိေပးေနပါတယ္။ ဆီမီးကေတာ့ ပညာဆီမီး တန္ေဆာင္ ထြန္းေျပာင္ေစဖို႕ သတိေပးေနပါတယ္။ ကပ္လွဴထားတဲ့ ပန္းမ်ားရဲ႕ ၫႈိးႏြမ္းေၾကြက်သြားတဲ့ သေဘာက ကြၽႏု္ပ္တို႕အား အနိစၥတရားကို သတိရေစပါတယ္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ေရွ႕မွာ ဦးၫႊတ္ရွိခိုးျခင္းက ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို တရားဓမၼ ေဟာေျပာၫႊန္ျပ ဆံုးမေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ ရွိခိုးကိုးကြယ္မႈပါပဲ။


ေမး - ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ၾကတယ္လို႕ တခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေျပာတာ ၾကားဘူးပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။
ေျဖ - ဒီလို အေျပာမ်ိဳးဟာ ဗုဒၶဘာသာကို နားလည္မွားေနတဲ့ လူေတြ ေျပာၾကတဲ့ စကားေတြပါ။ အဘိဓာန္မ်ားကေတာ့ ႐ုပ္တုကို ထာ၀ရဘုရား(God) အျဖစ္နဲ႕ ရွိခုိး ကိုးကြယ္ၾကတာကို ႐ုပ္တု ကိုးကြယ္မႈ လို႕ ဖြင့္ျပၾကပါတယ္။ သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ထာ၀ရဘုရားတစ္ပါး(God) အေနနဲ႕ ယံုၾကည္ သိမွတ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ သစ္သား႐ုပ္တု၊ သံ႐ုပ္တု၊ ေၾကး႐ုပ္တု စသည္ကို ဘယ္မွာ ကိုးကြယ္ၾကပါမလဲ။ သို႕ေသာ္လဲ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘာသာတရားတိုင္းမွာ ဘာသာ၀င္တိုင္းဟာ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖၚျပဖို႕ အမွတ္လကၡဏာ(Symbol) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဥပမာ - တာအိုဘာသာမွာဆိုရင္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ႏွစ္ခုတို႕ရဲ႕ ညီၫႊတ္ ေပါင္းစည္းမႈကို ေဖၚျပဖို႕ရာ ယင္နဲ႕ယန္(Ying -Yang) ကို အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ဆစ္ဘာသာမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈကို ေဖၚျပဖို႕ရာ ဓားကို အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ ခရစ္ေတာ္ တည္ရွိျခင္းကို ေဖၚျပဖို႕ရာ ငါးကို အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လူသားအတြက္ အသက္စြန္႕လႊတ္မႈကို ေဖာ္ျပဖို႕ရာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ လူသားတစ္ဦးရဲ႕ အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုမႈကို ေဖၚျပဖို႕ရာ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ကို အမွတ္လကၶဏာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဗုဒၶ႐ုပ္တုေတာ္က ဗုဒၶရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူသားနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ သဘာ၀မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕အား သတိရေစပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူသားကို ဗဟိုျပဳပါတယ္ ထာ၀ရဘုရား သိ ကို ဗဟိုမျပဳဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႕ အလံုးစံု ၿပီးျပည့္စံုေရးနဲ႕ အသိမွန္ အျမင္မွန္ ရေရးအတြက္ ဗဟိဒၶသႏၲာန္ကို မၾကည့္ရဘူး၊အဇၩတၱသႏၲာန္ကိုသာ ၾကည့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အား သတိရေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ႐ုပ္တုကို ရွိခိုးကိုးကြယ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ မမွန္ပါဘူး။


ေမး - တ႐ုတ္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းေတြ ထဲမွာ စကၠဴပိုက္ဆံေတြကို မီး႐ႈိ႕တာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ တျခား ထူးထူးဆန္းဆန္း လုပ္ၾကတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကပါသလဲ။
ေျဖ - ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ နားမလည္တဲ့ အရာမ်ားကို ေတြ႕ရတဲ့အခါ အဲဒါေတြကို ကြၽႏု္ပ္တို႕အတြက္ ထူးဆန္းေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဟာေတြကို အထူးအဆန္း ေတြပဲလို႕ အမွတ္တမဲ့ ဘာသိဘာသာ မေနပဲ အဲဒါေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႕ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္မွာ အေျခမခံပဲ နားလည္မွားမႈနဲ႕ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံထားတဲ့ အစြဲအလမ္းေပၚမွာ အေျခခံထားတာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းမွာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာတိုင္းမွာပဲ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ တရားေတာ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေသးစိတ္ ေဟာျပေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒါကိုမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားမလည္ရင္ေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာကို အျပစ္ဆိုလို႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕ မွတ္သားဖြယ္ အဆံုးအမ တစ္ခုကေတာ့ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေဆးဆရာအထံမွ ေဆးကုသမႈ ခံယူဖို႕ လြယ္ကူပါလ်က္နဲ႕ ကုသမႈ မခံယူလွ်င္ ေဆးဆရာ၏ အျပစ္မဟုတ္ေပ။ ထို႕အတူပင္ ကိေလသာေရာဂါ အဖိစီး အႏွိပ္စက္ ခံေနရသူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ား ရွိေနပါလ်က္နဲ႕ တရားေဆးျဖင့္ မကုစားလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အျပစ္မဟုတ္ေပ။} ဗုဒၶဘာသာကိုပဲျဖစ္ေစ၊ တျခား ဘာသာတရားကိုပဲျဖစ္ေစ အဲဒီဘာသာတရားအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္သူမ်ားက အမွား၊ အမွန္၊ အဆိုး၊ အေကာင္း ကို မဆံုးျဖတ္သင့္ပါဘူး။


ေမး - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကတာ သိပ္မၾကားမိပါဘူး။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။
ေျဖ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလဲ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ သင္မၾကားမိတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ သူတို႕လုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ အေၾကာင္းကို ၀ါၾကြားေျပာဆိုဖို႕ မလိုဘူးလို႕ ယူဆထားၾကလို႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာဆီက ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ နစ္ခိုနိရ၀ါႏို ဟာ ဘာသာတရားအားလံုး ေပါင္စည္းညီၫြတ္မႈ တိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ (Templeton Prize) တင္ပယ္လ္တန္ဆုကုိ ရရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးဟာ မူးယစ္ေဆး စြဲသူမ်ားကို ကုသရာမွာ ထူးခြၽန္တဲ့အတြက္ မက္ေဆးေဆး ဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တုန္းကလဲ အရွင္ ကႏၲယပိ၀တ္ ဆိုတဲ့ ထိုင္းဘုန္းႀကီးတစ္ပါးဟာ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားမွာရွိတဲ့ အေျခအေနမဲ့ ကေလးမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ]ေနာ္ေ၀ ကေလးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု} ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ (Western Buddhist Order) ဟာ အိႏၵိယျပည္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ား အတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕တဲ့ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနေတြ၊ ေဆးေပးခန္းေတြ၊ တႏိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေသးစားေတြ တည္ေထာင္ၿပီး ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ တျခား ဘာသာ၀င္မ်ားလိုပဲ သူတစ္ပါးကို အကူအညီ ေပးရတာဟာ သူတို႕ရဲ႕ ဘာသာတရား လိုက္နာက်င့္ၾကံမႈကို ေဖၚျပတာပဲလို႕ သိျမင္မွတ္ယူၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ ဒါေတြကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို မထင္ေပၚေစပဲ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ပဲ လုပ္သင့္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ႕ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကို သင္ သိပ္မၾကားရတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။


ေမး - ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနပါသလဲ။
ေျဖ - လူေတြ စားသံုးၾကတဲ့ သၾကားေတြလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတာ မဟုတ္လား။ သၾကားျဖဴ၊ သၾကားညိဳ၊ ေက်ာက္သၾကား၊ သၾကားရည္၊ ေရခဲသၾကား စသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတာပဲ။ သို႕ေသာ္လဲ အားလံုးဟာ သၾကားခ်ည္းပဲ ၿပီးေတာ့ သၾကားတိုင္းဟာ ခ်ိဳၾကတာခ်ည္းပဲ။ မခ်ိဳတဲ့ သၾကားရယ္လို႕ မရွိဘူး။ ဒီလို သၾကားအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား ထုတ္ၾကတာက သူတို႕ကို သံုးစြဲပံု သံုးစြဲနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကလို႕ပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာလဲ ထို႕အတူပါပဲ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၊ စ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၊ အမိတာဘာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ေယာဂါစာရ ဗုဒၶဘာသာ၊ ၀ဇီရယာန ဗုဒၶဘာသာ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားေနၾကေသာ္လဲ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီ အႏွစ္သာရက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာဟာ သူျဖစ္ေပၚရာ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဟပ္မိေအာင္ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အသစ္ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးနဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ ရာစုႏွစ္မ်ား တေလ်ာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ ျပင္ပ ပံုပန္းသဏၭာန္ အေနနဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနတယ္လို႕ ထင္ရေသာ္လဲ အားလံုးရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မ အႏွစ္သာရကေတာ့ သစၥာေလးပါး မဂၢင္ရွစ္ပါးပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ အပါအ၀င္ ဘာသာႀကီးမ်ား အားလံုးဟာ ဂိုဏ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ပြဲေတြ မဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတို႕ဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ ရန္မပြါး ခဲ့ၾကပါဘူး။ ခုေခတ္မွာဆိုရင္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းရဲ႕ ေက်ာင္းကန္ဘုရားကို တစ္ျခား ဂိုဏ္းတစ္ခုက သြားေရာက္ၿပီး အတူတကြ ဘုရား၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ တျခားဘာသာေရး ေလာကမွာ တကယ္ေတာ့ အလြန္ရွားပါတယ္။


