Friday, January 1, 2010

Google မွာျမန္မာစာျဖင့္႐ွာၾကသူမ်ားအတြက္ Google SafeSearch

တေလာက ဖိုရမ္တစ္ခုမွာ ေရးထားတာဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ (ဖိုရမ္းအမည္ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။) အင္တာနက္သင္ေပးတဲ့ ဆရာတစ္ဦးရဲ႔ ျဖစ္အင္ပါ။ ဂူးဂဲလ္မွာဘယ္လို႐ွာရတယ္ဆိုတာကို နမူနာအေနနဲ႔ ႐ွာျပရာမွာ Search Box မွာ သေဝထိုး (ေ) ႐ိုက္ၿပီး ႐ွာျပမိပါတယ္တဲ့။

အမ်ားသိၿပီးထင္ပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ Search Result ကေတာ့ ေမာင္နဲ႔ႏွမ၊ သားနဲ႔အမိ ၾကည့္မေတာ္တဲ့ ျမန္မာဘာသာ ညစ္ညမ္း Webpages မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ (မိတ္ေဆြ စမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။)

အမွန္က ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ SafeSearch ကို ဖြင့္(ON)ထားရင္ ဒီလို Search Result မ်ိဳး လံုးဝ မေပၚသင့္ပါဘူး။ ဂူးဂဲလ္သည္ Web Pages ေတြကို အဆင့္အတန္းခြဲရာမွာ -
#၁) ၎Web Site Admin ရဲ႔ Page Rank
#၂) Web Page ေပၚမွ ပံုမ်ား
#၃) Web Page ေပၚမွာ စာသားမ်ား ကို ၾကည့္ၿပီး ညစ္ညမ္း Web Page လား၊ ဘားလား ခြဲျခားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးမွ Search ႐ွာတဲ့သူ၏ စက္႐ွိ SafeSearch Filtering ကို ဆန္းစစ္ၿပီး Search Resultကို ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ တျခားဘာသာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေအာက္ပါ SafeSearch Filtering ကို ခ်ိန္ထား႐ံုနဲ႔ ညစ္ညမ္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ႐ွာေပးမႈ႕ကို ကာကြယ္ေပးပီးသားပါ။

1_Setting.gif

ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ယူနီကုတ္ ျမန္မာစာက်ေတာ့ ဂူးဂဲလ္ႀကီးက ဖတ္ပီးမသိႏိုင္ေသးဖူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ #၁) နဲ႔ #၂) ကာကြယ္မႈေတြကေန လြတ္ပီး ညစ္ညမ္းပံုမပါေသာ္လည္း ညစ္ညမ္းစာသားအတိပီးေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ႐ွာထုတ္ေပးလိုက္တာပါ။

အခုအခါမွာ အိုင္တီေခတ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ ျမန္မာမ်ားလည္း အင္တာနက္သံုးစြဲေနၾကပါပီ။ ထိုလူငယ္ (မိမိတို႔၏ သားသၼီးငယ္) မ်ား မျမင္သင့္တာ မျမင္ရေလေအာင္ လုပ္ရမည့္တာဝန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးေတြ၏ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ စင္စစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမွာလဲ?
ဂူးဂဲလ္ကို ဘယ္ Page ေတြက ညစ္ညမ္းစာေတြ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလင့္ခ္ ေလးကို မွတ္သားထားၾကပါခင္ဗ်ာ။ https://www.google.com/webmasters/tools/removals ျဖစ္ပါတယ္။ ၎သို႔ ဝင္လိုက္လွ်င္ေအာက္ပါ Page ေပၚလာပါမည္။ မိမိ၏ account / password ျဖင့္ ဆက္ဝင္ပါ။

2_EnterWebMaster.gif

ေအာက္ပါ Page ဆက္ေပၚပါမည္။ "Inappropriate webpage or image that appears in our SafeSearch filtered results." ကိုေ႐ြး၍Next ကိုႏွိပ္ပါ။



ေအာက္ပါ Page ဆက္ေပၚပါမည္။ "Google Web Search results"ကိုေ႐ြးပါ။
"Webpage or image URL:" တြင္ သင္ေတြ႔႐ွိေသာ ျမန္မာညစ္ညမ္းစာမ်က္ႏွာကို ေ႐ြးပါ။
ဥပမာ။ http://www.mysuboo.com/index.php?option=com_blog&name=yinkhwin&......

(မွတ္ခ်က္။ Don't enter above link unless you are an adult. It is +18 but Google SafeSearch don't know it yet.)

"Term(s) you entered to find these URL(s):"တြင္ သင္႐ွာၾကည့္ေသာ စာလံုးကိုေရးပါ။
ဥပမာ၊ သေဝထိုး (ခ)

4_AddAddress.gif

သင့္ request ကို Google က လက္ခံ၍ အေနွးႏွင့္အျမန္ action ယူပါလိမၼည့္။

5_submitted.gif

အျမင္မေတာ္ေသာ ျမန္မာ Web Pages မ်ား ေတြ႔ပါက ပစ္မထားပဲ ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကပါခင္ဗ်ား။
ကၽြန္ေတာ္ ေပးထားေသာ လင့္ခ္ ကို Internet Explorer/ Browser ၏ Bookmark ထဲ ထဲ့ထားလွ်င္ ေနာင္ဝင္ရလြယ္ပါမည္။

သင့္ ရင္ေသြး၊ သားသၼီးမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားမွ ဝိုင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ ဂူးဂဲလ္၏ Action ကို ပိုျမန္ေစႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။

ထပ္ေျပာပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးေတြ၏ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ စင္စစ္ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ဒါ ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္အဲဗားဖရန္႔စ္မွာ တင္ထားဖူးတဲ့ Post ျဖစ္ပါတယ္။

No comments :

Post a Comment

ကြန္းမန္႔ေလး ထားခဲ့ပါလား