ေမး - သင္က ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္ အထင္ႀကီးတာပဲ။ သင္ဟာ သင့္ဘာသာတရားကို မွန္တယ္လို႕ ယူဆၿပီး တျခားဘာသာ အားလံုးကို မွားတယ္လို႕ ယူဆပံုရတယ္။
ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မည္သူမဆို တျခား ဘာသာတရား မွားတယ္လို႕ မထင္ၾကပါဘူး။ တျခားဘာသာတရားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္စစ္ေဆးဖို႕ရာ စစ္မွန္တဲ့ လံု႕လ၀ီရိယကို ျပဳသူမွန္သမွ် ဘယ္သူမွ အဲဒီလို မထင္ၾကပါဘူး။ ဘာသာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ ပထမဆံုး သတိျပဳမိတာကေတာ့ ဒီဘာသာတရား ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား တူညီၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အားလံုးေသာ ဘာသာတရားမ်ားက လူသားရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိဘူးလို႕ ၀န္ခံၾကတာပါပဲ။ လူသားရဲ႕ အေျခအေန တိုးတက္လိုရင္ စိတ္ေနစိတ္ထား အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ အားလံုးယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဘာသာတရား အားလံုးဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ လူမႈေရး၊ တာ၀န္၀တ္တရားမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ က်င့္၀တ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။ ဒီဘာသာတရား အားလံုးက အဆံုးစြန္ ျပည့္စံုတဲ့ သေဘာတစ္ခုဟာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ရွိတယ္ဆိုတာ လက္ခံၾကပါတယ္။ ဘာသာတရားမ်ားက ဒီ လံုး၀အုပ္စံု ျပည့္စံုတဲ့ သဘာ၀ကို ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမွတ္အသား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ရွင္းလင္း ေဖၚျပၾကပါတယ္။ အရာရာကို တစ္ဘက္သက္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္တဲ့နည္းကို အျမင္က်ဥ္းစြာ တြယ္ကပ္ထားၾကတဲ့ အခါမွာသာ သည္းမခံႏိုင္မႈ၊ မာနတရားနဲ႕ ကိုယ္သာမွန္ စိတ္ထားေတြ ျဖစ္ပြါးေပၚေပါက္ လာတတ္ပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လူ ၄ ဦး ေကာ္ဖီပန္းကန္ တစ္လံုးကို ၾကည့္ၾကတယ္ ဆိုပါစို႕။ အဲဒီပန္းကန္ကို အဂၤလိပ္က Cup လို႕ေခၚတယ္။ ျပင္သစ္က Tasse လို႕ေခၚတယ္။ တ႐ုတ္က Pei ၊ အင္ဒိုနီးရွားက Cawan လို႕ေခၚတယ္။ အဲဒါ သူ႕အေခၚမွန္တယ္၊ တစ္ျခားလူ႕အေခၚ မွားတယ္လို႕ ကိုယ့္အဘိဓာန္ ကိုယ္ ကိုးကားၿပီး အေၾကာက္အကန္ ျငင္းခံုးေနၾကပါေရာ။ အဲဒီအခိုက္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး ဘာမွေျပာမေနဘဲ ေကာ္ဖီပန္းကန္ကို ေကာက္ယူၿပီး ေမာ့ေသာက္ျပစ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူက ဟိုလူေလးေယာက္ကို ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီပန္းကန္ကို ဘယ္လိုပဲ မိတ္ေဆြတို႕ေခၚေခၚ လိုရင္းက ဒါကို ေကာ္ဖီေသာက္ဖို႕ အသံုးျပဳတာပါပဲ၊ ျငင္းခံုေနလို႕ ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ၊ ေသာက္ဖို႕ပန္းကန္ကို ေသာက္လိုက္မွ အေမာေျပၿပီး လန္းဆန္းလာမွာေပါ့၊ အဲဒါ လိုရင္းပဲ။ ဒါဟာ ဘာသာတရားမ်ားအပၚ ဗုဒၶဘာသာက ျမင္တဲ့ အျမင္၊ ထားတဲ့ စိတ္ထားပါပဲ။


ေမး - ဗုဒၶဘာသာဟာ သိပၸံနည္း က်ပါသလား။
ေျဖ - ဒီအေမးကို မေျဖမီ သိပၸံ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ရွာၾကည့္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဘိဓာန္မ်ားက ဒီလိုဖြင့္ျပၾကပါတယ္။ သိပၸံ ဆိုတာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀တစ္ခုကို လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတို႕အေပၚ အေျခခံၿပီး စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္တဲ့ပညာ၊ တိတိက်က် ေလ့လာစမ္းသပ္ သိရွိထားတဲ့ အရာတစ္ခုနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ သဘာ၀က်တဲ့ နည္းလမ္း ဥပေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေဖၚျပတဲ့ ပညာပါပဲ။ အဲဒီပညာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုလဲ သိပၸံပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ လိုရင္း တရားျဖစ္တဲ့ သစၥာေလးပါးကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုက္ညီပါတယ္။
ပထမဆံုး အမွန္တရားက ဒုကၡသစၥာပါ။ ဒီမွာ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕သိ ခံစားရတဲ့ အရာပါ။ သူ႕ကို အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္လို႕လဲ ရပါတယ္။ လက္ေတြ႕ ခံစား သိျမင္လို႕လဲ ရပါတယ္။
ဒုတိယ အမွန္တရားက သမုဒယသစၥာပါ။ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ တဏွာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ဒီတဏွာဟာလဲ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕သိ ခံစားရတဲ့ အရာပါ။ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္လို႕လဲ ရတယ္။ လက္ေတြ႕ ခံစား သိျမင္လို႕လဲ ရပါတယ္။ ဒီဒုကၡနဲ႕ ဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္းတရား အမွန္ကို ဒႆနပညာဆိုင္ရာ စကားလံုးေတြနဲ႕ ရွင္းျပဖို႕ မလိုပါဘူး။ ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားသိျမင္ရတဲ့ အရာေတြပါ။
တတိယ အမွန္တရားကေတာ့ နိေရာဓသစၥာပါ။ ဆင္းရဲကုန္ဆံုးတဲ့သေဘာ၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းတဲ့သေဘာပါ။ ဒီသေဘာကို အနႏၲ တန္ခိုးရွင္ဆိုသူ တစ္ဦးဦးကို အားကိုးလို႕ မရပါဘူး။ ယံုၾကည္႐ံုမွ် ဆုေတာင္႐ံုမွ်နဲ႕လဲ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္းတရားကို ပယ္သတ္ႏိုင္မွပဲ ရပါတယ္။
စတုတၳ အမွန္တရားကေတာ့ ဆင္းရဲၿငိမ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ မဂၢသစၥာပါ။ ဒီ ဆင္းရဲၿငိမ္းေရး နည္းလမ္းကလဲ ဒႆနပညာ သေဘာတရားေတြနဲ႕ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ ပါဘူး။ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း လက္ေတြ႕ က်င့္မွပဲ ရပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကလဲ အစမ္းသပ္ခံ နည္းလမ္းပါ။ သိပၸံပညာမွာလိုပဲ ဗုဒၶဘာသာကို ရွင္းျပဖို႕လဲ အနႏၲ တန္ခိုးရွင္ အယူအဆကို လက္ခံဖို႕ မလိုပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္တိုင္က စၾကာ၀ဠာ ကမၻာေလာႀကီးရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကို သဘာ၀ နိယာမေတြနဲ႕ ရွင္းျပထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ အားလံုးက ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ သိပၸံနည္းက် အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာစြာ ေဖၚေဆာင္ ေနပါတယ္။ ဒီမွာလဲ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဗုဒၶျမတ္စြာ အၿမဲတေစ ဆံုးမခဲ့တဲ့ အဆံုးအမက ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ ဘယ္အရာကိုမဆို အကန္းယံု အရမ္းယံု မယံုမိၾကဖို႕၊ ေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ စစ္ေဆး၊ စမ္းသပ္ၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕သိခံစားရတဲ့ အရာေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ယံုသင့္မွ ယံုဖို႕ပါပဲ။ ဒီအဆံုးအမမွာ တိက်တဲ့ သိပၸံနည္းက် အျမင္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။


ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဆံုးမပံုက -
ဗ်ာဒိတ္စကား ဆို႐ံုနဲ႕ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
အစဥ္အဆက္ ယံုၾကည္လက္ခံလာတာ ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
သတင္းၾကားနဲ႕လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
ျမင့္ျမတ္တဲ့ က်မ္းစာမ်ားမွာ ပါ႐ံုနဲ႕လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
တဆင့္ စကားမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
စဥ္းစားေတြးေခၚေရး တကၠေဗဒ၊ ဒႆနိကေဗဒေတြနဲ႕ ကိုက္ညီ႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
ေျပာတဲ့လူက ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
မိမိဆရာ ျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
သင္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းတဲ့အရာပဲ၊ အျပစ္ကင္းတဲ့ အရာပဲ၊ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္တဲ့ အရာပဲ၊ လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလဲ မုခ် ခ်မ္းသာေစႏိုင္တဲ့ အရာပဲလို႕ ကိုယ္ေတြ႕ သိျမင္ရတဲ့ အခါက်မွပဲ အဲဒါကို ယံုၾကည္ လက္ခံ လိုက္နာ က်င့္ၾကံပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျပည့္ျပည့္၀၀ သိပၸံ နည္းက်တယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ေသာ္လဲ အေတာ္ ခိုင္မာတဲ့ သိပၸံနည္းက် သေဘာသဘာ၀ေတြေတာ့ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခား ဘာသာတရားေတြထက္ ပိုၿပီး သိပၸံ နည္းက်တယ္လို႕ေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။


ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္မွာ အႀကီးျမတ္ဆံုး သိပၸံပညာရွင္ ျဖစ္တဲ့ အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိုင္းက ဗုဒၶဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဒီလိုေျပာပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စၾက၀ဠာ တစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ဘာသာတရားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီဘာသာတရားဟာ ထာ၀ရဘုရား အယူအဆကို လႊမ္းမိုးသြားလိမ့္မယ္။ တယ္ တရားေသ ၀ါဒကိုလဲေရွာင္လႊဲႏိုင္ လိမ့္မယ္။ သဘာ၀တရားႏွင့္ ဘာသာတရား ႏွစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳမိတဲ့ ဒီဘာသာတရားဟာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးလံုး ကိုယ္ေတြ႕ ခံစား သိျမင္မႈနဲ႕ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀တဲ့ ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈေပၚမွာ အေျခခံလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာက အေျဖေပးလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႕သာ ေခတ္သစ္ သိပၸံနည္းက် လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ ဘာသာတရားတစ္ခု ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ဘာသာတရားဟာ ဗုဒၶဘာသာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။


ေမး - တျခား ဘာသာတရားမ်ားမွာ အမွားအမွန္ အယူအဆကို သူတို႕ ထာ၀ရဘုရား၊ နတ္ဘုရားမ်ားရဲ႕ပညတ္ေတာ္ေတြ ထဲမွ ရၾကပါတယ္။ သင္တို႕ ဗုဒၶဘာသာေတြက ထာ၀ရဘုရားကို မယံုၾကည္ၾကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အမွားအမွန္ကို သိၾကပါသလဲ။
ေျဖ - ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ားမွာ အေျခခံၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို နိဗၺာန္မွ ေ၀းေစတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံမ်ားဟာ မေကာင္းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္ (အမွားေတြပါ)။ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္းႏွင့္ အသိပညာတို႕ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ နိဗၺာန္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေပးတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံမ်ားသာလွ်င္ ေကာင္းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္(အမွန္ေတြပါ)။


ထာ၀ရဘုရားကို ဗဟိုထားတဲ့ ဘာသာတရားမ်ားမွာ အမွားအမွန္သိဖို႕ လိုအပ္တာ အားလံုးကေတာ့ ထာ၀ရဘုရား ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားျခင္းပါပဲ။
လူသားကို ဗဟိုထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာလို ဘာသာတရားမ်ားမွာ အမွားအမွန္ သိဖို႕ကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို နက္နက္နဲနဲ သိရွိမႈ၊ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ နားလည္မႈေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ လိုက္နာက်င့္ၾကံမႈဟာ ပညတ္ခ်က္ တစ္ခုေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ နာခံမႈထက္ ပိုၿပီး အင္အားေကာင္းပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမွားအမွန္ကို သိဖို႕ရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ဟာ အရာသံုးခုကို ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ (၁)ရည္ရြယ္ခ်က္၊
(၂)အလုပ္ေၾကာင့္ မိမိအေပၚမွာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈႏွင့္
(၃)သူတပါးအေပၚမွာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားပါပဲ။


ဒါန၊ ေမတၲာ၊ ပညာတို႕အေပၚမွာ အေျခခံလို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းရင္၊ ၿပီးေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုလဲ (ပိုေပးကမ္း လွဴဒါန္းေအာင္၊ ပိုေမတၱာ ထားေအာင္၊ ပိုအသိပညာပြါးေအာင္) ကူညီရင္၊ ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးကိုလဲ (ပိုေပးကမ္း လွဴဒါန္းေအာင္၊ ပိုေမတၱာ ထားေအာင္၊ ပိုအသိပညာပြါးေအာင္) ကူညီရင္ အဲဒီ အလုပ္ေတြဟာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ ကိုယ္က်င့္ တရားေတြပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်က္ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ေထြျပားလွပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ္က အေကာင္းဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လုပ္လိုက္ေပးမဲ့လဲ ကိုယ့္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ ျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က မေကာင္းေပမဲ့လဲ ကိုယ့္အလုပ္က သူတစ္ပါးကို ေကာင္းက်ိဳး ရေစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ လုပ္တဲ့ အလုပ္က ကိုယ့္ကို အက်ိဳးရေစေပမဲ့ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေကာင္း ထိခိုက္တတ္ပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ အေကာင္းႏွင့္ အေတာ္အသင့္ေကာင္းတာ ေရာေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က မေကာင္းတဲ့အတြက္ အလုပ္ကလဲ ကိုယ့္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုပါ အက်ိဳးမရေစဘူး ဆိုရင္ ဒီလို အလုပ္မ်ိဳးဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းလို႕ အလုပ္ကလဲ ကိုယ့္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုပါ ေကာင္းက်ိဳး ရေစတယ္ဆိုရင္ ဒီလို အလုပ္မ်ိဳးဟာ အျပည့္အ၀ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပါ။


ေမး - ဒါျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြ ရွိပါသလား။
ေျဖ - ရွိပါတယ္။ ငါးပါးသီလဟာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္က်င့္တရားရဲ႕ အေျခခံ က်င့္၀တ္ပါပဲ။ ပထမ သိကၡာပုဒ္က သတၲ၀ါကို ထိခိုက္ နာက်င္ေစျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယက ခိုးမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ တတိယက ကာမဂုဏ္ ကိစၥေတြမွာ ေဖါက္ျပန္ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ စတုတၳက လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ပဥၥမက မူယစ္ေစတတ္တဲ့ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွန္သမွ်မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားပါပဲ။


ေမး - ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတရံမွာ သတ္ျဖတ္တာဟာ ေကာင္းတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဥပမာ - ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစတဲ့ ပိုးကိုသတ္တာ သင့္ကို သတ္မည့္လူကို သတ္တာမ်ိဳးေပါ့။
ေျဖ - သင့္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းမွာေပါ့။ အဲဟို အသတ္ခံရတဲ့ ပိုးမႊား၊ အသတ္ခံရတဲ့လူမွာ ဘယ္လိုေနမလဲ။ သင္ အသက္ရွင္ေနခ်င္သလို သူတို႕လဲ အသက္ရွင္ ေနခ်င္တာေပါ့။ သင္ေရာဂါျဖန္႕ပိုးကို သတ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါမွာ ကိုယ့္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ (ေကာင္းတာ)ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္သေဘာ (မေကာင္းတာ) ေရာေႏွာေနတယ္။ အဲဒီ သတ္ျဖတ္မႈက သင့္ကို ေကာင္းက်ိဳး (ေကာင္းမႈ) ရေစၿပီး၊ ဟိုပိုးမႊားကို ဆိုးက်ိဳး (မေကာင္းမႈ) ရေစတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရံဖန္ရံခါမွာ သတ္ျဖတ္ဖို႕ လိုေကာင္းလိုမွာ ျဖစ္ေပတဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းမႈေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။


ေမး - သင္တို႕ ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ပုရြက္ဆိတ္ေတြ၊ ၾကမ္းပိုးေတြႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက လြန္းပါတယ္။
ေျဖ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ခြဲျခားမႈ မရွိိဘဲ အားလံုးကို လႊမ္းျခံဳမိတဲ့ သနားၾကင္နာ က႐ုဏာတရား တိုးပြါးဖို႕ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ကမၻာေလာကႀကီးကို သတၱ၀ါတိုင္း သူ႕ေနရာႏွင့္သူ၊ သူ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္သူ အသီးသီး စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အေပါင္းအဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ သဘာ၀တရားရဲ႕ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ခ်ိန္ညီမႈကို ဖ်က္ဆီးမျပစ္မီ ကြၽႏု္ပ္တို႕ သတိထားသင့္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သဘာ၀တရားကို အျပည့္အ၀ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သံုးစားျခင္း၊ ေလ်ာ့သြားတာကို ျပန္ျဖည့္မေပးဘဲ သဘာ၀တရားရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အစက္ အေပါက္ကေလး တစ္ခုကိုေတာင္မွ မရမက ျဖစ္ၫွစ္ယူျခင္း၊ သဘာ၀တရားကို အႏိုင္ယူျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္းမ်ား အေပၚမွာ အေလးေပးထားတဲ့ အဲဒီ ယဥ္ေက်းမႈကိုပဲ ၾကည့္ပါဦး။ အခု သဘာ၀က ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ေနပါၿပီ။ ေလဟာ အဆိပ္ သင့္ေနပါၿပီ။ ျမစ္ေရေတြ ညစ္ညမ္းၿပီး ခန္းေျခာက္ကုန္ၾကၿပီ။ လွပတဲ့ တိရစၦာန္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာဟာ မ်ိဳးသုဥ္းကုန္ၾကပါၿပီ။ ေတာင္ေတြေပၚမွာ သစ္ပင္ ကင္းမဲ့ၿပီး ေတာင္ကတံုးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ေရတိုက္စားကုန္ၾကၿပီ။ ရာသီဥတုေတာင္မွ ေျပာင္းလဲ ေနပါၿပီ။ လူေတြဟာ ႀကိတ္ေခ်ဖို႕၊ ဖ်က္ဆီးဖို႕၊ သတ္ျဖတ္ဖို႕၊ စိတ္ေစာေနမႈကေလး နည္းနည္း ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရင္ပဲ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အားလံုးဟာ သဘာ၀ရဲ႕ အသက္ကို ေလးစားမႈ နည္းနည္းေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုတိုးလာေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ပထမ သိကၡာပုဒ္က ေျပာျပေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။


ေမး - ဒါေပတဲ့ မုသာ၀ါဒနဲ႕ ပတ္သက္တာ က်ေတာ့ ဘယ္လိုလဲ။ မုသား မေျပာဘဲ ေနလို႕ ျဖစ္ပါ့မလား။
ေျဖ - လူ႕အသိုင္းအ၀န္းထဲမွာ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြါးေရး ေလာကထဲမွာ ျဖစ္ေစ မုသားမပါဘဲ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ဖို႕အမွန္တကယ္ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဒီလို ထိတ္လန္႕စရာေကာင္းတဲ့ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲ ပစ္သင့္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုတာ ပိုၿပီး ေတာ္တည့္မွန္ကန္ဖို႕၊ ပိုၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားရင္း ျပႆနာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ လက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ သႏၷ႒ာန္ခ်ထားတဲ့ လူမ်ိဳးပါ။


ေမး - ေကာင္းၿပီ။ ဒါျဖင့္ အရက္ႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ဘယ္လိုလဲ။ နည္းနည္းပါးပါးေလး ေသာက္တာကေတာ့ မထိခိုက္တာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေျဖ - လူေတြဟာ အရက္ကို အရသာခံဖို႕ မေသာက္ၾကပါဘူး။ သူတို႕ တစ္ေယာက္တည္း ေသာက္တဲ့အခါ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ေသာက္ၾကတာပါ။ လူမႈေရး အေနနဲ႕ ေသာက္တဲ့အခါ အမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစဖို႕ ေသာက္ၾကတာပါ။ သို႕ေသာ္လဲ အရက္ကို နည္းနည္းေလးပင္ ေသာက္ဦးေတာ့ စိတ္ဓါတ္ ပ်က္စီးၿပီး သတိလက္လြက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အမ်ားႀကီး ေသာက္ရင္ေတာ့ ပ်က္စီးေတာ့တာပါပဲ။


ေမး - ဒါေပတဲ့ နည္းနည္းပါးပါးေသာက္တာဟာ သီလ မက်ိဳးဘူး မဟုတ္လား။ နည္းနည္းေလးပဲဟာ။
ေျဖ - ဟုတ္ပါတယ္။ နည္းနည္းေလးပါပဲ။ ဒါေပတဲ့ နည္းနည္းေတာင္မွ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရင္ သင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မခိုင္မာဘူးေပါ့။ မဟုတ္ဘူးလား။


ေမး - ငါးပါးသီလဟာ အျပဳသေဘာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါးပါးသီလက သင့္ကို မလုပ္ဖို႕ပဲ ေျပာတယ္။ လုပ္ဖို႕က်ေတာ့ မေျပာဘူး။
ေျဖ - ငါးပါးသီလဟာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္က်င့္တရားရဲ႕ အေျခခံ က်င့္၀တ္မွ်ပါပဲ။ က်င့္၀တ္အားလံုး မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြကို မွတ္သားထားၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြကို မလုပ္မိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို စ ရပါတယ္။ ဥပမာ - စကားေျပာတယ္ ဆိုၾကပါစို႕။ မုသားေျပာမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းအားျဖင့္ စ သင့္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီလို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးေတာ့ မွန္တဲ့စကား ႏူးညံ႕သိမ္ေမြ႕တဲ့စကား၊ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာစကား၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့စကားကို ေျပာရပါမယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။ မမွန္ေသာ စကားကို ေရွာင္ၾကဥ္သူသည္ မွန္ေသာစကား၊ အားကိုးထိုက္ေသာစကား၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာစကား၊ မွီခိုအားထားထိုက္ေသာ စကားကို ေျပာသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေလာကကို မလိမ္ညာ မလွည္႕စားေပ။ ဂံုးေခ်ာစကား ေရွာင္ၾကဥ္သူသည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀မ္း ကြဲျပားေစဖို႕ရာ ဤေနရာ၌ ၾကားေသာစကားကို ထိုေနရာ၌ မေျပာၾကားေပ။ ထိုေနရာ၌ ၾကားေသာ စကားကို ဤေနရာ၌ မေျပာၾကားေပ။ သူသည္ စိတ္၀မ္းကြဲျပား ေနသူမ်ားကို အေစ့အစပ္စကား ေျပာၾကား ေလ့ရွိ၏။ ခင္မင္ေနသူမ်ားကို ပိုမိုခ်စ္ခင္ေအာင္ အားေပးစကား ေျပာၾကားတတ္၏။ ညီညြတ္မႈသည္ သူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ညီညြတ္မႈသည္ သူ၏ ၀မ္းေျမာက္မႈ၊ ညီညြတ္မႈသည္ သူ၏ ခ်စ္ခင္မႈျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သူစကားေျပာရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ စိတ္ထား ေစတနာျဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားကို ေရွာင္ၾကဥ္သူသည္ အျပစ္ကင္းေသာ စကား၊ နား ၀င္သာေသာ စကား၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ စကား၊ စိတ္ႏွလံုးသို႕ သက္၀င္ေသာ စကား၊ ယဥ္ေက်းေသာ စကား၊ အမ်ားႏွစ္သက္ သေဘာက်ေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏ ။ အက်ိဳးမရ အႏွစ္သာရ မရွိေသာ စကားကို ေရွာင္ၾကဥ္သူသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စကား၊ မွန္ေသာစကား၊ အက်ိဳးရွိေသာ စကား၊ တရားႏွင့္ စပ္ေသာ စကား၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။ သူသည္ စိတ္ႏွလံုး၌ သိုမွီထားထိုက္ေသာ စကား၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာစကား၊ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကား၊ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ေသာစကား၊ အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။


ေမး - ထာ၀ရဘုရား သို႕မဟုတ္ တန္ခိုးရွင္ဘုရားမ်ားရဲ႕ တန္ခိုးကို အားကိုးအားထားမွသာလွ်င္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ တခ်ိဳ႕ ေျပာၾကပါတယ္။ (အဲဒါ ဘယ္လို အေဘာရပါသလဲ။)
ေျဖ - ဒါကေတာ့ လံုး၀ မွားပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြကို ျပဳမူေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ ဘယ္ဘာသာမွ မကိုးကြယ္သူေတြ သန္းခ်ီရွိၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ တစ္ခါတေလမွသာ မဟုတ္ဘဲ အျမဲတေစ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြကို ျပဳမူေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ေယာက္ကို ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့ လူမ်ားအၾကားမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလိုပါပဲ။ သင္ဟာ ႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစားရင္ သင့္ရဲ႕ အျပဳအမူေတြကို စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လံုး၀ အျပည့္အစံု မစင္ၾကယ္ႏိုင္ေတာင္မွ ပိုၿပီး စင္ၾကယ္ေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။


ေမး - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ သက္သတ္လြတ္ သမားေတြ ျဖစ္သင့္တယ္ မဟုတ္လား။


ေျဖ - အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ သက္သတ္လြတ္သမားမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ တပည့္မ်ားကိုလဲ သက္သတ္လြတ္စားဖို႕ မမိန္႕ၾကားပါဘူး။ ဒီေခတ္မွာေတာင္မွ သက္သတ္လြတ္သမား မဟုတ္ဘဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။


ေမး - ဒါေပမဲ့ သင္ အသားစားရင္ သတၱ၀ါတစ္စံုတစ္ဦး ေသတဲ့အတြက္ သင့္မွာ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ငါးပါးသီလထဲက ပထမ သိကၡာပုဒ္ကို ခ်ိဳးတာ မဟုတ္ပါဘူးလား။


ေျဖ - မွန္ပါတယ္။ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအားျဖင့္ သြယ္၀ိုက္ၿပီးတာ၀န္ရွိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လဲ သင္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စားတဲ့အခါလဲ အတူတူပါပဲ။ လယ္ယာဦးႀကီးက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ပိုးေပါက္မပါဘဲ သင့္ ထမင္းစားပြဲေပၚ ေရာက္ေအာင္ အဆိပ္ေတြ ဖ်န္းေပးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ သားေရခါးပတ္အတြက္၊ လက္ဆြဲအိပ္အတြက္၊ သင္သံုးတဲ့ ဆပ္ျပာခ်က္ဖို႕ အမဲဆီ၊ ၿပီးေတာ့ တျခား တိရစၦာန္ သားေရနဲ႕ လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ဒါေတြအတြက္ တိရစၦာန္ေတြကို သတ္ရပါတယ္။ တျခား သတၱ၀ါ ေသတဲ့အတြက္ တစ္နည္းနည္းနဲ႕ သြယ္၀ိုက္ၿပီး တာ၀န္ မရွိေအာင္ အသက္ရွင္ေနဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒုကၡသစၥာရဲ႕ ပံုစံ တစ္ခုပါပဲ။ သူလို ကိုယ္လို သာမာန္ အသက္ရွင္ေနတာဟာ ဆင္းရဲပါတယ္။ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ သင္ ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္တဲ့ အခါမွာ သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းအတြက္ တိုက္႐ိုက္ တာ၀န္ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေရွာင္ၾကဥ္ရပါတယ္။


ေမး - မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ အသား မစားၾကဘူး မဟုတ္လား။
ေျဖ - အဲဒါ မမွန္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာက သက္သတ္လြတ္စားဖို႕ အလြန္ အေလးထားေပမဲ့ တိဘက္ႏွင့္ ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြ ကေတာ့ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေရာ ဘုန္းႀကီးေတြပါ အသားစားတဲ့ အေလ့ ရွိပါတယ္။


ေမး - သို႕ေသာ္လဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ဟာ သက္သတ္လြတ္သမားပဲ ျဖစ္သင့္တယ္လို႕ ကြၽႏု္ပ္ထင္ေနတုန္းပဲ။
ေျဖ - လူတစ္ေယာက္ဟာ သက္သတ္လြတ္ ၀ါဒကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ က်င့္သံုးၿပီး တကိုယ္ေကာင္းဆန္မယ္၊ မ႐ိုးေျဖာင့္ဘူး၊ ယုတ္ညံ့ နိမ့္က်မယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က သက္သတ္လြတ္သမားေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ခ်င္စာတရားရွိတယ္၊ ရက္ေရာတယ္၊ သနားၾကင္နာတတ္တယ္ဆိုရင္ ဒီလူ ႏွစ္ေယာက္ထဲက ဘယ္သူဟာ ပိုေတာ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္မလဲ။
ေမးသူ - ႐ိုးေျဖာင့္ၿပီး သနား ၾကင္နာတတ္တဲ့လူက ပိုေတာ္ပါတယ္။
ေျဖသူ - ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။


ေမးသူ - ဒီလို ပုဂၢိဳလ္က စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလို႕ပါ။
ေျဖသူ - အတိအက် မွန္ပါတယ္။ အသား မစားတဲ့ လူက စိတ္ထား မျဖဴစင္ဘဲ ရွိတတ္သလို အသားစားတဲ့လူက စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္ေနတာလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတာ္မွာ အေရးႀကီးတာက စိတ္ႏွလံုးရဲ႕ အရည္အခ်င္းပါ။ အစားအစာမွာပါတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ အသားမစားဖို႕က်ေတာ့ သိပ္ဂ႐ုစိုက္ၾကတယ္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္တာ၊ မ႐ိုးေျဖာင့္တာ၊ ရက္စက္တာ၊ မနာလို ၀န္တိုတာေတြ ကိုေတာ့ ေၾကာင့္ၾကခံၿပီး မစဥ္းစားၾကဘူး။ လုပ္ဖို႕ လြယ္ကူတဲ့ အစားအစာ ေျပာင္းလဲတာကိုေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ လုပ္ဖို႕ ခက္တဲ့ စိတ္ထား ေျပာင္းဖို႕က်ေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သက္သတ္လြတ္စားသူ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာမွာ အေရး အႀကီးဆံုးက စိတ္ထား ျဖဴစင္ဖို႕ပဲဆိုတာ မွတ္ထားပါ။


(credit to: http://myatlayngon.blogspot.com/2010/02/txt.html or http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2008-08-30-03-23-18/4869-2010-03-20-21-35-50)


Tuesday, September 14, 2010

ဟာသ (အခ်ိဳးေတြ ေျပာင္းပစ္လိုက္)

ဟာသလို႔ ႀကိဳေခါင္းစဥ္တပ္ထားမွ ေတာ္ကာက်မယ္ထင္တယ္ :)

အခ်ိဳးေတြ ေျပာင္းသြားတာကို ကာတြန္းဆရာက သတိထားမိလို႔ သေရာ္ထားတဲ့ ဟာသေလးပါ။
Vol.6 / No.41 Monday, September 13 - 19 , 2010 ထုတ္ THE VOICE ဂ်ာနယ္ထဲက ကာတြန္းေလး.. အမွန္အကန္ ဟာသေလးပါ။

Monday, September 13, 2010

ကိုယ့္ဘာသာ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စားၾကျခင္းေပါင္မုန္႔လုပ္တဲ့စက္ကေလး (စီတီးမတ္ကဝယ္လာတာ Akira တံဆိပ္နဲ႔ေလ) အဲတာေလး ဝယ္လာၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စားေနတာ တယ္မိုက္သဗ်ာ... ၉၀၀ ဂရမ္ တစ္လံုးကို ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္၆၅၀က်ပ္ေလာက္ ႐ွိသဗ်။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္နဲ႔ ဥပဒ္ျဖစ္တာေတြ မပါေတာ့ ဘူးေပါ့။ အဲ့ဒီ စက္မွာ လုပ္နည္းေလးေတြ ပါတယ္။ အဲဒါေလး ၾကည့္ၿပီး ဖုတ္ေနတာ...

ထည့္တာကေတာ့ အစဥ္လိုက္ထည့္ရမွာ..
ေရ ၃၀၀ မီလီလီတာ
ဆား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁.၇၅ ဇြန္း
သၾကား ဇြန္းႀကီး ၂ဇြန္းတိတိ
ေထာပတ္၊မဂ်ရင္း ထည့္ခ်င္ နဲနဲထည့္ (optional)
ၾကက္ဥ ထဲ့ခ်င္ထည့္ တစ္လံုး (optional)

ဂ်ံဳမႈန္႔ ၅၀၀ ဂရမ္
အင္စတန္႔ရိစ္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁.၅၀ ဇြန္း
ဆီ ဇြန္းႀကီး ၂ဇြန္းခြဲ

အစဥ္လိုက္ထည့္ၿပီး။ မီးပလပ္တပ္ၿပီး ၃နာရီေလာက္ လြတ္ထားရင္ ရပါၿပီဗ်ာ... ေပါင္မုန္႔ အလံုးႀကီးတစ္လံုး ဖိုကိုဖြင့္လိုက္ရင္ ေမႊးေနတာပဲ။ (က်က္သြားရင္ ေဘးအိမ္ကေတာင္ မနာလိုျဖစ္ရေအာင္ကို ေမႊးတာေနာ္ :) )

မနက္စာ (ဘရိတ္ဖတ္စ္) အတြက္ မွန္းၿပီး ညဘက္ထ လုပ္ထားမိလိုက္ရင္ ၃နာရီနဲ႔ ရေတာ့ မေနႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ..တမိသားစုလံုးထၿပီး ဝါးတီးဖြင့္ပစ္လိုက္တာ...မနက္က်ေတာ့ ေပါင္မုန္႔က ဖင္ကပ္ပဲ က်န္တယ္။
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လုပ္တယ္ ဆိုေတာ့ ႀကိဳက္သေလာက္စားပဲ..ကုန္ရင္ ေနာက္တစ္လံုးလုပ္မွာ ဆိုေတာ့ေလ..

ဂ်ံဳမႈန္႔ တပိႆာတစ္ထုပ္မွာ ၁၆၀၀ ဂရမ္ပါေတာ့ ေပါင္မုန္႔ ၃လံုး ရတယ္ အိုက္ထို႔ေရ...။
တျခား ဖို၊ အိုဗင္နဲ႔ လုပ္နည္းေတာ့ မသိေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ဒါေလးနဲ႔ အဆင္ေျပေနတယ္။ :)

Dropbox မွာ သတိျပဳမိတာေလးေတြ

Dropbox ဘာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ကိုေစတန္ေဂါ့ေရးထားတဲ့ Dropbox မိတ္ဆက္ (link: http://www.saturngod.net/knowledgebase/dropbox ) ကို ဖတ္ပါလို႔ ညႊန္းပါရေစ။ သူေရးထားတာ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စံုပါတယ္။

Dropbox ကို စသံုး၊ စမ္းသံုးၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဒီလင့္ေလးက http://db.tt/kk53Qu9 သြားေပးရင္ သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ပိြဳင့္တိုးတာေပါ့ေနာ္း... :)

ဒီမွာေတာ့ Dropbox သံုးရင္ က်ေနာ္ ေတြ႔တာေလးေတြ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါမယ္။

အေကာင့္ စဝင္ခါစမွာ ဖိုလ္ဒါ ႏွစ္ခု ေတြ႔ပါတယ္။ Public ရယ္ Photo ရယ္ပါ။

Public ဖိုလ္ဒါဟာ သူ႕အထဲ ထဲ့သမွ်ဖိုင္မွာ ေအာ္တို Public Link ရပါတယ္။ (အဲ့ ဖိုလ္ဒါထဲက ဖိုင္တစ္ခုခုကို right click ေခါက္ၾကည့္ရင္ ျမင္ရပါတယ္။) အဲ့ေတာ့ ဒီ public link ကို သိသူတိုင္း ဖိုင္ကို ဝင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ပဲ လင့္ေပးေတာ့ ဆြဲယူလို႔ပဲ ရပါတယ္။ ဝင္ဖ်က္လို႔ မရပါ။

Photo ဖိုလ္ဒါဟာလည္း သူ႕အထဲ ထဲ့သမွ် ပံုဖိုင္၊ ဖိုလ္ဒါေတြမွာ ေအာ္တို Public Gallery Link ရပါတယ္။ (အဲ့ ဖိုလ္ဒါထဲက ဖိုင္တစ္ခုခုကို right click ေခါက္ၾကည့္ရင္ ျမင္ရပါတယ္။) အဲ့ေတာ့ ဒီ public Gallery link ကို သိသူတိုင္း ဂါလာရီကို ဝင္ၾကည့္ ဆႏၵရွိက ပံုကိုယူႏိုင္ပါတယ္။ ဝင္ဖ်က္လို႔ မရပါ။

ထို ဖိုလ္ဒါႏွစ္ခု၏ အျပင္မွာ မိမိဘာသာ ေဆာက္ေသာ ဖိုလ္ဒါမ်ားတြင္ ေအာ္တို public link မထြက္ပါ။ Security အပိုင္းကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း မိမိ၏ အီးေမးႏွင့္ password သိသူသာ ဝင္ယူလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ထို ဖို္လ္ဒါမ်ားကို public link ထြက္လိုေသာ္ Rosemary လုပ္ၾကည့္သလို Share လုပ္မွ ရပါမယ္။ ထိုသို႔ ရွယ္ယာေပးထားေသာ ဖိုလ္ဒါ၏ public link ကို သိသူတိုင္း ထို ဖိုလ္ဒါထဲရွိ ဖိုင္ကို ဝင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဝင္ျပင္၊ ဝင္ဖ်က္လို႔ ရပါတယ္။

အလားတူ သူမ်ားမွ မိမိအား ရွယ္ယာေပးလာေသာ ဖိုလ္ဒါထဲရွိ ဖိုင္ကို ဝင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဝင္ျပင္၊ ဝင္ဖ်က္၊ ဝင္ေဆာက္လို႔ ရပါတယ္။

Public ဖိုလ္ဒါ၏ အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ဖိုင္မ်ား ေအာ္တို public link မထြက္ပါ။ ရွယ္လိုပါက Public ဖိုလ္ဒါ ထဲ ထည့္ (ပံုဆိုရင္ Photo ဖိုလ္ဒါထဲ ထည့္) ဒါမွမဟုတ္ ဖိုလ္ဒါ အလြတ္ထဲ ထည့္၍ ၎ ဖိုလ္ဒါကို ရွယ္မွ ရပါမယ္။ ဒီေတာ့ အျပင္မခံလိုပဲ read only သာ ေပးလိုပါက public ထဲ ထည့္ေပးတာ ပိုေကာင္းပါမယ္။ (ဥပမာ Rosemary မွ ရွယ္ေပးေသာ private Folder အတြင္း က်ေနာ္ စာတစ္ေစာင္ ဝင္ေရးလိုက္လို႕ ရသြားတာ သတိျပဳၾကည့္ပါ။)

ေနာက္တစ္ခုက... Public ဖိုလ္ဒါထဲမွ မိမိရွယ္ထားေသာ ဖိုင္မ်ား ေနရာေရႊ႕ ၊ ဖိုင္အမည္ ေျပာင္းပါက ေအာ္တို Public Link လည္း ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ လင့္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။ လင့္အသစ္ ျပန္မွ်မွ ရပါမယ္။ က်ေနာ္ မွ်ထားတဲ့ ဖိုင္ နာမည္ ေျပာင္းမိလို႔ လင့္ပါ ေျပာင္းသြားပါတယ္။ လင့္ အသစ္က http://dl.dropbox.com/u/11126335/Public_EBooks/PyiThuNiTi%2037083049-www-maukkha-org.pdf ျဖစ္ပါတယ္။

မွ်တဲ့ လင့္ရွည္ေနရင္ တိုလိုက္လို႔လည္း ရပါတယ္။ လင့္အတိုကို ဝက္ေပ့က ဝင္ယူရပါတယ္။ ခုနကဖိုင္၏ လင့္အတိုမွာ http://db.tt/kKrgLbC ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္က ဖိုင္ကို မွ်ရင္ ယူသူက ဖိုင္ကို တန္းဆြဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖိုင္ဆိုဒ္ ႀကီးရင္ ယူသူဘက္မွာ (ဖိုင္ကို ဆြဲခ်ေနတာေၾကာင့္) စက္ေၾကာင္သြားသလို ခံစားရေစပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ႀကီးရင္ ဖိုင္ကို မွ်တာထက္ သူ႔ parent folder ကို မွ်တာက ပိုေကာင္းမယ္ ခံစားရပါတယ္။ သတိထားမိလို႔ပါ။ (*You can't create shared folders inside your Public folder.)

က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္အေကာင့္နဲ႕ ဒေလာ့ေဘာက္ ဝင္သံုးတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတိုင္းမွာ ကိုယ္ access လုပ္ခဲ့တဲ့ ဖိုင္ေတြ က်န္ရစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ အြန္လိုင္းဘက္က လံုၿခံဳေနေပမယ့္ ေအာ့ဖ္လိုင္းဘက္မွာေတာ့ အဲ့ဖိုင္ေတြ secure ျဖစ္ဖို႔ရာ ကိုယ့္တာဝန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ (မိမိတစ္ဦးတည္း သံုးသည့္ စက္မဟုတ္ပါက) ဒေလာ့ေဘာက္က ေအာက္/ ထြက္ၿပီဆိုရင္ ထို ဖိုင္မ်ားကိုပါ Windows Explorer ဖြင့္၍ ရွင္းသင့္က ရွင္းပစ္ဘို႕ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

က်ေနာ္ ေတြ႔တာ ဒါ အကုန္ပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ သတိျပဳမိတာ ေတြ႔ရင္ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦးဗ်ိဳ႕...

Thursday, August 19, 2010

Gtalk မွာ မိမိကို ဘေလာ့ (block) ထားလား၊ မထားလား စစ္ၾကည့္ခ်င္..

အခုတေလာ ဂ်ီေတာ့မွာ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္ကို သတိထားမိတယ္ ဆိုပါစို႔..
တကယ္ပဲ အြန္လိုင္းမတက္တာလား ကိုယ့္ကို ဘေလာ့ (block) လုပ္ၿပီး ေရွာင္ေနလို႔ ကိုယ္ သူ႕ကို မေတြ႔ရတာလား စစ္ၾကည့္ရေအာင္

(မွတ္ခ်က္။ Gtalk to Gtalk စစ္ၾကည့္တဲ့ နည္းက မဟန္ေတာ့ဘူးေနာ္။ စစ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ 2010 Aug 19 က စစ္ထားတာေလ..။

ဒီေတာ့..) စစ္ကူေခၚၾကမယ္။ တျခားနည္းေတြလည္း ရွိဦးမွာပါ။ ဒီမွာေတာ့ က်ေနာ္ သိတဲ့ နည္းေလး ေဖာက္သည္ခ်ပါရေစ။Pidgin နဲ႔ စစ္ၾကည့္တဲ့နည္းေလးပါ။
Free ပါ။ မူရင္းကို သူဝက္ဆိုဒ္ကေန ဆြဲခ်ယူႏိုင္ပါတယ္။ http://pidgin.im/
Pidgin ကိုသံုးၿပီး GTALK ေကာ Yahoo ေကာ IM အေတာ္မ်ားမ်ားကို လွမ္းေတာ့လို႔ ရပါတယ္။ မိမိ၏ IM အေကာင့္ေတြလည္း တစ္ခုမကထည့္ပီး တၿပိဳင္နက္ Talk ႏိုင္ပါတယ္။ အခု သူ႕ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲခ်ၿပီး အင္စေတား လုပ္ပီးသြားၿပီး ဆိုပါစို႔။ အသစ္ဆိုေတာ့ အေကာင့္တစ္ခုမွ မ႐ွိေသးဘူးေပါ့။ Add Account နဲ႔ မိမိ၏ အေကာင့္ကို ထည့္ေပးရပါမယ္။


မိမိအေကာင့္က Gtalk အေကာင့္ဆိုရင္ Gtalk ကို ေ၇ြးပါ။ ေအာက္မွာ အဝါတားျပထားတဲ့ သံုးခုကို ထည့္ေပးရပါမယ္။ username ရယ္ password ရယ္ ေနာက္ (ကိုယ္ပိုင္စက္ ဆိုရင္) remember password ရယ္ေပါ့။ ၿပီးရင္ အက္ကို ႏွိပ္လိုက္ရံုပါပဲ။


ေအာက္ကပံုမွာ PIDGIN က မိမိဂ်ီေတာ့အေကာင့္နဲ႔ တက္ေနပံုပါ။
ကိုယ့္ကို ပုန္းေရွာင္ေနသူက offline ျဖစ္ေနမွာ ဆိုေတာ့ offline ေဘာ္ဒါေတြကို ျပခိုင္းလိုက္ပါမယ္။


offline ေဘာ္ဒါေတြထဲက ကိုယ့္ကို ဘေလာ့လုပ္ထားတယ္လို႔ သံသယရွိသူကို သူ႕နာမည္ေပၚ Right click ေခါက္ပီး Get Info လုပ္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ကပံုလို Full name နဲ႔ Photo (ပံု) တို႔ ဘာတို႔ ေတြ႔ျမင္ရရင္... သူက offline သက္သက္ ျဖစ္ေနတာ ကိုယ့္ကို ဘေလာ့ထားတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိသာပါတယ္။ (ဟူး...ေတာ္ပါေသးရဲ႕)အဲ့... Get Info လုပ္ၾကည့္လို႔ ေအာက္ကပံုလို ေဗ်ာင္ခ်ည့္ (ဒါမွမဟုတ္) Status offline တစ္ေၾကာင္းတည္း ေပၚလာရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ သူ ကိုယ့္ကို ဘေလာ့ထားတာပဲ။


ဘာဆက္လုပ္မလဲ?

သူ ကိုယ့္ကို မခင္ရင္ ကိုယ္လည္း မခင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ..။ တဘက္သတ္ႀကီး ဘေလာ့ခံရတာထက္စာရင္ ကိုယ္လည္း သူ႕ကို ျပန္ဘေလာ့မွာေပါ့။ ဘဲစားဘဲေက်ပဲ...။ အဲ့တာ ေအးကေရာ...။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ျပန္မေက်ေအးမခ်င္း (ႏွစ္ဘက္စလံုးက ျပန္ၿပီး unblock မလုပ္မခ်င္း) အြန္လိုင္းမွာ မေတြ႔ေတာ့ဘူးသာ မွတ္ေပေရာ့ပဲ...။ :D

ဒါမွမဟုတ္ သူ႕ကို ကိုယ့္ Contact List ထဲကေန Remove လုပ္ပလိုက္လည္း ေအးတာပဲ...။ ျပန္ အင္ဗိုက္မလုပ္မခ်င္း မေတြ႔ေတာ့ဘူးေပါ့...။ :D

ပံုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အိုင္ဒီယာ ဒီေနရာမွ ရယူထားပါသည္။
/ဧးသိမ္း/

Monday, August 16, 2010

ဘာလဲဟ EVD ?

ဘာလဲဟ EVD ?


၁) ဘာလဲဟ EVD စက္ ?
မေန႔က အမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ဝယ္ေပးပါ အကူအညီေတာင္းတာနဲ႔ EVD စက္တစ္လံုး အဝယ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာေတာ့ EVD စက္ေတြ အေတာ္ ေပါတာပဲဗ်ာ.. တရက္နဲ႔ စုတ္မည့္ တရုတ္စက္ေတြေလ..။ တခ်ိဳ႕ ထိုင္းစာလံုးေတြ ပါေပမည့္လည္း တကယ္တမ္းက တရုတ္စက္ေတြပဲတဲ့ ဆိုင္ကအေရာင္းဝန္ထမ္းက ရွင္းျပပါတယ္..

EVD ဆိုတဲ့ နည္းပညာ တရုတ္က ကုမၸဏီေတြ ေပါင္းလုပ္တာပါတဲ့ ၂၀၀၃ ~ ၂၀၀၄ ေလာက္က ၾကားလိုက္တယ္။ အခုကမာၻမွာ Blu Ray ေတြ ေခတ္စားေနခ်ိန္ ၂၀၁၀မွာ ျမန္မာမွာ တရုတ္က EVD စက္ေတြ တင္သြင္းၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဘလူးေရးက ေဈးႀကီးေနဆဲပါ။ တရုတ္က စေၾကညာတံုးက မွတ္သားမိတာကေတာ့ ဒီ EVD နည္းပညာဟာ Play Back only တဲ့။ (ဆိုလိုတာက လုပ္ပီးသား EVD ေခြကိုသာ EVD စက္နဲ႔ဖြင့္ၾကည့္လို႔ ရမယ္။ EVD နည္းပညာနဲ႔ ေခြတစ္ေခြ ေဆာက္ဖို႔ နည္းပညာ မေပးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ Decoder မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ Encoder / Console Player စက္ပဲ ေရာင္းမယ္ေပါ့။)

ေပါက္ေဖာ္ေတြ ဒါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ သိတတ္တယ္ေနာ္။ ရိုးရိုး DVD စက္တစ္လံုးေဆာက္ဘို႔ ကုန္က်တဲ့ လိုင္စင္ စရိတ္ (Licensing Costs, ဥပမာ DVD နည္းပညာကို သံုးဖို႔ ထိုနည္းပညာ ထုတ္လုပ္သူထံ ေပးရတဲ့ လိုင္စင္ေၾကး တစ္လံးကို ၁၃ေဒၚလာ ~ ေဒၚလာ၂၀ၾကားရွိသည္ဆိုပဲ) ေတြ က ကာမိေအာင္ ကိုယ့္နည္းပညာနဲ႔ ကိုယ္ ေခြထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီေတာ့ စက္ထုတ္ဘို႔ လိုင္စင္ေၾကး ေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္း။ သူမ်ား နည္းပညာသာ ခိုးသံုးတာ သူ႔နည္းပညာက်ေတာ့ ေခြထုတ္ခြင့္ေတာင္ မေပးခ်င္တာ သိသာတယ္။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္ ေမးၾကည့္လိုက္တယ္။ EVD ေခြေတြက ဘယ္မွာ ဝယ္လို႔ ရသလဲ? ဆိုင္က လူငယ္ေလးက..."EVD ေခြက အျပင္မွာ ဝယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီစက္ထဲမွာေတာ့ နမူနာတစ္ခ်ပ္ ပါလာပါတယ္။ EVD ေခြ ဖြင့္လို႔ ရမရ ဒီ ေခြနဲ႔ စမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္.." တဲ့...။ အျပင္မွာ ဘယ္ဝယ္လို႔ ရမလဲေနာ္း။ EVD နည္းပညာက ကမာၻမွာ ေရပန္းမွ မစားတာေလ..။

EVD ေခြက..
ကားမ်ားမ်ားဆန္႔ (Quality ထက္ Quantity ကို ဦးစားေပး) ဘို႔ ရည္ရြယ္ေပမယ့္
ယေန႔ ကမာၻက...
ပံုရိပ္ၾကီးႏိုင္သမွ်ႀကီး bitrate မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားတာျပခ်င္ (Quantity ထက္ Quality ကို ဦးစားေပး) ေနၾကတာေလ။

ဒီေတာ့ ေခြခုတ္လို႔ မရတဲ့ EVD နည္းပညာ ကမာၻမွာ ေရပန္းမစားတာ အဆန္းေတာ့ မႈတ္ဖူးေပါ့။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေတာ့ EVD စက္တစ္လံုး ဝယ္ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ.. ေဈးက ေတာ္ေတာ္ေပါတာကိုး..တရက္နဲ႔ စုတ္သြားရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ :) EVD စက္ေတြ ဒီမွာ ဘာလို႔ လူႀကိဳက္မ်ားလဲ ေမးရင္ အဓိကအေျဖက "ေဈးေပါၿပီး ေခြစံုဖတ္တဲ့စက္" မို႔လို႔ပါ။ ေခြစံုဖတ္တယ္ဆိုကတည္းက DVD, MP3, MP4, DIVX, JPG စတဲ့ေခြေတြ အစံုဖြင့္လို႔ ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ နည္းပညာေတြအတြက္ လိုင္စင္စရိတ္အကုန္အက်မခံထားပဲ EVD ကို ေရွ႔တန္းတင္လိုက္ေတာ့ ေဈးေပါေပါနဲ႔ ထုတ္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။

၂) ဘာလဲဟ EVD ေခြ ?
EVD စက္ဝယ္ျဖစ္သြားေတာ့ EVD ေခြတစ္ေခြ ရလာတယ္ေပါ့။ ကလိလို႔ ရပီေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ ေခြခဏငွါးပီး ကိုယ္ကလိဘို႔ အရင္ Image ရိုက္ပလိုက္တယ္။ ေပါက္ေဖာ္ေတြ ဒါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ သိတတ္တယ္ေနာ္ဆိုတဲ့ စကားအတြက္ ေနာက္ သာဓက တစ္ခု ျပပါဦးမယ္။ ဘာေတြ႔တယ္ထင္လဲ။ ေခြထဲမွာေလ။ ဖိုင္ ပိစိေလး ႏွစ္ဖိုင္က လြဲလို႔ ဘာ media ဖိုင္မွ မပါဘူး။


ဒါနဲ႔ ေခြ Disc Size ကို ေသခ်ာေအာင္ ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အႀကီးႀကီးပဲ. 4.24 Gb


ေသခ်ာတာကေတာ့ မီဒီယာဖိုင္ေတြ ဖြက္ထားပီေပါ့။ အဲ့တာကိုလည္း ေတာေတာ္သိတတ္တယ္ ေျပာခ်င္တာပါ။ တကမာၻလံုးက ကားေတြ ကူးၿပီးသာ ျဖန္႔ခ်ီေနတာေလ..သူ႔နည္းပညာနဲ႔ ေခြ ခုတ္ခြင့္ မျပဳတဲ့ အျပင္ သူ႕ေခြေတာင္ ဖြင့္မရေအာင္ ဖိုင္ေတြ ဖြက္ထားတယ္။ (အဲ...ဗမာေတြေလာက္ေတာ့ မယုတ္မာဘူးဗ်. ဗမာေတြက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ေခြဖြင့္ရင္ ဒုကၡေပးေအာင္လို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပါ ထည့္ထားတတ္တာ)

ဧးသိမ္းကို ပညာျပတယ္ေပါ့ဗ်ာ...တတ္သည့္ပညာ မေနသာ..ဒီေခြထဲက ဖိုင္ေတြ ရေအာင္ ယူမယ္ေပါ့။ ဒါမွလည္း EVD ဘာနည္းပညာလဲ သိရမွာေလ..။ ေခၚတင္လိုက္တယ္ ISO Buster ကို.. က်ေနာ့္ လက္ကတံုးေတာင္ေဝွး ေဆာ့ဝဲေလး (ကလိေနက်သူမ်ား သိပါသည္။ ေနရာတကာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤပို႔စ္တြင္ အတက္ မတြဲထားပါ။)


ISO Buster နဲ႔ ခုနက Disc image ကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တယ္။
ISO ဖိုင္စံနစ္နဲ႔ၾကည့္ရင္ ဘာဖိုင္မွေတာင္ မျမင္ရဘူး။


Joliet ဖိုင္စံနစ္နဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဝင္းဒိုးနဲ႔ ဖြင့္ၾကည့္သလိုပဲ။ ျမင္ကြင္းက တူတူ။ ဖိုင္ပိစိ ၂ဖိုင္တည္း..။


မီဒီယာဖိုင္ေတြ ဖြက္ထားတာေတာ့ ေသခ်ာၿပီ။ ဘယ္နားဖြက္ထားလည္း ရွာၾကည့္ဘို႔ပဲ လိုတယ္။ ဖိုင္ပိစိ ၂ဖိုင္ေပၚတဲ့ Joliet ကို ပေရာ္ပါတီေခါက္ၾကည့္တယ္။


ေအာက္မွာ အဝါနဲ႔ ျပထားသလိုပဲ Big Endian နဲ႔ ျပထားတဲ့ JOLIET တဲ့. ဒါက ဖိုင္ပိစိ ၂ဖိုင္ေပၚေနတဲ့ Joliet ေပါ့..


ဒါဆို ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ျပခိုင္းမယ္။ (မွတ္ခ်က္ ဤ အဆင့္မေရာက္ခင္ ေတာ္ေတာ္ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ သံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဥပမာ missing file search တို႔ ဘာတို႔..အခုေတာ့ trial & error ကေန လုပ္နည္းသိသြားလို႔ တန္းေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။)

(မွတ္ခ်က္။ CD ကလည္း Harddisk လိုပဲ။ အထဲမွာ သိမ္းထားတာေတြကို စာရင္းနဲ႔ မွတ္ထားပါတယ္။ ထိုစာရင္းကို path table လို႔ ေခၚပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က CD တစ္ခ်ပ္မွာ ဖိုင္စာရင္း (path Table) တစ္ခုမက တည္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

ခုနက အထိ ျပေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာက ဖိုင္စာရင္းမွာ ဖိုင္ပိစိ၂ဖိုင္ပဲ ေတြ႔ေနရတာဟာ ကိုယ္ၿကည့္ေနတဲ့ ဖိုင္စာရင္း (path Table) မွာ ဖိုင္ပိစိ၂ဖိုင္ပဲ စာရင္းေပါက္လို႔ပါ။

အဲ...EVD စက္လို႔ ေခၚတဲ့ Console Player က်ေတာ့ ဖိုင္ေတြ ျမင္ရၿပီး play back လုပ္ႏိုင္တာဟာ သူၾကည့္ေနတဲ့ ဖိုင္စာရင္း (path Table) က အဲ့မီဒီယာဖိုင္ေတြ စာရင္းေပါက္တဲ့ တျခား စာရင္း တစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒါဆို EVD စက္ဆိုရင္ ျမင္ရမည့္ ဖိုင္စာရင္း (path Table) ကို က်ေနာ္တို႔ ရွာေတြ႔ရင္ ရပီေပါ့ေနာ္း)

Big Endian နဲ႔ လိုတာ မေတြ႔ရင္ Little Endian နဲ႔ဆိုရင္ေကာ ဘာေတြ ရွိေနမလဲ စမ္းၾကည့္ပါတယ္။ Options ထဲဝင္ၿပီး ေအာက္ကပံုလိုမ်ိဳး ေရြးေပးလိုက္ပါတယ္။ Show Both ေပါ့..။


ဒန္႔တန္တန္...
ေတြ႔ပါၿပီဗ်ာ...ဘသားေခ်ာ မီဒီယာဖိုင္ေတြ သူတို႕က Little Endian notation နဲ႔ ေရးထားတဲ့ ဖိုင္စာရင္းမွာ စာရင္းေပါက္ေနတာကိုး။ ေအာက္ကပံုမွာ ISO ေဖာ္မက္ + Little Endian notation နဲ႔ Path Table ပါ။

File Name ေတြ DOS ဖိုင္လိုမ်ိဳး ၈လံုးစီပဲ ရွိတယ္။ သတိျပဳၾကည့္ပါ။ File type က်ေတာ့ EVD တဲ့ :)


ေအာက္ကပံုမွာ Joliet ေဖာ္မက္ + Little Endian notation နဲ႔ Path Table ပါ။
File Name ေတြ Windows ဖိုင္လိုမ်ိဳး အတိအက် ရွိတယ္။ သတိျပဳၾကည့္ပါ။ File type လည္း EVD ပဲ


သူတို႔ကို EVD ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲ ထည့္ထားတာလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။ ကဲ... ဒီဖိုင္ေတြရဲ႕ parent folder ကို right ကလစ္ေခါက္ၿပီး hard disk ထဲ ျဖည္ထုတ္လိုက္ပါမယ္။ Voila! ...က်ေနာ္ လိုခ်င္တာေတြ ရၿပီ :)


၃) ဘာလဲဟ EVD ဖိုင္ ?
ဖိုင္ေတြ ဟက္ဒစ္ထဲ ရမွေတာ့ ဆက္ကလိဖို႔က ဘာလဲဟ EVD ဖိုင္ေပါ့။ ဆက္ကလိ ၾကည့္ဖို႔ပဲ လိုေတာ့တယ္ေလ။

နမူနာအေနနဲ႔ သူ႕ဖိုင္တစ္ခုေလာက္ေရြးၿပီး File type ကို avi လို႔ ေျပာင္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္။ avi လို႔ ေျပာင္းရျခင္းမွာ ကိုယ္ယူသည့္ ဖိုင္သည္ မီဒီယာဖိုင္တစ္ခုမွန္း ၾကိဴသိထားျခင္း၊ ထို႔ျပင္ avi ဟူေသာ ဖိုင္type သည္ ဖိုင္ ကြန္တိန္နာ တစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ file container ဆိုသည္မွာ ခြက္လို သေဘာပါပဲ။ ေဆာက္ခ်င္တဲ့ မီဒီယာ ဖိုင္ေဆာက္ပါ။ avi ေျပာင္းလိုက္လို႔ ဖိုင္တြင္ အေျပာင္းအလဲ ဘာမွ မျဖစ္သြားပါ။ ဒါကို ခြက္ရဲ႕ သေဘာလို႔ ဆိုလိုတာပါ။)

ဒါနဲ႔ mediainfo (အလကားရတယ္ေလ) သံုးၿပီး ခုနက avi ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ဖိုင္ကို info ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဘာမ်ားလဲလို႔ သူလည္း ကြန္တိန္နာ = ခြက္ႀကီးပါပဲ။ တကယ့္ မီဒီယာ၏ ဗြီဒီယိုေဖာ္မက္က XviD ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ ေအာ္ဒီယို ေဖာ္မက္က MP3 ပါပဲခင္ဗ်ာ။ အဲဒီလို encode လုပ္ၿပီး EVD ဖိုင္ type ေျပာင္းထားရံုသက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။ EVD စက္ ကို လည္း ဒီခြက္ဖိုင္ EVD ဖိုင္ ကို play back လုပ္ေအာင္ ပရိုဂရမ္ေရးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်က္မွ လြဲ၍ EVD ဆိုတာ ဘာမွ မထူး၊ မျခားနားေသာ MP4 သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ေအာက္က Comparison Chart ကေတာ့ မူရင္း EVD ႏွင့္ က်ေနာ္ ျပန္ convert လုပ္ၾကည့္ေသာ DivX ဖိုင္ႏွစ္ခုအၾကားရွိ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Divx မွာ bitrate နည္းတာက လြဲလို႔ so called EVD ထက္စာရင္ ဖိုင္ဆိုဒ္ ေတာင္ပိုေသးပါတယ္။

ဒါ က်ေနာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ EVD ပါပဲ။ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါတယ္ဗ်ာ...

Comparison betweenEVD file andConverted File DivX
General
Complete name :..EVD Original34.The Kingdom.avi..EVD converted34.The Kingdom.avi
Format :AVIDivX
Format/Info :Audio Video InterleaveHack of AVI
File size :792 MiB726 MiB
Duration :1h 50mn1h 50mn
Overall bit rate :1 004 Kbps920 Kbps
Writing application :MEncoder Sherpya-r20258-MinGW-4.1.1
Writing library :MPlayer
Video
ID :00
Format :MPEG-4 VisualMPEG-4 Visual
Format profile :Advanced Simple@L5Yes
Format settings, BVOP :YesNo
Format settings, QPel :NoNo warppoints
Format settings, GMC :No warppointsDefault (H.263)
Format settings, Matrix :Default (H.263)Packed bitstream
Codec ID :XVIDDX50
Codec ID/Hint :XviDDivX 5
Duration :1h 50mn1h 50mn
Bit rate :896 Kbps780 Kbps
Width :640 pixels720 pixels
Height :360 pixels480 pixels
Display aspect ratio :16:091.5
Frame rate :23.000 fps29.970 fps
Resolution :8 bits8 bits
Standard :NTSC
Colorimetry :4:02:004:02:00
Scan type :ProgressiveProgressive
Bits/(Pixel*Frame) :0.1690.075
Stream size :707 MiB (89%)615 MiB (85%)
Title :XviD 1.1.0 (UTC 2005-11-22)Video
Writing library :DivX 6.2.5 (UTC 2006-06-16)
Audio
ID :11
Format :MPEG AudioMPEG Audio
Format version :Version 1Version 1
Format profile :Layer 3Layer 3
Mode :Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension :MS Stereo
Codec ID :5555
Codec ID/Hint :MP3MP3
Duration :1h 50mn1h 50mn
Bit rate mode :ConstantConstant
Bit rate :96.0 Kbps128 Kbps
Channel(s) :2 channels2 channels
Sampling rate :48.0 KHz44.1 KHz
Video delay :44ms
Stream size :75.8 MiB (10%)101 MiB (14%)
Alignment :Aligned on interleavesSplit accross interleaves
Interleave, duration :24 ms (0.55 video frame)33 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration :504 ms50 ms
Writing library :LAME3.97
Title :Audio

Thursday, August 12, 2010

Beware of Date Activated Computer Virus

Tomorrow is Friday the 13th
ေဟး...အားလံုးပဲ မနက္ဖန္ Friday the 13th ေနာ္ လိုလိုမယ္မယ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒိတ္ေတြ ေ႐ႊ႕ခ်င္ေ႐ႊ႕ထားႏိုင္ဘို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါေၾကာင္း...

ေသာၾကာေန႔နဲ႔ ၁၃ရက္ေန႔ ထပ္ရင္ ထေသာင္းက်န္းတတ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ Virus ေတြ ႐ွိတယ္ေလ။ အရမ္းဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးေတြေပါ့။

Friday the 13 virus လို႔ ရိုက္ၿပီး ႐ွာၾကည့္ပါ။ အဲ့လိုေန႔မ်ိဳးမေရာက္ခင္ ေန႔စြဲကို ႀကိဳေ႐ႊ႕တတ္သူေတြအတြက္ ႏိႈးေဆာ္ေပးတာပါ...။

Wednesday, August 4, 2010

ကာတြန္းရုပ္ျပ စာအုပ္ ထုတ္ၾကမယ္

ေဆာ့ဝဲရီဗ်ဴး (software review) ေပါ့ေနာ္။

ကင္မရာတစ္လံုးရၿပီး လက္တဲ့စမ္း ဟိုေလ်ာက္ရိုက္၊ ဒီေလ်ာက္႐ုိက္ေနသူေတြ အႀကိဳက္ေပါ့။ က်ေနာ့္ ဆိုနီ ကင္မရာေလးဆို ပ်က္သာပ်က္သြားေကာ..အနားကို မရခဲ့႐ွာဘူး။ ေတြ႔သမွ်ခ်ိန္႐ိုက္ေနတဲ့ point and shoot ေအာ္တိုကင္မရာမဲန္းႀကီးကိုး ခင္ဗ်။ ေဘးအိမ္က ကေလး ေမြးေန႔လည္း ဟက္ပီးဘတ္သ္ေဒး လက္ခုပ္ဝိုင္းတီးၿပီး ႐ိုက္ေပးလိုက္တာပဲ။ အိမ္က ေသာင္းက်န္းသူေတြ တိရိစာၦန္႐ံုပို႔လည္း ေတြ႔ကရာ အေကာင္နဲ႔ တြဲၿပီး အကုန္ရိုက္တာပဲ။ ႐ိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လာသလဲ ဆိုရင္ လက္ရာတက္လာတယ္ေပါ့ဗ်ာ (ဝင္ ၾကြားပါလိုက္ေသးသည္ းD ) ေရာသြားၿပီ။ ေျပာခ်င္တာက ရိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြ မ်ားလာတယ္ေပါ့။ သူမ်ားပံုေတြေလ...။ က်ေနာ့္ပံုလား ဘယ္႐ွိမလဲ။ ကင္မရာမဲန္းမွာ ကိုယ့္ဓာတ္ပံုကိုယ္ ႐ိုက္ခြင့္မရဘူးေလ။ ဓာတ္ပံုမစားတာလည္း ပါတယ္။ ေျပာရင္းနဲ႔ ထပ္ ေဘးေခ်ာ္သြားျပန္ၿပီ။ ေျပာခ်င္တာက ရိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြ မ်ားလာတယ္ေပါ့။


ပံုေတြမ်ားလာေတာ့ ဒီအတိုင္း ဓာတ္ပံုကူးကူးေနရတာ ၿငီးေငြ႔လာတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ အစမ္းထြင္တာေပါ့။ ဓာတ္ပံုေလးေတြ စုၿပီး ကာတြန္း၊ ရုပ္ျပ အယ္လ္ဘမ္ေလးလို လုပ္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား၊ ျပကၡဒိန္ေလးနဲ႔ တြဲၿပီး ထုတ္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား...စမ္းၾကည့္တာေပါ့။ အဲတာနဲ႔ လက္လွမ္းမွီရာ (မရမက) လိုက္႐ွာေတာ့ ကာတြန္း၊ ရုပ္ျပလုပ္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလး သြားေတြ႔တယ္ခင္ဗ်။ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ကင္မရာ႐ွိရင္ စမ္းၾကည့္လို႔ ရတယ္။ (အဲ...စကားမစပ္..ရန္ကုန္မွာ ကင္မရာ ဂ်ပန္က်? ေတြ ေဈးေတာ္ေတာ္ေပါတယ္ေနာ္း ၂ေသာင္းနဲ႔ တစ္လံုးရတယ္။)


ေအာက္က ေဆာ့ဝဲေလးဗ်ိဳ...

 Comic Life တဲ့ Plasq က ထုတ္တာေလ

အဲ့ေဆာ့ဝဲသာ ႐ွိရင္ ကာတြန္းရုပ္ျပထုတ္ဘို႔ ဘာလိုမလဲ။ ဓာတ္ပံုေတြရယ္ ဒီဓာတ္ပံုေတြေပၚမွာ ဆက္စပ္တဲ့ ဇတ္ညႊန္းေလးပဲ လိုမယ္။ က်န္တာက ကလိၾကည့္ဘို႔ပဲ ဒါက ကိုယ့္အပိုင္း။ တန္ဘိုးက ၂၉.၉၅ေဒၚလာတဲ့။ က်ေနာ္ ရွာႀကံ ဆြဲခ်ထားတာေလးေတာ့ ႐ွိတယ္။ လိုခ်င္ရင္ ဗမာလိုေရးၿပီး လက္တို႔လိုက္။ ၁၀မက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလး။ ဒီမွာေတာ့ ၿငိမွာစိုးလို႔ အတက္မတြဲေတာ့ဘူး။

ေအာက္မွာ နမူနာအျဖစ္ ေမလကုန္တုန္းက အိခိေဂ်ာတို႔ မာဏဝေဘရီအဖြဲ႔ ေရသြားလွဴစဥ္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ့ ပံုေလးေတြကို ကာယကံ႐ွင္မ်ားထံခြင့္ေတာင္းၿပီး နမူနာ လုပ္ျပထားပါတယ္။ အားလံုး ၄ မ်က္ႏွာတည္း။ က်န္တာေတြက လုပ္နည္းကို Tutorial အျဖစ္ gif နဲ႔ လႈပ္ျပထားတာပါ..

IMAGES are courtesy of မာဏဝေဘရီ and respective persons
ဇာတ္ညႊန္းကေတာ့ ညီေလး ကိုလႊမ္းမိုးထက္ တင္ထားတဲ့ ပို႔စ္ကို အေျခခံထားပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို RFM core-member မသိဂီမွ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ-၁စာမ်က္ႏွာ-၂


စာမ်က္ႏွာ-၃
စာမ်က္ႏွာ-၄


မိုက္တယ္ေနာ္...အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ကေလး ေမြးေန႔မွာ ဒီလို ထုတ္ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္လိုက္မလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ေအာက္ကေတာ့ က်ဴတိုရီယယ္ေပါ့။ ပံုေတြကို ဆိုဒ္သိပ္မခ်ံဳ႕ထားေတာ့ အတက္ေတာ့ ေႏွးေနမယ္..။ ကြန္ေပၚမူတည္မွာေပါ့ေလ...။

စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ဒီလိုယူပါ။ လိုသလို အကြက္ေတြ ခ်ပါ။


ဒါက Caption (ေခါင္းစည္း) ထဲ့ပံု


ဒါက ေခါင္းစည္းကို ညွိတာ


ဒါက အကြက္ထဲ ပံုထည့္တာဒါက စာထည့္တာ...ဒါက စကားေျပာေတြ၊ ေအာ္တာေတြ။ အေတြးေတြ ထည့္တာ (Call-out)


ဂေလာက္ဆို လုပ္နည္းက တီးေခါက္မိပီေပါ့။ အေသးစိတ္ညွိခ်င္ရင္ Details သာ ဖြင့္ၾကည့္ဗ်..။ ညွိလို႔ရတယ္။
လုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ရလဒ္ကို Image နဲ႔ Export သိမ္းလို႔ ရတယ္။
တစ္ခုပဲ.. က်ေနာ္ လက္႐ွိရထားတဲ့ ဗား႐ွင္းက မူဗြီ Export ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ စမ္းခ်င္ရင္  လင့္ေပးမယ္ေနာ္း။ Software ကို ဒီမွာေဒါင္းပါ။

ေရးသားျပဳစုသူ - /ဧးသိမ္း/